Zweihundert Jahre des K. u. K. Inf.-Reg. Humbert I., König von Italien Nr. 28.

 

Na jaře roku 1698, přesněji 29. května, obdržel plukovník Franz Sebastian hrabě Thürheim patent císaře Leopolda I., který mu ukládal, aby z šesti kompanií odloučených tímto od pěšího pluku polního podmaršála Philippa Emericha hraběte Metternicha, ležících tou dobou v Horních Uhrách, a ze šesti nově naverbovaných kompanií zformoval nový pěší pluk. Ten byl v následujících letech posádkou v Horních Uhrách, křest bojem prodělal poprvé roku 1703 po propuknutí Rákócziho povstání. Pluk později nesl další a další jména svých majitelů, z nichž některá byla slavná více, jiná méně. Namátkou jmenujme vévodu Arenberga, hraběte Wied-Runkela, svobodného pána Fröhlicha, svobodného pána Kutscheru, hraběte Baillet de Latoura či rytíře Benedeka. Známější se ale tato jednotka stala pod svým číslem, které jí bylo přiděleno roku 1769. Pěší pluk č. 28, později také řečený „Pražské děti“, jenž se nesmazatelně zapsal do naší vojenské historie, letos oslavil 320. výročí svého založení.

Existence pěšího pluku č. 28 ovšem neskončila se zánikem rakousko-uherské monarchie. Stejně jako další vojenské jednotky odváděné v českých zemích se stal součástí takzvaného domácího vojska, které se bezprostředně po 28. říjnu 1918 podílelo na zajištění hranic nově vzniklého československého státu. Při unifikaci čs. vojska v roce 1920, kdy došlo ke sloučení jednotek domácího vojska s jednotkami československých legií, zůstalo pluku zachováno jeho číslo 28 a jednotka si tak zachovala kontinuitu i v éře první republiky. Tradiční pražský pluk také již v listopadu 1918 vyčlenil jednu setninu k ostraze Pražského hradu a prezidenta republiky, takže současná Hradní stráž navazuje i na mnohasetletou tradici této jednotky. S ohledem na fakt, že základem pěšího pluku č. 28 se staly výše uvedené kompanie Metternichova pluku, který roku 1769 obdržel číslo 11, je tato historická tradice ještě delší, neboť právě pluk č. 11 byl nejstarší pěchotní jednotkou habsburské monarchie s rokem vzniku 1629 (a jeho základem bylo 5 kompanií pěšího pluku Albrechta z Valdštejna z roku 1621).

Pěší pluk č. 28 prošel mnoha válkami a bitvami. Bojoval v Uhrách, na Rýně, v Nizozemí, v Německu, v Itálii a samozřejmě i v českých zemích a na Slovensku. Proslavil se hlavně na italském bojišti, a to jak během první světové války, tak během války roku 1866 (24. červen – den vítězství v bitvě u Custozy se stal plukovním svátkem). Pluk se od 70. let 18. století odváděl v českých zemích, nejprve v Čáslavském kraji, poté v Chrudimském kraji a nakonec od roku 1817 v Praze.

Prezentovaná publikace je drobný výroční tisk formátu 11 x 17 cm, vázaný v tuhých polokožených deskách. Jedná se ale o převazbu z přelomu 19. a 20. století, původně šlo o brožovaný tisk. Kniha byla vydána na náklady pluku k 200. výročí jeho zřízení a přináší stručnou historii a přehled nejvýznamnějších okamžiků jednotky. Text není doplněný žádnými obrázky, ani mapkami či tabulkami, orientaci v něm usnadňují pouze marginálie s daty. Za zmínku stojí vevázaná záložková stužka v trávově zelené barvě, tedy v barvě plukovní egalizace.

I 120 let po vydání tohoto jubilejního dílka kniha sklouží jako připomínka naší bohaté vojenské historie a přináší čtenářům přehledné a stručné dějiny jedné z nejvýznamnějších vojenských jednotek našich dějin.

Citace:

Zweihundert Jahre des K. u. K. Inf.-Reg. Humbert I., König von Italien Nr. 28. Prag: Verlag des K. u. K. Inf.-Reg. Nr. 28, 1898. 158 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha