Zavazadlo – dřevěný žebrovaný lodní kufr

 

Dřevěný žebrovaný lodní kufr pochází z pozůstalosti po stíhacím pilotu RAF Jaroslavu Muzikovi (1915–2001). Jaroslav Muzika se narodil v Čimelicích. Po studiu gymnázia v Písku se dobrovolně přihlásil do armády. V roce 1936 byl přijat do Vojenské akademie v Hranicích a po té se mu podařilo absolvovat i leteckou školu v Prostějově. V únoru 1940 opustil protektorát, aby se o dva měsíce později přihlásil v Bělehradě do francouzské Cizinecké legie. Po přesunu do Francie se však, díky její rychlé porážce, již bojů nezúčastnil a společně s ostatními československými vojáky byl transportován do Anglie. Zde se přihlásil do vytvářeného čs. letectva a jako stíhací pilot působil do konce války. V roce 1945 se vrátil do Československa, ale po komunistickém převratu v roce 1948 byl donucen odejít, když v dobrodružném útěku s několika ostatními piloty a jejich rodinami uletěli do Anglie. Tam působil dalších dvacet let v RAF a i po té se až do důchodu věnoval leteckému výcviku a letectví. Ocenění ze strany našeho státu se mu dostalo až po roce 1990, kdy mu byla udělena hodnost generála.

Kufr, zřejmě československé provenience ze třicátých let 20. století, je zajímavý svojí „výzdobou“, která je tvořena vystříhanými fotografiemi ženských aktů. Má mírně poškozené panty.

Do sbírky VHÚ Praha byl tento předmět získán v roce 2014 ze soukromé sbírky.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha