Chladné zbraně a zbroj

Německý kord pro důstojníky pěchoty vzor 1889

Německý kord pro důstojníky pěchoty vzor 1889

Kord vzor 1889 byl zaveden jako jednotná poboční zbraň důstojníků německé pěchoty. Verze pro důstojníky gardových pluků se liší pouze tím, že pod panovnickými iniciálami na rukojeti je umístěna ještě stříbrná hvězda. Kord má přímou jednosečnou čepel, po obou stranách se dvěma výbrusy. Pod záštitou je čepel opatřena firemní značkou: hlava krále, přilba s chocholem […]

Kord rakousko-uherský pro úředníky námořnictva vzor 1907

Kord rakousko-uherský pro úředníky námořnictva vzor 1907

Počínaje 1. květnem 1907 se poboční zbraní státních úředníků rakousko-uherského námořnictva stal zcela nový kord s charakteristickou hlavicí ve tvaru lví hlavy a střenkovou rukojetí z perleti. Až do té doby nosili námořní úředníci běžnou důstojnickou šavli vzor 1850/71, k níž měli uvázán zvláštní „úřednický“ třapec. Čepel přímá, jednosečná, s oboustranným výbrusem a středovým hrotem. […]

Sovětská kozácká šaška vzor 1927

Sovětská kozácká šaška vzor 1927

Ještě po celá dvacátá léta tvořily oddíly kozáků páteř sovětského jezdectva. V důsledku občanské války a postupující bolševické kolektivizace byla však organizace kozáků zrušena. Od roku 1929 přestali kozáci úředně existovat a jejich území byla zabrána a podrobena sovětským zákonům. Kozácký živel však ze sovětské společnosti nezmizel. Roku 1936 byly obnoveny jednotky donských, kubáňských a […]

Belgický útočný nůž; 1. světová válka

Belgický útočný nůž; 1. světová válka

Původně byl tento útočný nůž oficiálně vyráběn přímo v Belgii. Po okupaci země německými vojsky byl na objednávku belgické exilové vlády vyráběn některými firmami v anglickém Sheffieldu (např. Sanderson Brothers and Newbould Sheffield). Nůž je charakteristický svou úzkou, jehlanovitě zúženou čepelí se středovým žebrem a dřevěnou rukojetí s výrazným oválným záštitným listem. Pochva tohoto útočného […]

Rakouský ženijní tesák vzor 1853

Rakouský ženijní tesák vzor 1853

Ve výzbroji habsburské armády se tesák ve větší míře objevil v polovině 19. století. U technických jednotek jako byli pionýři nebo sapéři (ženisté) byla v tomto období všeobecně zavedena pionýrská šavle vzor 1807. V roce 1847 testoval prapor pionýrů ve Veroně přínos a praktičnost několika prototypů nově konstruovaných zbraní, určených speciálně pro příslušníky technických jednotek. […]

Šavle nimcha; Maroko; 18. století

Šavle nimcha; Maroko; 18. století

Šavle arabského původu, která zdomácněla zejména v Maroku, dosáhla vrcholu své formy již v 16. století. Široká jednosečná čepel je lehce zakřivená, opatřená několika výbrusy a často má hřbetní ostří. Výbrus nese signaturu mečíře, nápisy z koránu, symboly pro štěstí nebo ornamentální výzdobu. Jílec byl vyroben z jednoho kusu bůvolího rohu, z rohu nosorožce, slonoviny […]

Rakousko-uherský ženijní tesák vzor 1915

Rakousko-uherský ženijní tesák vzor 1915

V polovině 19. století zažila svou renesanci téměř již zapomenutá vojenská zbraň – tesák. Ten se stal v rámci rakouské armády typickou poboční zbraní a pracovním nástrojem ženijních a dělostřeleckých jednotek. Tesák vzor 1915 byl posledním z řady ženijních tesáků zavedených do výzbroje technických jednotek rakousko-uherské armády. Nese všechny znaky válečné výroby. Namísto dřeva potaženého […]

Tesák pro příslušníky Německého mysliveckého svazu; 20. léta 20. století

Tesák pro příslušníky Německého mysliveckého svazu; 20. léta 20. století

Tesák tohoto typu byl jako poboční zbraň mysliveckého oděvu nošen v Německu téměř po celé 20. století a příslušníci Německého mysliveckého svazu jej nosí dodnes. Exemplář nově získaný do sbírek Vojenského historického ústavu je v dokonalém stavu a pochází z jedné z nejslavnější německých firem na výrobu chladných zbraní Carl Eickhorn Solingen. Firma byla založena […]

Tesák Státních lesů a statků Protektorátu Čechy a Morava; 1939-1945

Tesák Státních lesů a statků Protektorátu Čechy a Morava; 1939-1945

Původní tesák československých Státních lesů a statků vzor 37 byl zaveden jako pobočná zbraň pro úředníky, podúředníky a zřízence Státních lesů a statků předpisem o služebním oděvu z 12. 6. 1937. Verze, která byla užívána v období Protektorátu Čechy a Morava je tvarem i velikostí zcela shodná a od tesáku vzor 37 se liší jen […]

Kordík pro příslušníky francouzského letectva vzor 1934. Osobní poboční zbraň československého válečného letce Josefa Dekastella

Kordík pro příslušníky francouzského letectva vzor 1934. Osobní poboční zbraň československého válečného letce Josefa Dekastella

Když bylo 5. srpna 1929 rozhodnuto o zavedení předpisové uniformy do výstroje francouzského letectva (Armee De L´air), nebylo ještě určeno jaký typ poboční zbraně se stane její součástí. Původní předpoklad, že jím bude dlouhý vojenský kord byl postupem doby přehodnocen a v lednu 1934 se vedení Ministerstva letectví rozhodlo zavést do výzbroje kordík, jehož tvar […]

Bojový cep; kolem 1500

Bojový cep; kolem 1500

Bojový cep patří mezi skupinu chladných zbraní, které vznikaly improvizací v případě nouze. Jedná se o zemědělský nástroj určený k mlácení obilí, který byl s vynaložením minimálních prostředků a námahy uzpůsoben k bojovému použití. Dřevěný tlouk byl zpevněn kroucenými železnými pruty a ty byly spojeny objímkami, do kterých byly upevněny hřeby nebo železné hroty. Původ […]

Schiavonna; 1. polovina 17. století

Schiavonna; 1. polovina 17. století

Schiavonna, známá ze 17. století, se vyvinula ze starších mečů, jejichž hromadná produkce v 15. století umožnila vojensky zajistit mezinárodní vzestup Benátek jako významné obchodní velmoci. Pod označením schiavonna jsou tyto meče v počtu několika set zapsány v inventářích dóžecího paláce. Název meče, používaný zřejmě již mnohem dříve, svědčí o tom, že šlo o součást […]

Šavle rakouská pro důstojníky jezdectva vzor 1869

Šavle rakouská pro důstojníky jezdectva vzor 1869

V roce 1869 proběhla reorganizace rakouského jezdectva, v jejímž rámci byla do výzbroje všech jeho složek zavedena jednotná šavle vzor 1869. Tvarově je tato zbraň jakousi kombinací předchozích modelů. Koš je inspirován šavlemi vzor 1850 a 1858, přičemž je znovu opatřen sedmi kruhovými otvory a dvěma výřezy pro zápěstník. Zhotoven je však již z kvalitnější […]

Dýka pro příslušníky dopravní služby Hlinkovy gardy

Dýka pro příslušníky dopravní služby Hlinkovy gardy

Dýka byla nošena příslušníky slovenské Hlinkovy gardy v letech 1939 až 1944. Při vývoji této zbraně se tvůrci bezpochyby nechali inspirovat tvary pobočních zbraní, které od třicátých let nosili příslušníci oddílů SA a SS v nacistickém Německu. Jílec dýky je zakončen charakteristickou mosaznou hlavicí ve tvaru orlí hlavy. Na vnější straně esovité záštity jsou uprostřed […]

Lovecký tesák; Německo; 1805

Lovecký tesák; Německo; 1805

  Obecnou představu lovecké chladné zbraně dnes díky svému mohutnému zastoupení v soukromých i veřejných sbírkách reprezentuje tesák. Tato jednosečná zbraň s rovnou či lehce zakřivenou čepelí a ostrým hrotem získala oblibu ve všech koutech Evropy, ať už v nich byla preferována štvanice, parforse nebo německý typ uzavřeného honu. Byl užíván k přetnutí šlach nebo […]

1 7 8 9 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha