Závěsný kluzák ZK-15 A

 

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století zasáhla letecký svět vlna zájmu o jednoduchá lehká, většinou tkaninou potažená křídla, pro která se vžil všeobecný název Rogalo. Také v bývalém Československu se řada nadšenců vrhla spontánně na stavbu těchto konstrukcí.

Aby byl živelný vývoj alespoň částečně podchycen, začaly vznikat samostatné odbory závěsných kluzáků při Svazu pro spolupráci s armádou. Svazarm také nechal vypracovat základní metodiku výcviku a předpisy pro jejich provoz. Kvůli typovému sjednocení byly navrženy kluzáky vyhovující základnímu i pokročilému létání, které pak měly profesionálně vyrábět zařízení spadající pod Svazarm. Jednou z takových konstrukcí byl i ZK-15.

Kluzák pro výkonnější závěsné létání, vycházející z úspěšné britské konstrukce Magic firmy Airwave Gliders. Ten byl inspirací pro členy našich deltaklubů, kteří zpracovali podklady pro výrobu z dosažitelných, většinou domácích materiálů. Produkce závěsných kluzáků pak byla svěřena účelovému zařízení Svazarmu Aprom Bubovice. ZK-15, někdy označovaný také Moskyt, nebo Magic, měl jednoduchou kostru z duralových trubek, vyztuženou ocelovými lanky s napínáky. Šípové křídlo bylo potaženo dacronovou tkaninou formou tzv. dvoupotahu, kde byl polotuhý profil tvarován laminátovými vzpírkami. Ovládání křídla se dělo změnou polohy těžiště pilota pomocí hrazdy z duralových trubek.

Exponát získaný pro sbírku Leteckého muzea VHÚ pořídila jako společný majetek parta nadšenců a provozovala jej koncem osmdesátých let převážně na svazích vrchu Raná u Loun. Křídlo mělo potah celý bílý, pouze náběžná hrana byla červená. Předepsaná imatrikulace pak černá. Zajímavý dobový exponát o celkové ploše 15,3 m² a hmotnosti 32 kg získal VHÚ v roce 2018 koupí od soukromníka.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha