Dlouhé palné zbraně po roce 1870

Bádenská četnická karabina M 88

Bádenská četnická karabina M 88

  Po zavedení zadovek v armádách německých spolkových států tvořilo výzbroj bádenského četnictva 500 jehlovek M 1873, vyrobených suhlským továrním konsorciem Spangenberg & Sauer und C. G. Haenel na základě vládní objednávky z června 1872. Přestože armáda v následujících letech zavedla do výzbroje pušky Mauser M. 71 a jejich opakovací modifikace M. 71/84, ve výzbroji […]

Četnik puška M 24 ČK (jurišna puška M 24 ČK)

Četnik puška M 24 ČK (jurišna puška M 24 ČK)

  V předvečer napadení Jugoslávie nacistickým Německem vznikly na základě výnosu ministra války a námořnictva ze dne 26. dubna 1940 speciální útočné jednotky s názvem Четници, jež pocházelo z tureckého slova „çete“. Velitelství nových jednotek zřídil ministr obrany Milan Nedić 10. července a zároveň je přejmenoval na útočné oddíly, jež měly sestávat z šesti praporů, […]

Francouzská puška Gras M 80 M 14

Francouzská puška Gras M 80 M 14

  Na prahu první světové války disponovala francouzská armáda opakovačkami systému Lebel M 1886, ale také v menším množství karabinami Berthier. Na zvýšené potřeby v případě mobilizace nebyla zcela připravena, což se projevilo nejen nákupy ve Spojených státech a ve Španělsku, ale také snahou využít nepotřebný materiál, ležící bez užitku ve zbrojních skladech. V letech […]

Závěr pušky Krnka 1889

Závěr pušky Krnka 1889

  Závěrečné období úzké spolupráce Silvestra Krnky (1825–1903) se synem Karlem Krnkou (1858–1926) rámovala existence firmy The Krnka Repeating Rifle Company se sídlem v Londýně. Vzorky pušek, vyrobené během krátkého období existence firmy v letech 1888–1892, jsou v literatuře uváděny podle pořadí vzniku římskými číslicemi No. I–IV. V tomto případě se ale jedná pouze o […]

Srbská karabina Mauser vzor 1908

Srbská karabina Mauser vzor 1908

  První puškou, zařízenou na náboj s bezdýmným prachem, zavedenou do výzbroje srbské armády byl model Mauser 1899, vycházející ze španělské pušky Mauser vzor 1893 v ráži 7 mm Mauser. Srbská vláda ji zavedla po několikaletém zkoušení různých úprav a nakonec objednala u německé firmy Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken (DWM) v Berlíně 90 000 kusů. […]

Maďarská pěchotní puška 35M (Gyalogsagi Puska 35. Minta)

Maďarská pěchotní puška 35M (Gyalogsagi Puska 35. Minta)

  V roce 1931 přijala maďarská armáda do výzbroje nový, výkonnější náboj 8 mm 31M (8 x 56 R), vyvinutý švýcarskou zbrojovkou v Solothurnu. V rámci přechodu na novou ráži adaptovala stávající pušky a karabiny Mannlicher M 95, jež byly následně pro odlišení označovány jako M 95/31, případně 31.M. Zkušenosti s přímotažným závěrem systému Mannlicher, […]

Rakousko-uherská puška Mannlicher M. 95

Rakousko-uherská puška Mannlicher M. 95

  Jednoznačně nejrozšířenější dlouhou palnou zbraní, ale také poslední zavedenou v armádě rakousko-uherské monarchie, se stala puška Mannlicher M. 95, zařízená na náboj 8 mm M. 93 s bezdýmným prachem. Její konstrukcí završil Ferdinand von Mannlicher (1848–1904) téměř dvacetileté období prací na vývoji opakovaček, v následujících letech se již výhradně věnoval konstrukcím samonabíjecích zbraní. V […]

Americká opakovačka Winchester M 1895 z dodávek pro Rusko

Americká opakovačka Winchester M 1895 z dodávek pro Rusko

  Na prahu první světové války měla carská armáda celkově k dispozici 4 652 000 pušek a podle propočtů hlavního štábu potřebovala po zahájení bojových operací doplňovat stavy měsíčně 200 000 puškami, což v té době přesahovalo výrobní možnosti státních zbrojovek v Tule, v Iževsku a v Sestrorecku. Jedinou možností, jak pokrýt výzbrojní potřeby, byly […]

Francouzská puška Remington Mle. 1915

Francouzská puška Remington Mle. 1915

  Jednoranovou pušku s blokovým otáčivým závěrem konstruktéra Josepha Ridera vyráběla firma Remington Arms Union Metallic Cartridge Company v Ilion ve státě New York od roku 1866 postupně v řadě modelů a rážích. Dostala se do výzbroje více než 28 států světa, ale s postupným přechodem na opakovačky ve většině armád byly postupně z výzbroje […]

Pokusná puška Werndl M 1867 – Versuchsmodell III

Pokusná puška Werndl M 1867 – Versuchsmodell III

  Josef Werndl (26. 2. 1831 – 29. 4. 1889) pocházel ze staré puškařské rodiny v hornorakouském Štýru, kde také v roce 1864 založil firmu Josef und Franz Werndl & Comp., v srpnu 1869 přejmenovanou na Oesterreichische Waffenfabriks- Gesellschaft (OEWG). Rozmach Werndlově puškařské firmě a jejímu rozšíření do tovární podoby přinesla konstrukce pušky, respektive jejího […]

Pokusná puška Krnka-Sederl 1885

Pokusná puška Krnka-Sederl 1885

  Vývoj konstrukcí opakovacích pušek konstruktéra Karla Krnky (6. 4. 1858 – 25. 2. 1926) zůstával dlouhá desetiletí značně nepřehledný a chronologicky neujasněný. Dnes již víme, že první jeho pokusnou opakovačkou v pravém slova smyslu byla puška Krnka-Sederl 1885, vyvíjená od června roku uvedeném v označení zbraně. Jméno rakouského puškaře a majitele zbrojní továrny Thomase […]

Československá puška na zkoušení přileb vzor 32

Československá puška na zkoušení přileb vzor 32

  Metodika zkoušení ochranných prostředků, například přileb, prošla poměrně zajímavým vývojem. Československá armáda používala ve třicátých letech 20. století pušku vz. 32, s níž zkoušela balistickou odolnost přílby vz. 32. Konstrukční provedení uvedené zbraně není známo, lze však předpokládat, že svým provedením odpovídala zbrani, jíž si MNO objednalo výnosem ze 7. prosince 1946. Tehdy získala […]

Československá strážní puška vzor 88

Československá strážní puška vzor 88

  Mezi poměrně okrajové záležitosti výzbrojního charakteru patřily v meziválečné čs. armádě strážní pušky vz. 88. Pro potřeby strážních útvarů byl vyvinut náboj vz. 27, označovaný jako „7,92-Stráž.-27“.  Náboj sestával z hliníkové střely s dřevěným jádrem a brokové náplně, tvořené broky č. 8, uloženými ve spalovacím prostoru nábojnice. Od střely oddělovaly brokový sloupec lepenkové kotoučky […]

Krnka model 1890

Krnka model 1890

  Silvestr Krnka (1825-1903) patřil mezi významné konstruktéry palných zbraní 19. století, jejichž práce sehráli významnou roli v období transformace předovek na zbraně nabíjené jednotným nábojem. Jeho puška se záklopkovým závěrem, neúspěšně nabízená od roku 1849 rakouské vojenské správě, se dočkala úspěchu v podobě zavedení do výzbroje armády Černé Hory a carského Ruska. Konstrukce Krnkova […]

Ruská puška Mosin vz. 1891, francouzská výroba

Ruská puška Mosin vz. 1891, francouzská výroba

  Carská armáda zavedla pod označením „russkaja 3-linějnaja vintovka obrazca 1891 goda“ 16. dubna 1891 do výzbroje pušku systému Mosin, jejíž nábojová schránka využívala prvky konstrukce belgického továrníka a konstruktéra Léona Naganta. Za využití patentu na nábojovou schránku dostal Léon Nagant od carské vlády na tehdejší poměry neuvěřitelných 200 000 rublů. Proto je také v […]

1 2 3 4

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha