Bodáky

Rakousko-uherský náhradní bodák na pušku Mannlicher vzor 1895

Rakousko-uherský náhradní bodák na pušku Mannlicher vzor 1895

Náhradní bodáky byly vyráběny v období nedostatku původně zavedených vzorů v průběhu první světové války. Jejich škála je nesmírně různorodá, neboť byly různými výrobci vyráběny prakticky pro všechny typy pušek, které byly v rakousko-uherské armádě v tomto období užívány. Byly vyráběny nepříliš přesně, a proto se předpokládalo jejich finální dolícování s konkrétní puškou. Náhradních bodáků […]

Rakouský bodák vzor 1748 na pušky vzor 1748 a vzor 1754

Rakouský bodák vzor 1748 na pušky vzor 1748 a vzor 1754

První bodák se svařenou tulejí byl do výzbroje rakouské armády zaveden s puškou vzor 1748. Čepel trojúhelníkového průřezu má z důvodu snížení nebezpečí poranění ruky při nabíjení svou špičku mírně vychýlenu od osy hlavně. Jen s malými úpravami se tulejový bodák vzor 1748 udržel ve výzbroji až do zavedení pušky vzor 1798. Jedna ze zajímavých […]

Rakousko-uherský bodák vzor 1867 na pušku Werndl vzor 1867

Rakousko-uherský bodák vzor 1867 na pušku Werndl vzor 1867

Početnou skupinu mezi bodáky užívanými v habsburské armádě tvořily dlouhé bodáky se šavlovou (jataganovou) čepelí. Pro svou délku byly používány i jako samostatné sečné zbraně, nahrazující poboční pěchotní šavli. Právě značná délka a s ní i související váha byly největšími nedostatky těchto zbraní, neboť vojákovi při manipulaci s dlouhou pěchotní puškou často překážely. První šavlový […]

Rakouský bodák vzor 1873 (úprava po roce 1881) na pušky Werndl vzor 1873 a vzor 1873/77 pro mužstvo

Rakouský bodák vzor 1873 (úprava po roce 1881) na pušky Werndl vzor 1873 a vzor 1873/77 pro mužstvo

Od roku 1873 byly čepele i pochvy rakouských bodáků vzor 1867 zkracovány o 105 mm a v této podobě byly používány ještě několik dalších desetiletí. Mezitím v roce 1870 byl pro starší pušky Werndl vzor 1867 zaveden inovovaný bodák, jehož úpravy vedly k potřebnému snížení váhy. Nejpatrnější rozdíl oproti předchozímu vzoru 1867 spočíval v odlehčení […]

Československý bodák pro samopal vzor 58

Československý bodák pro samopal vzor 58

Československý samopal vzor 58 byl do výzbroje naší armády zaveden ve dvou variantách: pěchotní s pevnou pažbou, která byla nejprve vyráběna z bukového dřeva, později z dřevěné lisované masy a výsadkový se sklopnou ramenní opěrkou. Současně s výrobou samopalu se rozběhla i výroba bodáku. Jeho autor Jiří Čermák koncipoval bodák jako osobní zbraň vojáka, kterou […]

Rakouský bodák vzor 1867 na pušky pro zvláštní sbory Werndl vzor 1867, vzor 1867/77, vzor 1873, vzor 1873/77, Fruwirth vzor 1872 a Kropatschek vzor 1881

Rakouský bodák vzor 1867 na pušky pro zvláštní sbory Werndl vzor 1867, vzor 1867/77, vzor 1873, vzor 1873/77, Fruwirth vzor 1872 a Kropatschek vzor 1881

Posledním z řady klasických tulejových bodáků s křížovým průřezem čepele se u ozbrojených složek habsburské monarchie stal bodák vzor 1867, který byl kompletován s puškami několika systémů. V armádě to byly pušky Werndl pro zvláštní sbory, kterými byli vyzbrojeni ženisté, pionýři, posluchači vysokých škol a železniční a telegrafní jednotky. Kompletován byl také s puškou pro […]

Ruský bodák pro pušku Mosin-Nagant vzor 1891

Ruský bodák pro pušku Mosin-Nagant vzor 1891

Na rozdíl od pušek ostatních evropských států měly pušky Mosin vzor 1891 ještě klasické tulejové bodáky se čtyřhrannou čepelí, jejíž špička byla ploše zbroušena „do šroubováku“. Standardní bodáky byly vyráběny ve dvou provedeních: starší s přímou drážkou v tuleji a novější s drážkou zalomenou. Oba dva typy byly na hlavni zajištěny pomocí otočného uzamykacího kroužku. […]

Norský dlouhý bodák vzor 1894 pro pušku Krag-Jörgenson vzor 1894

Norský dlouhý bodák vzor 1894 pro pušku Krag-Jörgenson vzor 1894

Bodák byl kompletován s puškou Krag-Jörgenson vzor 1894, karabinou vzor 1904, karabinou polního dělostřelectva vzor 1907 a krátkou puškou vzor 1912. První série bodáků byla ještě před první světovou válkou vyrobena rakouskou zbrojovkou ve Štýru (Steyr) a byla označena výrobními čísly od 1 do 20 000 a od 30 001 do 39 000. V letech […]

Rakouský tulejový bodák vzor 1854

Rakouský tulejový bodák vzor 1854

Pravděpodobně nejznámějším a mezi sběrateli nejrozšířenějším typem rakouského tulejového bodáku se stal bodák na pěchotní pušky systému Lorenz vzor 1854 a 1862 a na krátké pěchotní pušky pro zvláštní sbory stejných vzorů. Vojenské využití tohoto modelu je neoddělitelně spojeno s prusko–rakouským válečným konfliktem v roce 1866. Bodákový útok, při kterém se voják s protivníkem utkal […]

Československý bodák pro pušku Mauser vzor 33

Československý bodák pro pušku Mauser vzor 33

Bodák byl určen pro krátkou československou opakovačku Mauser vzor 33 v ráži 7,92 mm, která byla přidělena prvorepublikovému četnictvu a finanční stráži. Ve službě byl nošen ve dvojitém závěsníku spolu se šavlí vzor 29, která tvarově vyšla z rakouské šavle pro pěší četnictvo. Po nacistické okupaci českých zemí bylo v roce 1940 rozhodnuto upravit tuto […]

Francouzský bodák vzor 1886 na pušku Lebel

Francouzský bodák vzor 1886 na pušku Lebel

Dlouhý bodák vzor 1886 je prvním z řady vzájemně si značně podobných francouzských bodáků s čepelí křížového průřezu, které byly charakteristickou zbraní francouzské pěchoty v bojích první světové války. Bodák vzor 1886 byl vyráběn ve dvou variantách. První má jílec z tombaku našroubovaný na velmi krátkou stopku čepele, která prochází příčkou. Toto řešení se neosvědčilo […]

Německý bodák pro příslušníky policie; 30. léta 20. století

Německý bodák pro příslušníky policie; 30. léta 20. století

Zákonem z roku 1934 byly policejní jednotky jednotlivých německých států sjednoceny a jejich kontrola převedena pod úřad Říšského ministra vnitra. Příslušníci policie byli vyzbrojeni starším typem německého bodáku, označeného jako Seitengewehr 98/05, který byl později, v letech 1938 a 1939, modifikován. Bodák má přímou jednosečnou čepel s oboustranným výbrusem a středovým hrotem. Na vnější straně […]

Rakousko-uherský bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher vzor 1895 pro mužstvo, vycházkové provedení

Rakousko-uherský bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher vzor 1895 pro mužstvo, vycházkové provedení

Bodák vzor 1895 na pušku Mannlicher byl posledním všeobecně zavedeným bodákem v rakousko-uherské armádě. Stal se charakteristickou zbraní vojáka habsburské monarchie v první světové válce a díky tomu i nejrozšířenějším vzorem bodáku v její historii. Na jeho hromadné produkci se podílela zejména zbrojovka ve Steyru, na čepelích značená OEWG (Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft Steyr), v podstatně […]

Zátkový bodák; kolem 1700

Zátkový bodák; kolem 1700

Je všeobecně známo, že první typy bodáků se objevily ve druhé polovině 17. století ve Francii a velmi záhy se jako revoluční vojenská novinka rozšířily po celé Evropě. Za duchovního otce bodáku bývá označován maršálek F. Lauvois, ministr vojenství francouzského krále Ludvíka XIV. Zátkový bodák, který se rukojetí zasunoval přímo do hlavně vojenské pušky, umožňoval […]

Lovecký zátkový bodák; kolem 1700

Lovecký zátkový bodák; kolem 1700

Za duchovního otce bodáku bývá označován maršálek F. Lauvois, ministr vojenství francouzského krále Ludvíka XIV. Tento exemplář však není vojenského původu – při lovu nahrazoval kopí zvané kančí pero, používané od 15. století k lovu kanců a jiné divoké zvěře. Zátkový bodák, který se rukojetí zasunoval přímo do hlavně lovecké pušky, tak lovci umožňoval využít […]

1 2 3 4

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha