Zlatý kříž Vojenské policie

 

V roce 2017 došlo ke zřízení Zlatého kříže Vojenské policie. Uvedené vyznamenání navazuje na tradici staršího a stále udělovaného vyznamenání Kříž Vojenské policie. V obdobném duchu využívá motiv kříže, tedy jedné z tradičních forem záslužných dekorací, udělovaných ve vojenském prostředí. Dekorace rovněž nese univerzální vševojskový symbol zkřížených mečů spolu se znakem Vojenské policie. Na reversní straně byl aplikován symbol hořícího granátu s plamenem do strany, který odkazuje na tradiční rukávový znak jednotek polního četnictva v československých legiích v Itálii – tedy na předchůdce Vojenské policie. Žluté pruhy při okrajích stuhy a stužky spolu s provedením kříže a miniatury na stužce v barvě matného zlata symbolizují hodnotu Zlatého kříže Vojenské policie jako nejvyššího záslužného vyznamenání Vojenské policie.

Popis:

Dekorace Zlatého kříže Vojenské policie je tvořena tzv. rupertským křížem (tlapatým vypouklým křížem) o rozpětí ramen 40 mm, který je položen reversní stranou na kruhovém podloží o průměru 28 mm. Kříž je ražen z tombaku v povrchové úpravě matného zlata o síle 2-3 mm. Stuha tmavě modrá, při krajích lemovaná žlutými pruhy a na středu protnutá dvěma svisle orientovanými bílými pruhy. Stužka v barvách a v šíři stuhy kříže. Na stužce nekolorovaná miniatura tvaru rukávového znaku Vojenské policie, ražená z tombaku v povrchové úpravě matného zlata.

Avers:

Na střed kříže umístěn štítek s motivem rukávového znaku Vojenské policie – francouzský štít nesoucí stříbrné (bílé) iniciály VP na modrém poli, lemovaný bordurou střídajících se barev národní trikolory. Štítek podložen zkříženými meči s hroty směřujícími vzhůru. Hroty mečů a konce rukojetí s hlavicemi se nacházejí mezi rameny kříže, mírně přesahují kruhové podloží, ale nepřesahují délku ramen kříže.

Revers:

Na střed plochy kruhového podloží umístěn symbol Vojenské policie, hořící granát se šesti plameny. V dolní části kruhového podloží vyhrazeno místo pro ražbu čísla odznaku: 0030.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha