Záslužný letecký kříž

 

Dne 2. července 1926 zřídil Kongres Spojených států amerických nové vyznamenání – Záslužný letecký kříž (Distinguished Flying Cross). Vyznamenání mohl obdržet příslušník vojenského Letectva Spojených států nebo Národní gardy či Armádních rezerv, který po 6. dubnu 1917 vykonal hrdinský čin nebo čin při mimořádné akci ve vzdušném boji bez zvláštního rozkazu nebo nařízení, dobrovolně a nad rámec svých povinností. Na základě úprav, k nimž došlo ještě před rokem 1930, mohl být Záslužný letecký kříž udělen zpětně za činy vykonané od počátku první světové války a obdržet jej mohli za mimořádné činy také civilisté. Ze známých osobností americké aviatiky obdrželi vyznamenání například Charles Lindbergh či Amélie Earhartová a zvláštním nařízením Kongresu bylo vyznamenání zpětně přiznáno také bratřím Wrightům za jejich let z roku 1903. V průběhu druhé světové války mohli být dekorováni také instruktoři letectví a žáci leteckých škol za výjimečné zásluhy a vyznamenání mohlo být přiznáno rovněž příslušníkům spojeneckých armád. Toto vyznamenání se uděluje dodnes.

Popis:

Tlapatý bronzový kříž o rozpětí ramen 44 mm, při síle 3-4 mm, přeložený plasticky převýšenou čtyřlistou vrtulí, jejíž okraje přesahují okraje ramen kříže. Mezi rameny kříže vždy pět lomených paprsků. Revers hladký. Dekorace zavěšena prostřednictvím ramínkového závěsu na 34 mm široké modré stuze s bílými pruhy při okrajích, polcené červeným pruhem lemovaným tenkými bílými pruhy.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán jako odúmrť prostřednictvím Okresního národního výboru pro Prahu 1 v roce 1976.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha