ZEILLER, Martin. Topographia Franconiae

 

Jedním z významných nakladatelských projektů raného novověku bylo kolem poloviny 17. století vydávání série topografií – geografických a částečně též historických popisů jednotlivých regionů Svaté říše římské. Pro většinu českých badatelů je patrně nejzajímavějším dílem tohoto vydavatelského počinu svazek Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, jehož mladší edici z roku 1927 jsme v naší rubrice již před časem představili. (zde) Za pozornost však stojí i další díly, které v minulosti rozšířily fondy Knihovny VHÚ Praha – mezi nimi i publikace Topographia Franconiae, jejíž první vydání z roku 1648 je v knihovně uloženo.

Sérii topografií vydávala ve Frankfurtu nad Mohanem nakladatelská rodina Merianů. Topographii Franconiae vydal mezi prvními svazky této ediční řady zakladatel rodu – Mathäeus Merian starší (1593–1650). Merian se vyučil mědirytectví v Curychu, většinu života však působil ve Frankfurtu nad Mohanem. Ryteckou a nakladatelskou dílnu vedl zpočátku společně se svým tchánem Johannem Theodorem de Bry, po jehož smrti roku 1623 stanul v čele podniku sám. Dalším ze známých a rozsáhlých edičních děl, které započal, bylo vydávání kroniky evropských dějin zvané Theatrum Europaeum. (O něm více zde.)

Autorem textů topografií byl německý učenec Martin Zeiller (1589–1661). V mládí studoval právo a historii a od roku 1629 začal publikovat četná díla o dějinách a topografii. Kolem roku 1640 byl osloven Merianem, aby sepsal doprovodné texty k jeho plánované rozsáhlé sérii topografií. Na díle pracoval až do své smrti roku 1661.

Hlavní text představované knihy začíná charakteristikou regionu Franconiae, tedy Franků – historického území v Německu na povodí řeky Mohanu, které je dnes součástí Bavorska. Mapa zkoumaného kraje, která je součástí publikace, zahrnuje oblast vymezenou Rýnskou Falcí na západě, Horní Falcí a Chebskem na východě, Švábskem na jihu a Durynskem na severu. Tato mapa je jedinou ilustrací představovaného exempláře.

Za všeobecným popisem celé oblasti se nacházejí abecedně seřazené popisy jednotlivých měst, jejichž charakter je takřka encyklopedický. Tyto texty v některých případech zabírají několik stran, jindy pouze jeden odstavec. Zpravidla však obsahují jak geografické, tak historické informace a mnohdy též odkazy na literaturu, ze které autor vycházel a v níž se lze dozvědět více faktů. Na konec publikace je zařazen abecední rejstřík, který odkazuje na hlavní hesla i na všechny další zmínky o příslušných obcích v textu.

Představovaná kniha byla v 19. století nově převázána a opatřena štítkovým heraldickým exlibris „A. T. de Sylva-Tarouca“. Dle výzkumu Knihovny Národního muzea se jedná patrně o provenienční záznam Augusta Alexandra, hraběte Silva-Tarouca (1818–1872). Knihovna rodu Silva-Tarouca byla v minulosti rozptýlena a dodnes se její části nacházejí mj. v Národní knihovně ČR, Knihovně Národního muzea nebo v Moravském zemském muzeu.

Publikace Topographia Franconiae je zajímavá z hlediska své provenience, je však také významným dokladem podoby historického území Franky na konci třicetileté války a jeho reálií.

Knihu si můžete on-line přečíst zde.

Citace:

ZEILLER, Martin. Topographia Franconiae, Das ist Beschreibung Und Eygentliche Contrafactur der Vornembsten Stätte Und Plätze des Franckenlandes, und, und Deren, die Zu Dem Hochlöblichen Fränklichen Craiße gezogen werden. In Franckfurt: Matth. Merian, [1648].

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha