Zlatá čestná medaile 8. dělostřeleckého pluku

 

U příležitosti padesátého výročí nástupu na trůn nechal císař František Josef I. zřídit několik variant tzv. jubilejní medaile. Jednou z nich byla také Zlatá čestná medaile pro rakousko-uherské císařské pluky, jejichž majitelem byl císař osobně (Goldene Inhaber-Jubiläumsmedaille), zřízená 2. prosince roku 1898. V následujících letech vzniklo ještě několik obdobných čestných medailí, které však nebyly vydávány k padesátiletému výročí vlády císaře, ale k výročí padesáti let existence daného vojenského tělesa, jehož byl císař majitelem. Prezentovaná medaile byla vydána k obdobnému výročí pluku číslo 8 dělostřeleckého sboru, který byl zformován v roce 1854 a jehož padesátileté jubileum připadalo na rok 1904. Tyto čestné medaile se zavěšovaly pomocí stuhy na žerď praporu nebo na polnici, byla-li tato zlacená a zdobená korunou a císařským orlem.

Popis:

Oválná zlatá medaile o výšce 110 mm a šířce 79 mm při tloušťce 5-11 mm. Stuha schází.

Avers:

Na středu plasticky převýšené poprsí císaře Františka Josefa I. hledící vlevo, v maršálské uniformě s rozhaleným pláštěm. Na pravé straně za týlem císaře erb domu Habsburského, na levé v úrovni císařovy hrudi nápis: FRANZ JOSEPH I. (František Josef I.).

Revers:

Na středu nápis:  DER / INHABER / SEINEM / KORPSARTILLERIE / REGIMENTE NO 8 / 1854-1904 (majitel svému dělostřeleckému sboru pluku č. 8 1854–1904). Nápis do 2/3 plochy medaile obklopen volně podél okraje položenou dubovou a vavřínovou ratolestí, převázanými v překřížení stuhou.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 1923.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha