Ruční palné zbraně do roku 1870

Americký revolver Allen & Wheelock kapesní (1858)

Americký revolver Allen & Wheelock kapesní (1858)

Stejně jako jiné americké společnosti i firma Allen & Wheelock vyráběla revolvery shodné koncepce jako modely armádní, námořní a kapesní v závislosti na ráži a velikosti zbraně. Její výrobky měly uzavřený rám, boční kohout (později středový) a odklopný lučík byl součástí nabíjecí páky. Konstrukce byla založena na patentech Ethana Allena, spolumajitelem firmy byl jeho švagr Thomas […]

Lovecký tesák kombinovaný s pistolí s křesadlovým zámkem, střední Evropa, kolem 1740

Lovecký tesák kombinovaný s pistolí s křesadlovým zámkem, střední Evropa, kolem 1740

  Mezi loveckými i vojenskými zbraněmi se vyskytují také zbraně kombinované, spojující v jednom exempláři zbraň chladnou a palnou. U loveckých zbraní jsou to nejčastěji tesáky kombinované s pistolí. Ty mohly být využity v případě, kdy štvaný kus ještě nebyl zraněn smrtelně a lovec se s jejich pomocí mohl účinně bránit před útokem zraněním rozzuřeného […]

Pruský revolver vzor 1850

Pruský revolver vzor 1850

  První prototyp jehlovky – palné zbraně, u níž ke vznícení perkusní zápalky není nutný úder kohoutu na celou její plochu, ale pouhé bodnutí jehlovým úderníkem, sestrojil Johann Nikolaus Dreyse (1787−1867) již v roce 1827 a v dubnu 1828 na její konstrukci obdržel patent. Vedle řady dlouhých vojenských a loveckých předovek i zadovek vyráběla Dreyseho […]

Puška s perkusním zámkem – opakovačka s kruhovým zásobníkem, Londýn, 1842

Puška s perkusním zámkem – opakovačka s kruhovým zásobníkem, Londýn, 1842

  Konstrukčně zajímavou zbraní je perkusní opakovačka s kruhovým, horizontálním zásobníkem. K nabití zbraně je třeba zásobník vyjmout, což je možné po vyklopení můstku pouzdra směrem nahoru. Zásobník má sedm komor nabíjených z boku, zápalky se na pistony nasazují zdola. Zbraň má spodní kohout a odnímatelné hlaviště pažby. Pistoli této konstrukce patentoval v USA roku […]

Rakouská pistole vzor 1798

Rakouská pistole vzor 1798

  Po zahájení válek s revoluční Francií se záhy projevila převaha vynikající francouzské pěchotní pušky vzor 1777, jež se v následujícím období stala předlohou při přezbrojování řady dalších evropských armád. Rakouské velení sestavilo po válce první protifrancouzské koalice (1792–1797) zbrojní komisi, jíž předsedal polní podmaršálek Leopold Freiherr von Unterberger (1734–1818). Komise rozpracovala projekt moderních ručních […]

Kulovnice s vnitřním křesadlovým zámkem, S. Paczelt, Heřmanův Městec, 1735

Kulovnice s vnitřním křesadlovým zámkem, S. Paczelt, Heřmanův Městec, 1735

  František Antonín hrabě Sporck, člen českého místodržitelství, majitel panství Lysá, Kuks a Konojedy, patřil ve své době k největším milovníkům a propagátorům myslivosti a parforsních honů v Čechách. Podporoval lesnictví, chov zvěře, byl však i mecenášem hudby, divadla a výtvarného umění. Roku 1695 založil lovecký řád, jemuž dal jméno po jednom z patronů myslivosti […]

Americký perkusní revolver Remington kapesní New Model

Americký perkusní revolver Remington kapesní New Model

  Eliphalet Remington mladší (1793‒1861) zahájil výrobu zbraní v roce 1816 v Ilion Gorge ve státě New York se svým otcem (Eliphalet starší, zemřel 1828). V roce 1844 se název firmy změnil na E. Remington & Son, když do ní vstoupil jeho prvorozený syn Philo (1816‒1889), a od následujícího roku Remington ve velkém rozsahu zahájil […]

Pistole s perkusním zámkem systému Beringer, A. Čížek, Teplice, kolem 1850

Pistole s perkusním zámkem systému Beringer, A. Čížek, Teplice, kolem 1850

  Pařížský puškař Beatus Beringer (připomínán v letech 1835‒1869) byl autorem zbraní, u nichž je za hlavní blok otočný do strany pomocí dole umístěného klíče. Do přední části otočné komory se vkládala střela, do zadní zápalky se zvýšenou náplní třaskaviny, neboť se střílelo bez střelného prachu. Zbraně tohoto systému byly předchůdkyněmi flobertek a používaly se […]

Karabina Maynard, 1. model s výměnnými hlavněmi a kazetou s příslušenstvím

Karabina Maynard, 1. model s výměnnými hlavněmi a kazetou s příslušenstvím

  Vojenský historický ústav uchovává ve své sbírce až překvapivě rozsáhlou kolekci palných zbraní amerického Západu. Tvoří ji zejména výrobky renomovaných zbrojovek, například téměř všechny základní vzory pušek Winchester nebo revolverů Colt, zastoupena je však i produkce řady menších firem. Skutečným unikátem této kolekce je opakovačka Winchester vzor 1873, jenž je na hlavni značena „One […]

Pistole s křesadlovým zámkem – zadovka s otočným závěrem, J. Ch. Peter, Karlovy Vary, kolem 1710

Pistole s křesadlovým zámkem – zadovka s otočným závěrem, J. Ch. Peter, Karlovy Vary, kolem 1710

  Počátkem 18. století získal puškař La Chaumette ve Francii patent na zadovku s vertikálním šroubovým závěrem, jenž se otáčením lučíku spustil dolů, a zbraň pak bylo možné nabít otvorem na horní ploše hlavně. Podobné systémy existovaly i dříve, ale až La Chaumettova konstrukce se v 18. století ve větším měřítku rozšířila ve Francii a […]

Pár dvojitých vodotěsných kolečkových zámků, P. Bergier, Grenoble, kolem 1635

Pár dvojitých vodotěsných kolečkových zámků, P. Bergier, Grenoble, kolem 1635

  Vedle obvyklých kolečkových zámků se v nevelkém množství objevily i různé odlišné konstrukce. Jedním z nich byl i „vodotěsný“ kolečkový zámek, jenž měl zabránit zvlhnutí střelného prachu na pánvičce a uchovat zbraň funkční i za nepříznivého počasí. Křesací kámen je upevněn ve sklopném krytu pánvičky, jenž zde současně slouží jako kohout. Osa kolečka určená […]

Pistole dvouhlavňová na náboje Lefaucheux se závěrem Lebeda, firma Lebeda, 60. léta 19. století

Pistole dvouhlavňová na náboje Lefaucheux se závěrem Lebeda, firma Lebeda, 60. léta 19. století

  Ještě před smrtí Antonína Vincence Lebedy (1798‒1857) převzal firmu jeho starší syn Antonín (1823‒1890) a pravděpodobně od roku 1857 ji pak vedl spolu s bratrem Ferdinandem (1824‒1902). Podnik se pod jejich vedením dynamicky rozvíjel a jeho produkce během následujících let neustále stoupala. Výrazně k tomu napomohl nový patent, který se v produkci firmy Lebeda […]

Opakovací pistole Herman-Colette, Lutych, kolem 1855

Opakovací pistole Herman-Colette, Lutych, kolem 1855

  Terčová pistole pro zábavnou střelbu v místnosti, která pro malý výkon náboje nemohla být použita k osobní ochraně ani jako vojenská zbraň. Je opatřena blokovým vertikálním závěrem ovládaným pohybem kohoutu, který v roce 1852 sestrojil a nechal patentovat lutyšský puškař Herman. V 50. letech 19. století v Lutychu vyráběl pistole tohoto systému Victor Colette […]

Puška vojenská – jehlovka s bočně výklopnou hlavní, Franz von Dreyse, Sömmerda, kolem 1870

Puška vojenská – jehlovka s bočně výklopnou hlavní, Franz von Dreyse, Sömmerda, kolem 1870

  Již v 60. letech 19. století ještě před úmrtím Nikolause Dreyseho(1787‒1867) byly v Dreyseho továrně v durynské Sömmerdě vyráběny vedle vojenských i lovecké jehlovky s bočně výklopnou hlavní. Pohybem klíče pod předpažbím do strany se hlaveň mírně posune dopředu a vyklopí do boku, čímž je umožněno nabití zbraně zezadu. Současně se napne úderník a […]

Pár terčových pistolí s perkusním zámkem, J. Polák, Panenský Týnec, polovina 19. století

Pár terčových pistolí s perkusním zámkem, J. Polák, Panenský Týnec, polovina 19. století

  Již v 18. století se začaly ke střelbě na krátkou vzdálenost používat speciální sportovní zbraně, zejména vzduchové pušky s měchem. Tyto zbraně přinášely hned dvojí výhodu – náklady na střelbu byly podstatně nižší a nebylo nutné docházet na střelnici, protože se zbraní s malým dostřelem a malým účinkem bylo možné střílet i doma – […]

1 2 3 4 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha