Dělostřelecký materiál a optika

10 cm horská houfnice vzor 08

10 cm horská houfnice vzor 08

10cm horská houfnice vzor 1908 se zákluzem hlavně se vyráběla ve Škodových závodech v Plzni, které se snad jako jediná dělovka na světě věnovaly tehdy konstrukci horských houfnic. Toto dělo bylo sice zavedeno do výzbroje rakousko-uherské armády, nicméně konzervativní vojenská správa tvrdošíjně trvala na používání bronzových hlavní z vídeňského Arsenalu. Horská houfnice má vodorovný klínový […]

40mm protiletadlový kanón Bofors

40mm protiletadlový kanón Bofors

Tento legendární kanón je jednou z nejúspěšnějších zbraní svého druhu. Během 2. světové války ho používaly prakticky všechny zúčastněné armády. Historie kanónu začala v roce 1928, kdy švédské námořnictvo pověřilo společnost AB Bofors konstrukcí lehkého protiletadlového kanónu. Kanón se vyráběl buď jako samostatný pro armádu, nebo jako dvojkanón pro námořnictvo. Velkou výhodou této zbraně byla […]

15cm obléhací moždíř vzor 1880

15cm obléhací moždíř vzor 1880

Charakteristickým znakem děla nazývaného moždíř je krátká hlaveň, velká ráže a střelba vedená vrchní skupinou úhlů. Používal se proto převážně na boření opevnění. Velká ráže těchto děl znamenala i vysokou hmotnost a tím i malou pohyblivost. Patnácticentimetrový moždíř vzor 1880 bylo dělo rakouské konstrukce vyráběné ve vídeňském Arsenalu. Moždíř má bronzovou hlaveň dlouhou 120 cm […]

88mm Raketenwerfer 43 Püppchen, Německo

88mm Raketenwerfer 43 Püppchen, Německo

Jednou z německých protitankových zbraní, která byla zavedena ve druhé polovině války do výzbroje, byl 88mm Raketenwerfer 43. Tento „protitankový raketomet“ byl určen k ničení pancířů všech v té době existujících spojeneckých tanků 88mm raketou s kumulativní bojovou hlavicí. Zbraň se ve výrobě neudržela příliš dlouho. Po ukořistění americké bazooky v severní Africe, si němečtí […]

30mm kanón Gerät 303 Br

30mm kanón Gerät 303 Br

Historie tohoto kanónu sahá do období Protektorátu Čechy a Morava. V roce 1940 byl Zbrojovce Brno zadán požadavek na vývoj a výrobu automatického protiletadlového kanónu určeného pro německé ponorky. Označení projektu bylo ZK 414. Na počátku roku 1943 byl dokončen prototyp, který dosahoval kadence 300 ran/min. Byly vyrobeny dvě varianty – námořní s lafetou Br […]

Pancéřová zkušební deska

Pancéřová zkušební deska

Plzeňská dělovka zahájila svou zbrojařskou činnost výrobou lodních kanonů. Zpočátku to byla děla menších ráží, ale postupně úspěšně řešila i ráže větší a náročnější. Už v prvních letech 20. století se tak stala prakticky monopolním dodavatelem rakouského námořnictva. Děla plzeňské škodovky se tak dostala do výzbroje bitevních lodí, křižníků, torpédoborců, ponorek a pobřežního dělostřelectva. Koncem […]

12cm pevnostní kanón vz. 1861

12cm pevnostní kanón vz. 1861

Ve druhé polovině 19. století prochází Evropa bouřlivým rozvojem ve víru průmyslové revoluce. Taktéž vojenství zaznamenává velké změny, kdy vývoj prodělává výstroj, výzbroj, organizační složení vojska, strategie a taktika. U dělostřeleckého materiálu to pak znamená především uplatnění drážkovaných hlavní děl, nových dělostřeleckých střel válcovitého podlouhlého tvaru a postupný přechod k nabíjení děl zezadu. Pokusy se […]

Rakouský časovaný ruční granát „Zeitzünderhandgranate“

Rakouský časovaný ruční granát „Zeitzünderhandgranate“

Jedná se o násadcový střepinový ruční granát z lité oceli, s ocelovým drátem jako násadkou, který byl používán v rakousko-uherské armádě od roku 1914 po celou dobu 1. světové války. Granát je dlouhý 305 mm včetně násadky. Samotný granát má délku 117 mm a průměr 57 mm. Váží 1300 gramů, přičemž hmotnost trhavé náplně, kterou […]

Německý ruční granát vzor 17

Německý ruční granát vzor 17

Tento vejčitý střepinový ruční granát byl používán v německé armádě na sklonku 1. světové války, ale i po ní. Je zhotoven z litiny a existoval ve dvou variantách. První varianta měla hladké tělo, druhá pak byla pro zvýšení střepinového účinku opatřena na povrchu fragmentovaným kroužkem. Zapalovač se šrouboval do granátu se shora a byl tvořen […]

15 cm pobřežní kanón d/50 z roku 1899

15 cm pobřežní kanón d/50 z roku 1899

Škodovy závody v Plzni se v rámci rakousko-uherské monarchie podílely na vývoji klasického hlavňového dělostřelectva. I když výrobu zahájily malorážními palubními kanóny, brzy po získání prvních zkušeností přecházely postupně na výrobu děl stále větších ráží, čehož je důkazem i 15 cm pobřežní kanón d/50 z roku 1899, dnes jediný zástupce této kategorie uložený ve sbírkách […]

Stereoskopický německý dálkoměr Em 1m R. m.f.M.

Stereoskopický německý dálkoměr Em 1m R. m.f.M.

Stereoskopický německý dálkoměr “Entfernungsmesser 1m R. m.f.M.” umožňoval měření vzdáleností na principu stereoskopického vidění. Dálkoměr je tvořen trubkou, na jejímž konci se nachází pohyblivá zrcadla. Uprostřed je okulár, do kterého se promítají obrazy z obou krajních zrcadel. Pozorovatel musí nastavit zrcadla tak, aby jejich odrazy v okuláru splynuly v jeden ostrý obraz. Poté na stupnici […]

15 cm německý raketomet Nebelwerfer

15 cm německý raketomet Nebelwerfer

Nebelwerfer byl německý raketomet užívaný v době druhé světové války. Jeho vývoj začal počátkem 30. let pod krycím názvem Nebelwerfer (kouřomet). Rakety a s nimi související zbraň vyvíjelo Německo již od roku 1931 jako Versailleskou smlouvou nezakázanou alternativu polního dělostřelectva. Šlo o nápad německých vědců a techniků pod velením generála Waltera Dornbergera. Prvním typem raketometu […]

7,62cm horský kanón vz. 09 (Rusko, 1917)

7,62cm horský kanón vz. 09 (Rusko, 1917)

Horský kanón z produkce největší carské zbrojovky, petrohradského Putilovského závodu, vycházel z konstrukce kanónu francouzské firmy Schneider. Kanón byl používán zejména v těžko přístupném horském terénu. Tomuto účelu byla plně podřízena i jeho konstrukce. Kanón je lehký, snadno rozložitelný na jednotlivé části o přibližně stejné hmotnosti pro naložení na soumary. Konstrukce také umožňovala udělit hlavni […]

Prototyp 76,2mm „tryskového kanónu“ TRK; Československo; 1949

Prototyp 76,2mm „tryskového kanónu“ TRK; Československo; 1949

V průběhu 2. světové války se začaly proti obrněným cílům prosazovat zejména reaktivní protitankové zbraně (např. americká bazooka nebo německý panzerfaust). Z důvodu malého účinného dostřelu těchto konstrukčně jednoduchých zbraní byl ve druhé polovině 40.let v celé řadě armád zahájen vývoj a výroba těžších bezzákluzových kanónů. Pro potřeby československé armády probíhal vývoj tzv. „tryskového kanónu“ […]

Německá pancéřová pěst – Panzerfaust

Německá pancéřová pěst – Panzerfaust

V průběhu druhé světové války, kdy většina zemí přešla na válečnou výrobu, byla německá armáda vystavena obrovské materiální přesile. Čelit takové přesile německý průmysl nemohl ať už z důvodů materiálních, finančních nebo časových. To vyvolalo úvahy o zkonstruování prostředku, který by dokázal efektivně ničit stroje protivníků a přitom by nebyl náročný na výrobu ani na […]

1 3 4 5 6 7 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha