Železná střela v olověném plášti, Sión, kolem 1437

 

Na fotografii je zachyceno kromě olověné střely i torzo husitské ručnice (píšťaly), která byla tímto typem střel nabíjena. Odpálení bylo prováděno pomocí rozžhaveného želízka nebo střelného prachu. Průměr střely přibližně odpovídá nejnižšímu vnitřnímu průměru ručnic. Oba předměty byly nalezeny při archeologických výzkumech ve vnitřní části husitského hradu Sión. Výzkum zde probíhal v letech 1962–1965 ve spolupráci Vojenského historického ústavu a Archeologického ústavu AV ČSR pod odborným vedením dr. Evy Jánské.

Sídlo posledního husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé bylo vystavěno v letech 1426–1427 na místě rozpadlého hradiště nedaleko Kutné Hory a pojmenováno podle biblické hory Sión. V létě roku 1437 tuto poslední baštu husitství obléhalo královské vojsko pod velením Hynka Ptáčka z Pirkenštejna. Podle dobových zpráv byl Sión dobyt teprve po několika měsících, na konci srpna 1437.  Jan Roháč byl 6. září téhož roku spolu s několika desítkami svých spolubojovníků zajat a o tři dny později popraven.

Železo, olovo, průměr 1,8 cm

Sbírkový předmět byl získán do sbírek Vojenského historického ústavu Praha formou sběru na nalezišti hradu Sión v šedesátých letech 20. století.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha