Ruční palné zbraně do roku 1870

Hlaveň mosazná, kolem 1390

Hlaveň mosazná, kolem 1390

  Mosazná, válcová hlaveň se třemi prstenci je zakončena válcovou tulejí se dvěma otvory pro upevňovací hřeby. Těmi byla hlaveň připevněna k dřevěné, tyčovité pažbě. Zbraň byla zhotovena nejspíše v Norimberku, jehož specialitou v druhé polovině 14. století byla výroba mosazných hlavní. Před rokem 1945 byla ve sbírce berlínského arsenálu (Zeughaus) hlaveň svými rozměry a […]

Dvojka s perkusními zámky se spodními kohouty, J. Nowak, Vídeň, kolem 1840

Dvojka s perkusními zámky se spodními kohouty, J. Nowak, Vídeň, kolem 1840

  Zbraně s perkusním zámkem se v Evropě užívaly zhruba půl století a nerozvinuly se do tolika variant jako mnohem déle existující systémy předcházející (zejména v případě křesadlového zámku). Ve větším počtu než u křesadlových zbraní se však uplatnily zámky se spodními kohouty. Za výhodu tohoto řešení bylo pokládáno, že spodní kohouty neomezují výhled střelce […]

Kulovnice s francouzským křesadlovým zámkem, B. Daisenberger, Mnichov, kolem 1760

Kulovnice s francouzským křesadlovým zámkem, B. Daisenberger, Mnichov, kolem 1760

  Stejně jako dnes i v minulosti byla ve společnosti malá část populace, u níž existovala preference levé ruky před pravou. Dnes je tato skutečnost brána jako normální jev, ale v minulosti se na leváky ne vždy hledělo, podobně jako na jiné odchylky od běžné normy, s potřebnou tolerancí. Opačná dominance oka mohla být problémem […]

Prachovnice mušketýrská, počátek 17. století

Prachovnice mušketýrská, počátek 17. století

  Od samého počátku existence palných zbraní byla s jejich užíváním a údržbou spojena řada dalších předmětů. Až do 19. století byla naprostá většina pušek i pistolí nabíjena zepředu a střelec musel do své zbraně vložit střelu, střelný prach i prostředek k jeho vznícení odděleně. Střelný prach byl původně nošen v koženém váčku, od 16. […]

Pistole s florentským křesadlovým zámkem, Itálie, kolem 1785

Pistole s florentským křesadlovým zámkem, Itálie, kolem 1785

  Krátké pistole s florentským zámkem (alla florentina) a tímto stylem výzdoby byly vyráběny ve střední Itálii v 18. století. Tento typ zámku se od nejrozšířenějšího francouzského křesadlového zámku liší především tím, že ocílka a kryt pánvičky jsou samostatné součástky. Kryt pánvičky se při spuštění kohoutu automaticky odsune, obdobně jako je tomu u kolečkových pistolí. […]

Rakouský perkusní revolver systému Scheinigg 1860

Rakouský perkusní revolver systému Scheinigg 1860

  Dvojčinný revolver (s možností natáhnout také kohout ručně a použít ho jako jednočinný) sestrojil a vyráběl Josef Scheinigg. Konstrukčně tato zbraň připomínala revolver, na nějž v roce 1851 získal britský patent Robert Adams (1809-1870) a v roce 1855 jej vylepšil anglický důstojník Frederick Beaumont. Zvláštností jsou dlouhé trny v nábojových komorách, na které se […]

Opakovačka s křesadlovým zámkem, J. F. Karg, Innsbruck, kolem 1700

Opakovačka s křesadlovým zámkem, J. F. Karg, Innsbruck, kolem 1700

  Koncem 17. a v 18. století se značně rozšířily opakovací pušky a pistole, za jejichž konstruktéry jsou pokládáni italští puškaři Lorenzoni nebo Berselli, ale také jiní puškaři italského či zahraničního původu, z nichž někteří se sami označovali za vynálezce tohoto systému. V pažbě pušky nebo v rukojeti pistole jsou umístěny dva trubicovité zásobníky na […]

Pistole Robert – zadovka se vzhůru výklopným závěrem

Pistole Robert – zadovka se vzhůru výklopným závěrem

  Patent na zadovku se vzhůru výklopným blokovým závěrem získal roku 1812 v Paříži Samuel Johannes Pauly. Jeho systém vylepšovali další konstruktéři, mj. Jean Antoine Robert (má francouzské patenty z let 1831 a 1835), vzděláním lékař, nikoli puškař. Armádní zkoušky 3000 pušek systému Robert skončily však v roce 1834 v Belgii neúspěchem, obdobně dopadly rovněž […]

Puška trojhlavňová s doutnákovým zámkem, kolem 1500

Puška trojhlavňová s doutnákovým zámkem, kolem 1500

  Velmi unikátní zbraní ve sbírkách Vojenského historického ústavu je krátká, tříhlavňová puška s doutnákovým zámkem, který však odpaluje pouze horní ze svazku hlavní. Dvě spodní hlavně je třeba odpálit doutnákem drženým v ruce. V hlavišti pažby jsou navíc čtyři pistolové hlavně (v délce 135-145 mm) s ústím na opačnou stranu než puškové hlavně. I […]

Pruská jehlovka vzor 1854

Pruská jehlovka vzor 1854

  Nařízením z 22. března 1855 byly v pruské armádě zavedeny nové myslivecké jehlovky pod označením „Die Jägerbüchse M/54“. Gardový myslivecký prapor dostal k vyzkoušení 56 těchto pušek již v roce 1854. Po ukončení zkoušek byly tyto zbraně předány k instrukčním účelům i dalším praporům. Zvláštností jehlovky vzor 54 byl vysouvací bodák ve tvaru jehly, […]

Puška granátometná s francouzským křesadlovým zámkem, kolem 1750

Puška granátometná s francouzským křesadlovým zámkem, kolem 1750

  K výjimečným typům vojenských zbraní patřily granátometné pušky, z nichž bylo možné vystřelovat granáty na velkou vzdálenost. Mohly tak nahradit speciálně vycvičené vojáky, kteří od druhé poloviny 17. století vrhali proti nepříteli první granáty – duté olověné, železné nebo skleněné koule naplněné prachem a zapalované pomocí hořícího doutnáku. Byli nasazováni do polních bitev, ale […]

Americký revolver Whitney námořní, kolem 1860

Americký revolver Whitney námořní, kolem 1860

  Námořní revolver Whitney byl na přelomu 50. a 60. let 19. století vyroben v počtu kolem 33 000 kusů, z nichž kolem poloviny bylo zakoupeno pro armádu, námořnictvo a jednotky některých severních států za občanské války. Byl jedním z prvních revolverů s uzavřeným rámem, úspěšně konkurujícím Coltovým výrobkům a relativně nižší počet vyrobených exemplářů […]

Jednuška s chemickým zámkem, Vilém Dietrich, Bratislava, kolem 1820

Jednuška s chemickým zámkem, Vilém Dietrich, Bratislava, kolem 1820

  Koncem 18. století se u loveckých palných zbraní začaly využívat třaskaviny, látky, jež se vzněcují úderem. Snaha nahradit třaskavinami střelný prach v hlavni, jehož hořením je střela uvedena do pohybu, neuspěly, ale ukázalo se, že třaskavina může nahradit střelný prach na pánvičce, sloužící k zapálení střelného prachu v hlavni. Skotský farář Alexandr John Forsyth […]

Americký revolver Remington armádní

Americký revolver Remington armádní

  Armádní revolver Remington (Remington New Model Army) byl po Colt Army 1860 druhým nejrozšířenějším revolverem za americké občanské války. Uzavřený rám dodával konstrukci větší pevnost a mnozí tehdejší zájemci dávali revolveru Remington přednost před Coltem. Konstrukčně navazoval na předchozí revolvery Remington-Beal a Remington Army 1861. Celková výroba v letech 1863-1875 je odhadována mezi 132 […]

Perkusní revolverová brokovnice, Chenay Larcher, Avranches, kolem 1840

Perkusní revolverová brokovnice, Chenay Larcher, Avranches, kolem 1840

Lovecká brokovnice je opatřena otočným svazkem pěti hlavní. Toto řešení bylo u revolverových pušek poměrně neobvyklé, neboť oproti běžně používaným zbraním s jednou hlavní a otočným válcem zvyšoval svazek hlavní výrazně hmotnost zbraně. Bicí mechanismus lze napnout natažením kohoutu, ale vnitřní úderník se napíná také otáčením svazku hlavní doleva. Zápalky na pistony se nasazují výřezem […]

1 2 3 4 5 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha