Dělostřelecký materiál a optika

Ruský 107mm polní kanón vz. 1910 systému Schneider

Ruský 107mm polní kanón vz. 1910 systému Schneider

Počátkem 20. století převzal francouzský koncern Schneider ruskou putilovskou zbrojovku. Mezi konstrukcemi, které vznikly v putilovském závodu, byl projekt moderního 107mm polního kanónu, který v porovnání se zbraněmi podobné ráže sliboval podstatné zvýšení dostřelu a účinnosti. Kanón měl ocelovou hlaveň plášťové konstrukce, šroubový závěr, hydromechanickou brzdu a vzduchový vratník. Jako munice bylo používáno nárazových a […]

7,5cm horský kanón d/15

7,5cm horský kanón d/15

Specialitou Škodových závodů v Plzni se stal vedle těžkých děl také horský dělostřelecký materiál. Asi nejdokonalejším horským dělem systému Škoda v období 1. světové války, ale i po ní, byl 7,5cm horský kanón vz. 15, který měl všechny znaky moderního děla a vynikal tehdy nevídaným výkonem. Představený exponát byl vyroben v roce 1914. Jedná se […]

9cm polní kanón vz. 1875/96

9cm polní kanón vz. 1875/96

Rozvoj průmyslové výroby ve druhé polovině 19. století umožnil i modernizaci dělostřelecké techniky. První snahou bylo snížení nabíjecí doby dosavadních děl. Pokusy se zezadu nabíjeným dělem s drážkovanou hlavní prováděl řadu let švédský průmyslník baron Wahrendorf. V roce 1858 převzalo jeho dělo Prusko a brzy nato Rakousko, které je zavedlo jako dvanácticentimetrový kanón vzor 1861. […]

24cm hlaveň moždíře z roku 1854

24cm hlaveň moždíře z roku 1854

Od poloviny 15. století se začínají na bojištích objevovat moždíře, zbraně s masivní krátkou hlavní o velké ráži. Hlaveň vyrobená z bronzu nebo ze železa byla umístěna v dřevěné lafetě, která byla pevná, stabilní a bez kol. Moždíře střílely většinou granáty plněné prachem s elevací nad 45°. Ty pak dopadaly na cíl téměř svisle. Takový […]

Německá ruční raketová protitanková zbraň – Panzerschreck

Německá ruční raketová protitanková zbraň – Panzerschreck

Jedná se o zbraň na více použití, kterou užívala německá armáda ke konci druhé světové války. Jeho předchůdcem byl jednodušší Panzerfaust, zavedený v roce 1942. Vývoj Panzerschrecku spadá do počátku roku 1943, kdy Němci ukořistili v Tunisku několik amerických Bazook, podle nichž vyvinuli vlastní zbraň. První typ, který byl zaveden v Německu do výzbroje armády […]

3,7 cm zákopové dělo vzor 15

3,7 cm zákopové dělo vzor 15

Toto dělo je typickou zbraní první světové války používané rakousko-uherskou armádou v poměrně velkém měřítku. Když se první světová válka dostala do fáze zákopové války, vyvstal nový požadavek na dělostřeleckou podpůrnou zbraň, kterou by se na viditelnou vzdálenost mohly postřelovat opěrné body, kulometná hnízda a další cíle. Rakousko-uherská vojenská správa rozhodla vyvinout a zavést pěchotní […]

7,5cm polní kanón z roku 1890

7,5cm polní kanón z roku 1890

Tento 7,5cm polní kanón je prvním polním dělem vyrobeným v plzeňských Škodových závodech. Přestože se jedná o pokusné dělo určené pro tovární účely, je důkazem vyspělosti konstruktérů podniku, kteří od počátku věnovali svůj zájem vývoji děl se zákluzem hlavně. Na kanónu se ještě silně projevuje vliv konstrukce lodních děl, která se ve Škodovce vyráběla. Dělo […]

Speciální bomba Jana Kubiše z místa atentátu na Reinharda Heydricha

Speciální bomba Jana Kubiše z místa atentátu na Reinharda Heydricha

Dne 27. května 1942 byl v pražském předměstí Libni smrtelně zraněn třetí muž Třetí říše, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti, zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě a hlavní architekt holocaustu, generál policie SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Svému zranění podlehl 4. června. Útok, který uskutečnili českoslovenští parašutisté desantu ANTHROPOID, rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš, […]

15cm polní houfnice vzor 14

15cm polní houfnice vzor 14

Se zavedením brzdovratného zařízení přišla éra rychlopalných polních kanónů, jakými byl například francouzský 75mm polní kanón model 1897, nebo rakousko-uherský 8cm polní kanón vzor 1905. Taktika boje v 1. světové válce však byla úplně jiná, něž taktika boje v 19. století. Všechny státy včetně Rakouska-Uherska pocítily potřebu děl větších ráží střílejících na nepřítele nepřímou střelbou […]

7,5cm polní kanón z roku 1900

7,5cm polní kanón z roku 1900

Na konci 19. století pracovala Škodovka v Plzni mimo jiné také na konstrukci rychlopalného polního děla. Hlavním cílem bylo dosáhnout stabilitu děla a při tom zachovat nízkou váhu a vysoký balistický výkon. Na základě toho se v plzeňské Škodovce vyvíjely kanóny se zákluzem hlavně. Bohužel tehdejší rakousko-uherská vojenská správa pohlížela na tento způsob řešení jako […]

8cm polní kanón vz. 5/8

8cm polní kanón vz. 5/8

Když počátkem 20. století vyhlásila rakousko-uherská vojenská správa sídlící ve Vídni soutěž o zavedení moderního polního děla, jako jasný favorit se jevil škodovácký 75mm polní kanón vz. 1904 s ocelovou hlavní a výbornými palebnými parametry. Zvítězila však konstrukce vídeňského Arsenalu, 8cm polní kanón vz. 1905, později zmodernizovaný vz. 5/8 s bronzovou hlavní. Tak se začala […]

57mm protitankový kanón vz. 43

57mm protitankový kanón vz. 43

Počátkem roku 1940 byl vrchními vojenskými představiteli vznesen požadavek na silnou a efektivní protitankovou dělostřeleckou zbraň. Úkolu se zhostil přední sovětský konstruktér dělostřeleckých zbraní V. G. Grabin se svou konstrukční kanceláří. Již v říjnu roku 1940 představil 57mm protitankový kanón s dlouhou hlavní, který byl schopen prostřelit pancíř o tloušťce 100 mm. Zbraň byla v […]

4,7 cm protiletadlový kanón Škoda Z2

4,7 cm protiletadlový kanón Škoda Z2

Protiletadlová děla byla prakticky produktem až první světové války. Před ní šlo většinou jen o pokusné firemní typy. Plzeňská Škodovka patřila mezi zbrojovky, které pochopily význam nového speciálního dělostřeleckého materiálu, a věnovala mu patřičnou pozornost. Již v roce 1910 zkoušela a nabízela 37 mm PL kanón d/70. Od té doby byla v plzeňské zbrojovce vyvinuta […]

Taktická neřízená raketa 3R8

Taktická neřízená raketa 3R8

Taktická neřízená raketa 3R8 (FROG-3) se odpalovala z pásového odpalovacího zařízení 2P16 taktického raketového kompletu 2K6 LUNA. Komplet LUNA se dostal do výzbroje sovětské armády v roce 1961. Cílem vývoje tohoto kompletu, který vznikl na základě staršího kompletu MARS, bylo prodloužit dostřel a zvýšit přesnost střelby. Byla to také odpověď na zavedení modernizované verze americké […]

Hlaveň 24cm moždíře vzor 1898

Hlaveň 24cm moždíře vzor 1898

Škodovy závody proslavila ve světě celá řada děl. Patřila mezi ně i těžká pozemní děla a z nich především moždíře. Prvním v řadě těžkých děl, které ve Škodovce vznikly, byl 24cm moždíř vzor 1898. Byl současně prvním těžkým polním dělem takové ráže určeným pro pohyblivou válku. Škodovka již u něj uplatnila brzdovratné zařízení a ocelovou […]

1 5 6 7 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha