Ruční palné zbraně do roku 1870

Opakovací pistole Herman-Colette, Lutych, kolem 1855

Opakovací pistole Herman-Colette, Lutych, kolem 1855

  Terčová pistole pro zábavnou střelbu v místnosti, která pro malý výkon náboje nemohla být použita k osobní ochraně ani jako vojenská zbraň. Je opatřena blokovým vertikálním závěrem ovládaným pohybem kohoutu, který v roce 1852 sestrojil a nechal patentovat lutyšský puškař Herman. V 50. letech 19. století v Lutychu vyráběl pistole tohoto systému Victor Colette […]

Puška vojenská – jehlovka s bočně výklopnou hlavní, Franz von Dreyse, Sömmerda, kolem 1870

Puška vojenská – jehlovka s bočně výklopnou hlavní, Franz von Dreyse, Sömmerda, kolem 1870

  Již v 60. letech 19. století ještě před úmrtím Nikolause Dreyseho(1787‒1867) byly v Dreyseho továrně v durynské Sömmerdě vyráběny vedle vojenských i lovecké jehlovky s bočně výklopnou hlavní. Pohybem klíče pod předpažbím do strany se hlaveň mírně posune dopředu a vyklopí do boku, čímž je umožněno nabití zbraně zezadu. Současně se napne úderník a […]

Pár terčových pistolí s perkusním zámkem, J. Polák, Panenský Týnec, polovina 19. století

Pár terčových pistolí s perkusním zámkem, J. Polák, Panenský Týnec, polovina 19. století

  Již v 18. století se začaly ke střelbě na krátkou vzdálenost používat speciální sportovní zbraně, zejména vzduchové pušky s měchem. Tyto zbraně přinášely hned dvojí výhodu – náklady na střelbu byly podstatně nižší a nebylo nutné docházet na střelnici, protože se zbraní s malým dostřelem a malým účinkem bylo možné střílet i doma – […]

Hlaveň mosazná, kolem 1390

Hlaveň mosazná, kolem 1390

  Mosazná, válcová hlaveň se třemi prstenci je zakončena válcovou tulejí se dvěma otvory pro upevňovací hřeby. Těmi byla hlaveň připevněna k dřevěné, tyčovité pažbě. Zbraň byla zhotovena nejspíše v Norimberku, jehož specialitou v druhé polovině 14. století byla výroba mosazných hlavní. Před rokem 1945 byla ve sbírce berlínského arsenálu (Zeughaus) hlaveň svými rozměry a […]

Dvojka s perkusními zámky se spodními kohouty, J. Nowak, Vídeň, kolem 1840

Dvojka s perkusními zámky se spodními kohouty, J. Nowak, Vídeň, kolem 1840

  Zbraně s perkusním zámkem se v Evropě užívaly zhruba půl století a nerozvinuly se do tolika variant jako mnohem déle existující systémy předcházející (zejména v případě křesadlového zámku). Ve větším počtu než u křesadlových zbraní se však uplatnily zámky se spodními kohouty. Za výhodu tohoto řešení bylo pokládáno, že spodní kohouty neomezují výhled střelce […]

Kulovnice s francouzským křesadlovým zámkem, B. Daisenberger, Mnichov, kolem 1760

Kulovnice s francouzským křesadlovým zámkem, B. Daisenberger, Mnichov, kolem 1760

  Stejně jako dnes i v minulosti byla ve společnosti malá část populace, u níž existovala preference levé ruky před pravou. Dnes je tato skutečnost brána jako normální jev, ale v minulosti se na leváky ne vždy hledělo, podobně jako na jiné odchylky od běžné normy, s potřebnou tolerancí. Opačná dominance oka mohla být problémem […]

Prachovnice mušketýrská, počátek 17. století

Prachovnice mušketýrská, počátek 17. století

  Od samého počátku existence palných zbraní byla s jejich užíváním a údržbou spojena řada dalších předmětů. Až do 19. století byla naprostá většina pušek i pistolí nabíjena zepředu a střelec musel do své zbraně vložit střelu, střelný prach i prostředek k jeho vznícení odděleně. Střelný prach byl původně nošen v koženém váčku, od 16. […]

Pistole s florentským křesadlovým zámkem, Itálie, kolem 1785

Pistole s florentským křesadlovým zámkem, Itálie, kolem 1785

  Krátké pistole s florentským zámkem (alla florentina) a tímto stylem výzdoby byly vyráběny ve střední Itálii v 18. století. Tento typ zámku se od nejrozšířenějšího francouzského křesadlového zámku liší především tím, že ocílka a kryt pánvičky jsou samostatné součástky. Kryt pánvičky se při spuštění kohoutu automaticky odsune, obdobně jako je tomu u kolečkových pistolí. […]

Rakouský perkusní revolver systému Scheinigg 1860

Rakouský perkusní revolver systému Scheinigg 1860

  Dvojčinný revolver (s možností natáhnout také kohout ručně a použít ho jako jednočinný) sestrojil a vyráběl Josef Scheinigg. Konstrukčně tato zbraň připomínala revolver, na nějž v roce 1851 získal britský patent Robert Adams (1809-1870) a v roce 1855 jej vylepšil anglický důstojník Frederick Beaumont. Zvláštností jsou dlouhé trny v nábojových komorách, na které se […]

Opakovačka s křesadlovým zámkem, J. F. Karg, Innsbruck, kolem 1700

Opakovačka s křesadlovým zámkem, J. F. Karg, Innsbruck, kolem 1700

  Koncem 17. a v 18. století se značně rozšířily opakovací pušky a pistole, za jejichž konstruktéry jsou pokládáni italští puškaři Lorenzoni nebo Berselli, ale také jiní puškaři italského či zahraničního původu, z nichž někteří se sami označovali za vynálezce tohoto systému. V pažbě pušky nebo v rukojeti pistole jsou umístěny dva trubicovité zásobníky na […]

Pistole Robert – zadovka se vzhůru výklopným závěrem

Pistole Robert – zadovka se vzhůru výklopným závěrem

  Patent na zadovku se vzhůru výklopným blokovým závěrem získal roku 1812 v Paříži Samuel Johannes Pauly. Jeho systém vylepšovali další konstruktéři, mj. Jean Antoine Robert (má francouzské patenty z let 1831 a 1835), vzděláním lékař, nikoli puškař. Armádní zkoušky 3000 pušek systému Robert skončily však v roce 1834 v Belgii neúspěchem, obdobně dopadly rovněž […]

Puška trojhlavňová s doutnákovým zámkem, kolem 1500

Puška trojhlavňová s doutnákovým zámkem, kolem 1500

  Velmi unikátní zbraní ve sbírkách Vojenského historického ústavu je krátká, tříhlavňová puška s doutnákovým zámkem, který však odpaluje pouze horní ze svazku hlavní. Dvě spodní hlavně je třeba odpálit doutnákem drženým v ruce. V hlavišti pažby jsou navíc čtyři pistolové hlavně (v délce 135-145 mm) s ústím na opačnou stranu než puškové hlavně. I […]

Pruská jehlovka vzor 1854

Pruská jehlovka vzor 1854

  Nařízením z 22. března 1855 byly v pruské armádě zavedeny nové myslivecké jehlovky pod označením „Die Jägerbüchse M/54“. Gardový myslivecký prapor dostal k vyzkoušení 56 těchto pušek již v roce 1854. Po ukončení zkoušek byly tyto zbraně předány k instrukčním účelům i dalším praporům. Zvláštností jehlovky vzor 54 byl vysouvací bodák ve tvaru jehly, […]

Puška granátometná s francouzským křesadlovým zámkem, kolem 1750

Puška granátometná s francouzským křesadlovým zámkem, kolem 1750

  K výjimečným typům vojenských zbraní patřily granátometné pušky, z nichž bylo možné vystřelovat granáty na velkou vzdálenost. Mohly tak nahradit speciálně vycvičené vojáky, kteří od druhé poloviny 17. století vrhali proti nepříteli první granáty – duté olověné, železné nebo skleněné koule naplněné prachem a zapalované pomocí hořícího doutnáku. Byli nasazováni do polních bitev, ale […]

Americký revolver Whitney námořní, kolem 1860

Americký revolver Whitney námořní, kolem 1860

  Námořní revolver Whitney byl na přelomu 50. a 60. let 19. století vyroben v počtu kolem 33 000 kusů, z nichž kolem poloviny bylo zakoupeno pro armádu, námořnictvo a jednotky některých severních států za občanské války. Byl jedním z prvních revolverů s uzavřeným rámem, úspěšně konkurujícím Coltovým výrobkům a relativně nižší počet vyrobených exemplářů […]

1 2 3 4 5 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha