Zdeněk Dvořák, František Soukup, 1934.

 

Busta dr. Františka Soukupa (1871–1940), právníka, sociálně-demokratického politika a jednoho z mužů 28. října, patří do ojedinělé kolekce sádrových karikatur sochaře Zdeňka Dvořáka (1897–1943). Tento významný představitel českého meziválečného umění se zabýval během dvacátých let především figurální tvorbou, k níž náleží i zmíněný soubor. Byl členem Sdružení výtvarníků a Spolku Purkyně. Během třicátých let začal více inklinovat k abstraktní tvorbě, kterou prezentoval na stránkách časopisů Kvart a Pestrý týden. Na počátku okupace Československa v roce 1939 se Zdeněk Dvořák zapojil do ilegální činnosti v odbojové organizaci Národního revolučního výboru inteligence. Byl zatčen a deportován do koncentračního tábora v Osvětimi, kde v roce 1943 zahynul na následky fyzického strádání.

Podobizna Františka Soukupa není typickou karikaturou. Charakteristické rysy zobrazeného obličeje jsou zvýrazněny jen velmi jemně. Podle autorky sochařovy monografie, historičky umění Hany Rousové, šlo umělci spíše o inovaci portrétního žánru, než o zesměšnění. Soukupova busta je stejně jako ostatní práce zmíněného souboru studijním, z neznámých příčin nedokončeným dílem.

Sádra, výška 33 cm.

Soubor osmnácti sádrových karikatur byl získán formou daru od rodiny umělce v roce 1948.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha