Bodáky

Lovecký tulejový bodák, Itálie, 2. polovina 18. století

Lovecký tulejový bodák, Itálie, 2. polovina 18. století

Vývojově nejstarší typ bodáku, zátkový bodák, nahrazoval při lovu kopí zvané kančí pero, používané od 15. století k lovu kanců a jiné divoké zvěře. Zátkový bodák, který se rukojetí zasunoval přímo do hlavně lovecké pušky, tak lovci umožňoval využít nejen výhod palné zbraně, ale díky nasazenému bodáku i funkce kopí, aniž se musel po lese […]

Lovecký zátkový bodák, jižní Německo, kolem 1740

Lovecký zátkový bodák, jižní Německo, kolem 1740

  Vývojově nejstarší typ bodáku nahrazoval při lovu kopí zvané kančí pero, používané od 15. století k lovu kanců a jiné divoké zvěře. Zátkový bodák, který se rukojetí zasunoval přímo do hlavně lovecké pušky, tak lovci umožňoval využít nejen výhod palné zbraně, ale díky nasazenému bodáku i funkce kopí, aniž se musel po lese vláčet […]

Zátkový bodák, Francie, 1688

Zátkový bodák, Francie, 1688

  První typy bodáků se objevily ve druhé polovině 17. století ve Francii a velmi záhy se jako revoluční vojenská novinka rozšířily po celé Evropě. Zátkový bodák, který se rukojetí zasunoval přímo do hlavně vojenské pušky, umožňoval využít nejen výhod palné zbraně, ale díky nasazenému bodáku i funkce kopí. Nejrozšířenější typ zátkového bodáku byl opatřen […]

Rakousko-uherský bodák vzor 1867 pro mužstvo na pušku Werndl vzor 1867 a vzor 1867/77 (úprava zkrácením)

Rakousko-uherský bodák vzor 1867 pro mužstvo na pušku Werndl vzor 1867 a vzor 1867/77 (úprava zkrácením)

  Početnou skupinu mezi bodáky užívanými v habsburské armádě tvořily dlouhé bodáky se šavlovou (jataganovou) čepelí. Pro svou délku byly používány i jako samostatné sečné zbraně, nahrazující poboční pěchotní šavli. Právě značná délka a s ní i související váha byly největšími nedostatky těchto zbraní, neboť vojákovi při manipulaci s dlouhou pěchotní puškou často překážely. První […]

Československý bodák pro samopal vzor 58, první model

Československý bodák pro samopal vzor 58, první model

  Současně s výrobou samopalu vzor 58 se rozběhla i výroba bodáku. Jeho autor Jiří Čermák koncipoval bodák jako osobní zbraň vojáka, kterou bylo možné použít všude tam, kde nebylo možné z jakéhokoliv důvodu bodák nasadit na samopal. Délka čepele byla určena tak, aby vyhovovala držení v ruce při boji zblízka. V průběhu dlouhých let, […]

Rakousko-uherský bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher vzor 1895 pro mužstvo

Rakousko-uherský bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher vzor 1895 pro mužstvo

  Bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher byl posledním všeobecně zavedeným bodákem v rakousko-uherské armádě. Stal se charakteristickou zbraní vojáka habsburské monarchie v první světové válce a díky tomu i nejrozšířenějším vzorem bodáku v její historii. Na jeho hromadné produkci se podílela zejména zbrojovka ve Steyru, na čepelích značená OEWG (Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft Steyr), v […]

Švýcarský bodák na útočnou pušku Stgw 90

Švýcarský bodák na útočnou pušku Stgw 90

  V roce 1978 vypsala švýcarská armáda požadavky na konstrukci nové útočné pušky, která by nahradila sice spolehlivou, ale již zastaralou pušku Stgw 57. S nabídkou přišly firmy Waffenfabrik Bern s puškou W+F C42 a SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) s modelem SG 541, který byl po dalších úpravách přejmenován na SG 550 a v roce […]

Československý bodák k pokusnému vzoru opakovačky Mauser-Jelen

Československý bodák k pokusnému vzoru opakovačky Mauser-Jelen

  Krátce po vzniku Československa musela nově budovaná armáda řešit zásadní problém své výzbroje. U pušek a bodáků se jednalo o volbu mezi systémy Mannlicher a Mauser, nakupovanými v okolních státech z válečných přebytků. Do boje o významnou státní zakázku se v roce 1919 zapojil také nadporučík v záloze Rudolf Jelen (1876–1938) se svou konstrukcí, […]

Československý bodák na pušku Mauser vzor 23

Československý bodák na pušku Mauser vzor 23

  Bodák byl určen pro československou opakovačku Mauser vzor 23 ráže 7.92 mm, která byla posledním předchůdcem pušky vzor 24, jenž v období první republiky tvořila nejrozšířenější výzbroj československé pěchoty. Čepel přímá, jednosečná, s oboustranným oblým výbrusem. Na vnitřní straně značena ČSZ, na vnější straně E státní symbol 33 (přeraženo). Jílec rovný, s párem ořechových […]

Německý bodák (útočný nůž) Seitengewehr 42

Německý bodák (útočný nůž) Seitengewehr 42

  Zrození dnes již legendárního útočného nože SG-42 souviselo s bezprostřední snahou velení německé armády vyzbrojit mužstvo univerzálnější zbraní, než byl standartní, ale jednostranně použitelný bodák vzor 84/98. Požadavkem bylo jak bojové, tak i praktické uplatnění v každodenním životě vojáka, s podmínkou zachování možnosti jeho nasazení na pušku. Tohoto úkolu se ujal tým v čele […]

Rakousko-uherský náhradní bodák na rumunskou pušku Mannlicher vzor 1893

Rakousko-uherský náhradní bodák na rumunskou pušku Mannlicher vzor 1893

  Krátce po vypuknutí první světové války v červenci 1914 bylo ve skladech štýrské zbrojovky a Mauserových závodů v Oberndorfu zkonfiskováno velké množství zbraní, které byly připraveny k exportu zahraničním zákazníkům. Tak se do výzbroje rakousko-uherských ozbrojených sil dostaly nožové bodáky na srbské pušky Mauser vzor 1899 a vzor 1910 nebo bodáky na mexickou pušku […]

Rakousko-uherský bodák pro poddůstojníky na pušky Mannlicher vzor 1885 a vzor 1886

Rakousko-uherský bodák pro poddůstojníky na pušky Mannlicher vzor 1885 a vzor 1886

  Posledním šavlovým bodákem, který byl v rakousko-uherské armádě zaveden, byl bodák pro první opakovačku systému Mannlicher s přímotažným závěrem z roku 1885. Bodák je opatřen řadou nových konstrukčních prvků, které se posléze úspěšně uplatnily i u prvních nožových bodáků. Z nich nejdůležitější byla nová konstrukce stiskátka, které bylo nyní protáhlé a jeho matice byla […]

Prototyp československého cvičného bodáku ZK-522 (1952)

Prototyp československého cvičného bodáku ZK-522 (1952)

  V československé armádě se praktikoval výcvik šermu bodákem ještě v šedesátých letech 20. století. Taktickou přípravu vojáka jako jednotlivce vyžadoval kromě jiných i předpis Pěch-III-6, který řešil otázky boje z blízka, zabíjení v léčkách, likvidaci jednotlivých protivníků a také šerm bodákem. Důraz na výcvik boje bodákem vedl v padesátých letech k tomu, že šerm […]

Francouzský bodák vzor 1874

Francouzský bodák vzor 1874

  Bodák byl používán s pěchotní puškou systému Gras vzor 1874 a pěchotní puškou vzor 1866/74 systému Chassepot, transformovanému na nový náboj. Velké množství těchto bodáků ukořistila v průběhu první světové války německá armáda. Jílce těchto bodáků pak byly různě upravovány a kompletovány převážně s puškami Mauser vzor 1888. Bodák má přímou, jednosečnou čepel se […]

Rakouský tulejový bodák vzor 1838 na pušku Augustin vzor 1838

Rakouský tulejový bodák vzor 1838 na pušku Augustin vzor 1838

  Transformací tulejového bodáku vzor 1799 byl vytvořen bodák pro pěchotní pušku systému Augustin vzor 1838, který využíval nového, tzv. Laukartova způsobu zajištění bodáku na hlavni. Původní uzamykací ozub byl zaletován a do tuleje byla vyříznuta přímá drážka, do níž při nasazení bodáku zaskočil ozub odpruženého záchytu připevněného pod hlavní pušky. Nově vyráběné kusy tulejového […]

1 2 3

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha