Chladné zbraně a zbroj

Šavle nimcha; Maroko; 18. století

Šavle nimcha; Maroko; 18. století

Šavle arabského původu, která zdomácněla zejména v Maroku, dosáhla vrcholu své formy již v 16. století. Široká jednosečná čepel je lehce zakřivená, opatřená několika výbrusy a často má hřbetní ostří. Výbrus nese signaturu mečíře, nápisy z koránu, symboly pro štěstí nebo ornamentální výzdobu. Jílec byl vyroben z jednoho kusu bůvolího rohu, z rohu nosorožce, slonoviny […]

Rakousko-uherský ženijní tesák vzor 1915

Rakousko-uherský ženijní tesák vzor 1915

V polovině 19. století zažila svou renesanci téměř již zapomenutá vojenská zbraň – tesák. Ten se stal v rámci rakouské armády typickou poboční zbraní a pracovním nástrojem ženijních a dělostřeleckých jednotek. Tesák vzor 1915 byl posledním z řady ženijních tesáků zavedených do výzbroje technických jednotek rakousko-uherské armády. Nese všechny znaky válečné výroby. Namísto dřeva potaženého […]

Tesák pro příslušníky Německého mysliveckého svazu; 20. léta 20. století

Tesák pro příslušníky Německého mysliveckého svazu; 20. léta 20. století

Tesák tohoto typu byl jako poboční zbraň mysliveckého oděvu nošen v Německu téměř po celé 20. století a příslušníci Německého mysliveckého svazu jej nosí dodnes. Exemplář nově získaný do sbírek Vojenského historického ústavu je v dokonalém stavu a pochází z jedné z nejslavnější německých firem na výrobu chladných zbraní Carl Eickhorn Solingen. Firma byla založena […]

Tesák Státních lesů a statků Protektorátu Čechy a Morava; 1939-1945

Tesák Státních lesů a statků Protektorátu Čechy a Morava; 1939-1945

Původní tesák československých Státních lesů a statků vzor 37 byl zaveden jako pobočná zbraň pro úředníky, podúředníky a zřízence Státních lesů a statků předpisem o služebním oděvu z 12. 6. 1937. Verze, která byla užívána v období Protektorátu Čechy a Morava je tvarem i velikostí zcela shodná a od tesáku vzor 37 se liší jen […]

Kordík pro příslušníky francouzského letectva vzor 1934. Osobní poboční zbraň československého válečného letce Josefa Dekastella

Kordík pro příslušníky francouzského letectva vzor 1934. Osobní poboční zbraň československého válečného letce Josefa Dekastella

Když bylo 5. srpna 1929 rozhodnuto o zavedení předpisové uniformy do výstroje francouzského letectva (Armee De L´air), nebylo ještě určeno jaký typ poboční zbraně se stane její součástí. Původní předpoklad, že jím bude dlouhý vojenský kord byl postupem doby přehodnocen a v lednu 1934 se vedení Ministerstva letectví rozhodlo zavést do výzbroje kordík, jehož tvar […]

Bojový cep; kolem 1500

Bojový cep; kolem 1500

Bojový cep patří mezi skupinu chladných zbraní, které vznikaly improvizací v případě nouze. Jedná se o zemědělský nástroj určený k mlácení obilí, který byl s vynaložením minimálních prostředků a námahy uzpůsoben k bojovému použití. Dřevěný tlouk byl zpevněn kroucenými železnými pruty a ty byly spojeny objímkami, do kterých byly upevněny hřeby nebo železné hroty. Původ […]

Schiavonna; 1. polovina 17. století

Schiavonna; 1. polovina 17. století

Schiavonna, známá ze 17. století, se vyvinula ze starších mečů, jejichž hromadná produkce v 15. století umožnila vojensky zajistit mezinárodní vzestup Benátek jako významné obchodní velmoci. Pod označením schiavonna jsou tyto meče v počtu několika set zapsány v inventářích dóžecího paláce. Název meče, používaný zřejmě již mnohem dříve, svědčí o tom, že šlo o součást […]

Šavle rakouská pro důstojníky jezdectva vzor 1869

Šavle rakouská pro důstojníky jezdectva vzor 1869

V roce 1869 proběhla reorganizace rakouského jezdectva, v jejímž rámci byla do výzbroje všech jeho složek zavedena jednotná šavle vzor 1869. Tvarově je tato zbraň jakousi kombinací předchozích modelů. Koš je inspirován šavlemi vzor 1850 a 1858, přičemž je znovu opatřen sedmi kruhovými otvory a dvěma výřezy pro zápěstník. Zhotoven je však již z kvalitnější […]

Dýka pro příslušníky dopravní služby Hlinkovy gardy

Dýka pro příslušníky dopravní služby Hlinkovy gardy

Dýka byla nošena příslušníky slovenské Hlinkovy gardy v letech 1939 až 1944. Při vývoji této zbraně se tvůrci bezpochyby nechali inspirovat tvary pobočních zbraní, které od třicátých let nosili příslušníci oddílů SA a SS v nacistickém Německu. Jílec dýky je zakončen charakteristickou mosaznou hlavicí ve tvaru orlí hlavy. Na vnější straně esovité záštity jsou uprostřed […]

Lovecký tesák; Německo; 1805

Lovecký tesák; Německo; 1805

  Obecnou představu lovecké chladné zbraně dnes díky svému mohutnému zastoupení v soukromých i veřejných sbírkách reprezentuje tesák. Tato jednosečná zbraň s rovnou či lehce zakřivenou čepelí a ostrým hrotem získala oblibu ve všech koutech Evropy, ať už v nich byla preferována štvanice, parforse nebo německý typ uzavřeného honu. Byl užíván k přetnutí šlach nebo […]

Válečné kladivo; západní Evropa; 1. polovina 16. století

Válečné kladivo; západní Evropa; 1. polovina 16. století

Válečné (bojové) kladivo, ovládané jednou rukou, se ve vybavení jízdního bojovníka vyskytovalo již od 13. století. Častější výskyt však zaznamenalo až v období 16. a 17. století,kdy se stalo jednou z nejrozšířenějších zbraní na světě. Ve východní Evropě a v Orientu však nikdy nedosáhlo takové obliby, jako tomu bylo v západní a střední Evropě. Lehčí, […]

Lovecká kuše; střední Evropa; 1603

Lovecká kuše; střední Evropa; 1603

Kuše vznikla zdokonalením luku, jeho upevněním k masivní dřevěné pažbě. Energie pro výstřel šípu byla získávána napnutím lučiště vyrobeného ze dřeva, oceli či výjimečně z kosti. K napnutí lučiště stačila u méně výkonných zbraní pouze svalová síla střelce, u výkonnějších kuší bylo nutno použít různé typy pák, napínáků nebo mechanických heverů. Střílelo se šipkami, které […]

Lovecký tesák; 2. polovina 18. století

Lovecký tesák; 2. polovina 18. století

K nošení lovecké poboční zbraně měl v 18. století právo vedle šlechty jen vyučený myslivec, který byl uznán za znalce lovu jelenů a vysokého lovu. Tento tesák má přímou jednosečnou čepel, která je po obou stranách do poloviny zdobena rytým páskovým a rostlinným ornamentem se zbytky zlacení. Zhruba uprostřed čepele je vyobrazena postava muže s […]

Lovecká kuše; 1619

Lovecká kuše; 1619

Socha z hruškového dřeva je obložena a vykládána bílou kostí s rytými figurálními a ornamentálními motivy (postava Herakla s kyjem a lví kůží, masky, květiny, zvířata). Spoušťový oblouk a destička spouštědla jsou zdobeny cizelovaným rozvilinovým ornamentem se zbytky zlacení. Na čele sochy je vyryt letopočet 1619. Lovecká kuše; střední Evropa; 1619

Španělská levoruční dýka; kolem 1620

Španělská levoruční dýka; kolem 1620

Na rozdíl od starších příčkových dýk měly levoruční dýky delší příčku a výrazně jemnější a zdobnější zpracování. Nejproslulejšími exempláři tohoto druhu jsou španělské zbraně z přelomu 16. a 17. století. Jejich široká příčková záštita je doplněna širokým záštitným listem, bohatě ornamentálně prořezávaným nebo prosekávaným. Na čepeli levoruční dýky byly často různě provedené zářezy a výstupky […]

1 7 8 9 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha