Chladné zbraně a zbroj

Československá mačeta vzor 1952

Československá mačeta vzor 1952

  O československé mačetě vzor 1952 je známo jen velmi málo informací. Vyráběly ji Čenkovské strojírny, tradiční výrobce ručních sečných nástrojů, který v roce 2002 skončil v likvidaci. Do ČSLA byla sice zavedena, ale pravděpodobně pouze jako vojenský pracovní nástroj, který sloužil zejména při odstraňování náletových dřevin. Ocelová, jednosečná čepel se zahnutou špicí. V horní části po […]

Švédský pěchotní tesák vzor 1848

Švédský pěchotní tesák vzor 1848

  Švédský pěchotní tesák vzor 1848 je v českých sbírkách vzácnou a neobvyklou zbraní. Má mohutnou jednosečnou listovitou čepel, která je na vnitřní straně značena „JOHAN SVENGREL ESKILSTUNA“, na vnější straně pak „TR.R. No 82 ALK AB“. Rukojeť je tvořena ze dvou dřevěných střenek, upevněných pomocí dvou železných nýtů s mosaznými podložkami. V horní části […]

Vrhací hvězdice „Rotačka“

Vrhací hvězdice „Rotačka“

  Aquacentrum Praha, podnik Ústředního výboru Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou), vyvinul pro potřeby armády v polovině 80. let 20. století vrhací hvězdici všeobecně známou pod názvem „Rotačka“. Určena měla být jednotkám vojskového, hloubkového i speciálního průzkumu ČSLA, nicméně do jejich výzbroje zavedena nikdy nebyla. Hvězdice se skládá ze dvou ramen ve tvaru kosodélníku, […]

Československý armádní nůž VO-7

Československý armádní nůž VO-7

  V armádě první československé republiky nebyl nůž oficiálně zaveden. Přejímány a používány byly italské útočné nože vzor 1916 nebo nože bývalé rakousko-uherské monarchie vzor 1917. Stejně tomu bylo i po druhé světové válce, kdy až do konce čtyřicátých let byly neoficiálně používány kořistní nože německé armády. V roce 1948 byly vyrobeny první prototypy československých […]

Československý potápěčský nůž, 50.‒60. léta 20. století

Československý potápěčský nůž, 50.‒60. léta 20. století

  Nůž byl součástí vojenské lehké potápěčské soupravy PL-40 a umístěn byl ve víku její přepravní bedny. Je vyroben z nerezavějící oceli, povrch čepele je pochromován a vyleštěn. Dvoubřitá čepel se středovým hrotem je na hřbetu opatřen pilovitým ostřím s 24 jednostranně broušenými zuby. Rukojeť tvoří dvě hliníkové střenky spojené přes stopku čepele třemi zapuštěnými […]

Dvouruční meč, kolem 1550

Dvouruční meč, kolem 1550

  Historie dvouručního meče sahá asi do počátku 14. století. Vyvinul se zřejmě z meče pro jeden a půl ruky a od 14. do 16. století se vyvíjel souběžně s ním. Sloužil jako zbraň sečná i bodná. Dal se použít k ničení nepřátelské pěchoty i koní, na nichž seděli rytíři, stejně dobře se osvědčoval v […]

Rakouská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1850

Rakouská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1850

  Až do roku 1850 v rakouské armádě platilo, že důstojníci německé pěchoty nosili jako poboční zbraň kord, zatímco důstojníci pěchoty uherské byli vyzbrojeni šavlí. Teprve předpisem z 21. dubna 1850 byla zavedena první jednotná šavle pro důstojníky všech pěších pluků habsburské monarchie. Její tvar předznamenal přijetí nejznámější rakouské šavle pro důstojníky pěchoty v roce […]

Kůsa, Itálie, polovina 16. století

Kůsa, Itálie, polovina 16. století

  Dřevcová zbraň s údernou a sečnou čepelí, která svým tvarem připomíná kosu vztyčenou na dřevěné násadě. V cizojazyčné literatuře je označována slovem glaive, glefe atd. Čepel se zakřiveným ostřím byla na hřbetě opatřena háčkem k páčení železných plátů. V 16.‒18. století však kůsa již nebyla vojenskou zbraní, ale odznakem trabantů knížecích dvorů a tělesné […]

Rakouská šavle pro poddůstojníky pěchoty vzor 1765

Rakouská šavle pro poddůstojníky pěchoty vzor 1765

  Přestože je šavle všeobecně vnímána zejména jako zbraň jízdy, objevila se ve druhé polovině 18. století také ve výzbroji některých složek rakouské pěchoty. Zavádění bodáků do výzbroje pěchoty evropských armád na přelomu 17. a 18. století mělo za následek vymizení pikenýrů jako druhu vojska. Pěšák byl od té doby vyzbrojen pouze dlouhou puškou s […]

Meč na černou zvěř, Německo, konec 16. století

Meč na černou zvěř, Německo, konec 16. století

  Lov prasete divokého, mezi myslivci zvaného černá zvěř, býval oblíben od nepaměti, neboť se jednalo o loveckou zábavu mužnou a nebezpečnou. Hlavní roli při něm hráli psi a lovci s oštěpy. Šíp z luku nebo šipka z kuše neměly při lovu černé zvěře potřebnou účinnost. V menší míře byl k lovu divokého prasete užíván […]

Rakousko-uherská šavle pro jízdní dělostřelectvo vzor 1877

Rakousko-uherská šavle pro jízdní dělostřelectvo vzor 1877

  Císařským předpisem z 24. listopadu 1876 bylo nařízeno, že „lehkou verzí“ jezdecké šavle mají být nově vyzbrojeni i příslušníci jízdního dělostřelectva. Vzhledem k tomu, že dělostřelci většinu času trávili při obsluze děl, měla šavle sloužit pouze k jejich sebeobraně při bezprostředním boji. Nová šavle s jednoduchým páskovým košem a jedním výřezem pro zápěstník nebo […]

Nizozemský útočný nůž vzor 1917

Nizozemský útočný nůž vzor 1917

  Rozkazem velitele pozemního a námořního vojska z 10. srpna 1917 byly v neutrálním Nizozemí vytvořeny zvláštní úderné oddíly. Vedle speciálního výcviku, který musely podstoupit, byli jejich příslušníci nově vybaveni moderními bojovými prostředky – přilbou (do té doby v Nizozemí neznámou), plynovou maskou, novými ručními granáty a také charakteristickým útočným nožem. 20. srpna 1917 byly […]

Čepel slavnostního meče ke korunovaci císaře Leopolda II. českým králem, 1791

Čepel slavnostního meče ke korunovaci císaře Leopolda II. českým králem, 1791

  Ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha se nacházejí tři čepele slavnostních mečů, zhotovených při příležitosti korunovace císaře Leopolda II. českým králem v roce 1791. Pro českou společnost to byla zcela výjimečná událost. Poté, co v únoru 1790 zemřel po dlouhé nemoci císař Josef II., slíbil jeho mladší bratr a nástupce na habsburském trůnu Leopold […]

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky námořnictva vzor 1850/71

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky námořnictva vzor 1850/71

  Rakouští námořní důstojníci byli od roku 1827 vyzbrojeni šavlemi s tehdy módním vydutým páskovým košem, který je na vnější straně zdoben plastickým reliéfem rakouského státního znaku. Předpisem z roku 1837 byl důstojníkům jako poboční zbraň přidělen v té době již poměrně archaický kord. Jelikož se brzy ukázalo, že kord je pro pohyb po úzkých […]

Lovecká kuše s klapkovým zámkem, 1617

Lovecká kuše s klapkovým zámkem, 1617

  V průběhu 16. století se objevilo několik technických novinek, které prakticky završily vývoj kuše. Bylo to zejména sestrojení tzv. klapkového zámku, kterýžto na rozdíl od zámku s ořechem umožnil dokonalejší přenos energie mezi tětivou a šípem. Hlavní výhodou bylo to, že část napínací síly lučiště byla přenesena na sochu kuše a zámek tak byl méně namáhán. […]

1 2 3 4 5 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha