Chladné zbraně a zbroj

Rakousko-uherská šavle pro jízdní dělostřelectvo vzor 1877

Rakousko-uherská šavle pro jízdní dělostřelectvo vzor 1877

  Císařským předpisem z 24. listopadu 1876 bylo nařízeno, že „lehkou verzí“ jezdecké šavle mají být nově vyzbrojeni i příslušníci jízdního dělostřelectva. Vzhledem k tomu, že dělostřelci většinu času trávili při obsluze děl, měla šavle sloužit pouze k jejich sebeobraně při bezprostředním boji. Nová šavle s jednoduchým páskovým košem a jedním výřezem pro zápěstník nebo […]

Nizozemský útočný nůž vzor 1917

Nizozemský útočný nůž vzor 1917

  Rozkazem velitele pozemního a námořního vojska z 10. srpna 1917 byly v neutrálním Nizozemí vytvořeny zvláštní úderné oddíly. Vedle speciálního výcviku, který musely podstoupit, byli jejich příslušníci nově vybaveni moderními bojovými prostředky – přilbou (do té doby v Nizozemí neznámou), plynovou maskou, novými ručními granáty a také charakteristickým útočným nožem. 20. srpna 1917 byly […]

Čepel slavnostního meče ke korunovaci císaře Leopolda II. českým králem, 1791

Čepel slavnostního meče ke korunovaci císaře Leopolda II. českým králem, 1791

  Ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha se nacházejí tři čepele slavnostních mečů, zhotovených při příležitosti korunovace císaře Leopolda II. českým králem v roce 1791. Pro českou společnost to byla zcela výjimečná událost. Poté, co v únoru 1790 zemřel po dlouhé nemoci císař Josef II., slíbil jeho mladší bratr a nástupce na habsburském trůnu Leopold […]

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky námořnictva vzor 1850/71

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky námořnictva vzor 1850/71

  Rakouští námořní důstojníci byli od roku 1827 vyzbrojeni šavlemi s tehdy módním vydutým páskovým košem, který je na vnější straně zdoben plastickým reliéfem rakouského státního znaku. Předpisem z roku 1837 byl důstojníkům jako poboční zbraň přidělen v té době již poměrně archaický kord. Jelikož se brzy ukázalo, že kord je pro pohyb po úzkých […]

Lovecká kuše s klapkovým zámkem, 1617

Lovecká kuše s klapkovým zámkem, 1617

  V průběhu 16. století se objevilo několik technických novinek, které prakticky završily vývoj kuše. Bylo to zejména sestrojení tzv. klapkového zámku, kterýžto na rozdíl od zámku s ořechem umožnil dokonalejší přenos energie mezi tětivou a šípem. Hlavní výhodou bylo to, že část napínací síly lučiště byla přenesena na sochu kuše a zámek tak byl méně namáhán. […]

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, osobní zbraň arcivévody Františka Ferdinanda d´Este

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, osobní zbraň arcivévody Františka Ferdinanda d´Este

  Dne 18. prosince 1863 se ve Štýrském Hradci narodil budoucí následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este. Ve sbírce chladných zbraní Vojenského historického ústavu se nachází hned několik jeho  pobočních zbraní, které byly nedílnou součástí arcivévodových uniforem v rámci jednotlivých druhů vojsk rakousko-uherské armády. Jednou z nich je šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, […]

Bronzový meč, 900-500 př. n. l.

Bronzový meč, 900-500 př. n. l.

  První specializované zbraně pro boj muže proti muži se objevily v souvislosti se znalostí zpracování kovů. Již v první polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem, ke konci mladší doby kamenné, se začaly vyrábět první kovové zbraně – měděné dýky a sekery. Toto období však netrvalo dlouho a již na konci třetího tisíciletí se rychle […]

Meč, počátek 11. století

Meč, počátek 11. století

  Jeden z nejstarších mečů v naší sbírce má v horní části nápis „SIGVINAIS“, jenž byl v minulosti podkladem pro jeho možnou přesnější dataci. Vojenský historik Eduard Wagner jej interpretoval jako jméno arcibiskupa Sigwina, který ve druhé polovině 11. století působil v Kolíně nad Rýnem. Předpokládal, že arcibiskup mohl být jeho majitelem nebo jej dal […]

Šalíř, Německo, kolem 1480

Šalíř, Německo, kolem 1480

  Ukázka německého typu šalíře s pevným hledím z druhé poloviny 15. století. Tento typ se vyvinul ze železného klobouku, kdy se ostře klopená střecha proměnila v široký kryt tváře, jenž byl vzadu protažen tak, že chránil i větší část zátylku. Vidění umožňoval proříznutý průzor v obličejové části přilby. Později se na šalířích tato část […]

Lovecký tesák, Německo, 1. polovina 18. století

Lovecký tesák, Německo, 1. polovina 18. století

  Lovecký tesák byl od počátku užíván ke dvěma základním účelům. Prvním a nejdůležitějším bylo použití tesáku k usmrcení poraněné vysoké nebo černé zvěře, obvykle zárazem za žebro. Vedle toho se nošení tesáku jako osobní zbraně lovce postupně vyvinulo ve zvláštní výsadu a ve druhé polovině 19. století se lovecký tesák stal odznakem lesnického povolání […]

Kordík pro důstojníky armády Slovenského státu

Kordík pro důstojníky armády Slovenského státu

  V armádě Slovenského státu byl tento kordík zaveden předpisem VV roč. II, č. 7 z 15. července 1940. V letech 1940-1944 byl součástí výstroje důstojníků všech druhů zbraní Slovenského státu. Výjimkou bylo pouze letectvo, které mělo vlastní vzorový kordík. Výrobcem byla firma „J. Lichardus, Kovopriemysel Ružomberok“. Čepel přímá, dvoubřitá, v horní části čočkovitého, dále […]

Rakousko-uherská jezdecká šavle vzor 1904 pro mužstvo

Rakousko-uherská jezdecká šavle vzor 1904 pro mužstvo

  V březnu 1904 bylo rozhodnuto, že bude jezdecká šavle vzor 1869, která se stala jednou z nejdéle sloužících pobočních zbraní v rakouské a rakousko-uherské armádě, nahrazena novou jednotnou šavlí, jejíž konstrukce byla ve srovnání s předchozími modely v mnoha směrech revoluční. Patrné je to zejména na tvaru čepele, která je opatřena oblým hřbetem, který […]

Ruská jezdecká šavle vzor 1827 pro mužstvo

Ruská jezdecká šavle vzor 1827 pro mužstvo

  V roce 1827 nahradila tato šavle starší jezdeckou šavli vzor 1817 u oddílů dragounů, husarů, hulánů, jízdních myslivců, jízdního dělostřelectva a jízdních pionýrů. V roce 1841 byla tato šavle u všech dragounských pluků, s výjimkou Nižegorodského, a u jízdních pionýrů nahrazena dragounskou šavlí vzor 1841. Stejná výměna proběhla v roce 1846 u nižších hodností […]

Rakouská šavle pro štábní důstojníky lehké jízdy vzor 1827/37

Rakouská šavle pro štábní důstojníky lehké jízdy vzor 1827/37

  Poslední šavle, která se užívala výlučně ve výzbroji rakouské lehké jízdy, byla zavedena předpisem z roku 1827 pro štábní důstojníky hulánů a husarů. Její čepel měla poměrně výrazné zakřivení a lehce esovitě prohnutý oblouk páskového koše byl opatřen pohyblivým, na vnější stranu otočným úponkem, jištěným pružinou a západkou. Tato šavle byla oficiálně užívána až […]

Rakouský kord pro vojenské úředníky vzor 1890

Rakouský kord pro vojenské úředníky vzor 1890

  Vedle důstojníků nosili od roku 1802 vzorový kord také vojenští úředníci a lékaři. Jako součást jejich uniformy pak zůstal kord i po roce 1850, kdy byla pro důstojníky pěchoty zavedena jako poboční zbraň šavle. Všechny následující modely kordů zavedených v habsburské armádě byly již určeny pouze pro vojenské úředníky (dělostřelečtí inženýři, vojenští účetní, proviantní […]

1 2 3 4 5 9

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha