Dělostřelecký materiál a optika

4,7cm kanón proti útočné vozbě vz. 38

4,7cm kanón proti útočné vozbě vz. 38

Kanón, který ve své době stačil svým účinkem na pancíře všech tehdy existujících německých tanků, byl v plzeňské Škodovce vyvíjen souběžně se slabším 3,7cm protitankovým kanónem, který byl zaveden do výzbroje jako vzor 37. Po zkouškách uskutečněných v létě 1938 se předpokládalo zavedení kanónu do výzbroje československé armády pod označením vzor 38. Avšak k jednotkám […]

38cm (15inch) torpédo Whitehead (Rakousko-Uhersko, 1900)

38cm (15inch) torpédo Whitehead (Rakousko-Uhersko, 1900)

Britský inženýr Robert Whitehead, pracující ve službách válečného loďstva rakousko-uherské monarchie, vyvinul z podnětu námořní komise vedené G. Luppisem první samohybné torpédo již v roce 1866. Torpédo poháněné stlačeným vzduchem mělo dosah více než 300 m. V přední části se nacházela výbušná hlavice, dále byla umístěna nádrž na stlačený vzduch, motor a hřídel s vrtulí. […]

10cm polní houfnice z roku 1910 s předkluzem hlavně

10cm polní houfnice z roku 1910 s předkluzem hlavně

Vývoj polních děl ve Škodovce ukazuje, že konstrukční řešení, odpovídající jak technickým možnostem své doby, tak i taktickým požadavkům, nebylo nikdy snadným úkolem. Po doporučení rakousko-uherské vojenské správy Škodovce, aby uplatnila princip předkluzu hlavně, který teoreticky sliboval vyšší využití materiálu, byla v Plzni vyvinuta 10cm pokusná polní houfnice. Vzniklo tak zkušební dělo, se kterým se […]

107mm polní kanón vz. 1905 vyrobený v Japonsku pro Rusko

107mm polní kanón vz. 1905 vyrobený v Japonsku pro Rusko

Carské Rusko trpělo vážným nedostatkem děl. Ty co byly zavedeny, byly zastaralé a dosti opotřebované. V první dekádě 20. století převzal ruskou putilovskou zbrojovku v rámci svého plánu na zvětšení svého vlivu na trhu francouzský koncern Schneider. Putilovský podnik byl sice po dlouhou dobu nejvýznamnějším ruským zbrojním producentem, avšak počátkem 20. století jeho plány na […]

Model 30,5cm moždíře vz. 11

Model 30,5cm moždíře vz. 11

Zbraň o velké ráži začala plzeňská zbrojovka vyvíjet na počátku 20. století. 30,5cm moždíř byl vyvinut v letech 1907-1911 pod vedením inženýrů Oswalda a Richarda Dirmoserových. Zaveden byl roku 1912 do výzbroje rakousko-uherské armády jako M.11 Mörser. Do první světové války vstupovala rakousko-uherská monarchie s 24 kusy moždířů M.11. Svými parametry vysoce převyšoval tehdejší zbraně […]

26cm těžký minomet vzor 17

26cm těžký minomet vzor 17

Význam minometu vyvstal v průběhu 1. světové války, kdy pěchota v zákopech zůstávala bez účinnější přímé palebné podpory. Do té doby většina armád a zbrojovek považovala minomet za užitečný spíše pro pevnostní boj. 1. světová válka však přinesla obrat. Od roku 1915 se začala zabývat vývojem a výrobou minometů také plzeňská Škodovka. Zkoušely se různé […]

7,5cm horský kanón vz. 28 „CD“

7,5cm horský kanón vz. 28 „CD“

7,5cm horský kanón vz. 28 byl vyvinut z osvědčeného 7,5cm horského kanónu vz. 15 na základě požadavků zahraničních zákazníků. Byl vyvážen do celé řady zemí, především do Jugoslávie. U kanónu byla použita universální lafeta, na které se mohla bez úprav vyměnit hlaveň za hlaveň 9cm houfnice vzor 28 „DC“. Písmena v uvozovkách označují typ děla. […]

3,7cm kanón proti útočné vozbě vz. 34

3,7cm kanón proti útočné vozbě vz. 34

S příchodem obrněné techniky, zejména tanků, vyvstal také požadavek na dělo, které by bylo schopno proti takovým cílům úspěšně působit. Škodovým závodům v Plzni se podařilo vyvinout kanón se zákluzem hlavně o ráži 37,2 mm, který byl schopen střílet 0,85kg těžké střely s úctyhodnou kadencí 23 ran za minutu. Počáteční rychlost střely byla 675 m/s. […]

10,5cm horská houfnice D10

10,5cm horská houfnice D10

Po skončení 2. světové války byla nově formovaná československá armáda vybavena poměrně pestrou škálou bojové techniky, dělostřelectvo nevyjímaje. Přestože Škodovy závody v Plzni žádaly o stanovení nového směru a naznačení perspektiv, z MNO nedorazila konkrétní reakce. Kvůli tomu byla zmařena řada kvalitních projektů. Jedním z nich byl i vývoj 10,5cm horské houfnice D10. Na konci […]

10,5cm polní houfnice vz. 14 T

10,5cm polní houfnice vz. 14 T

Plzeňská Škodovka kromě lodních a polních děl experimentovala také s konstrukcí houfnice a to už v roce 1899. Konzervativní rakousko-uherská vojenská správa se však pro takovou zbraň nenadchla. Škodovka sice od roku 1909 přicházela každý rok s novým typem, vojenské správě z Vídně se však nic nezamlouvalo. A tak první dodávky polních houfnic z Plzně […]

7cm praporní houfnička vz. 35

7cm praporní houfnička vz. 35

Zajímavým exponátem ve sbírkách VHÚ je 7cm praporní houfnička vz. 35, která byla vyvinuta a zkoušena Škodovými závody v Plzni jako doprovodná zbraň pěchoty. Jednalo se o lehké dělo o váze 286 kg schopné střílet 3kg střely do vzdálenosti 3,5 km. U této zbraně se používalo děleného střeliva a počáteční rychlost střely činila 245 m/s. […]

15cm houfnice d/15 vz. 08

15cm houfnice d/15 vz. 08

Příběh této houfnice se začal odvíjet na základě zkušeností z rusko-japonské války. Po prohrané válce přehodnotilo velení ruské carské armády použití dělostřelectva. Především si začalo uvědomovat význam houfnic, a proto vznikla po těchto zbraních ze strany Ruska silná poptávka. To nemohlo zůstat v plzeňské zbrojovce bez reakce, neboť v té době rakousko-uherská vojenská správa odmítala […]

7cm pěchotní kanón vz. 28 BA

7cm pěchotní kanón vz. 28 BA

Vcelku zajímavým exponátem je 7cm pěchotní kanón vz. 28, vyráběný Škodovými závody v Plzni ve třicátých letech jako doprovodná zbraň pěchoty. Jedná se o dělo velmi lehkého provedení, určené pro export do Litvy. Kanón má ocelovou hlaveň se svislým klínovým závěrem. Kapalinová zákluzová brzda a pružinový vratník jsou uložené po stranách hlavně. Dvouramenná lafeta je […]

10cm horská houfnice vzor 16/19

10cm horská houfnice vzor 16/19

Tuto zbraň lze právem řadit mezi nejlepší horské houfnice obou světových válek. Potřeba kvalitní houfnice s efektivním dostřelem a zároveň schopností působit v horských podmínkách vyvstala na počátku 1. světové války, zejména po zkušenostech ze srbské fronty. Při výrobě této horské houfnice vycházeli konstruktéři plzeňské Škodovky z polní houfnice vzor 14, která měla výborné palebné […]

Hlaveň komorového lodního děla z roku 1507

Hlaveň komorového lodního děla z roku 1507

V červnu roku 1522 zaútočil na Rhodos sultán Suleyman, aby se jednou pro vždy zbavil křesťanských rytířů. Během čtyřměsíčního obléhání ztratil 50 tisíc mužů. Už se téměř vzdával, když mu zrádce prozradil, že rytíři jsou na pokraji zhroucení. Suleyman zaútočil s obrovskou razancí a město se konečně vzdalo. Zbylo 180 rytířů, kteří směli odplout na […]

1 4 5 6 7 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha