Ruční palné zbraně do roku 1870

Karabina Maynard, 1. model s výměnnými hlavněmi a kazetou s příslušenstvím

Karabina Maynard, 1. model s výměnnými hlavněmi a kazetou s příslušenstvím

  Vojenský historický ústav uchovává ve své sbírce až překvapivě rozsáhlou kolekci palných zbraní amerického Západu. Tvoří ji zejména výrobky renomovaných zbrojovek, například téměř všechny základní vzory pušek Winchester nebo revolverů Colt, zastoupena je však i produkce řady menších firem. Skutečným unikátem této kolekce je opakovačka Winchester vzor 1873, jenž je na hlavni značena „One […]

Pistole s křesadlovým zámkem – zadovka s otočným závěrem, J. Ch. Peter, Karlovy Vary, kolem 1710

Pistole s křesadlovým zámkem – zadovka s otočným závěrem, J. Ch. Peter, Karlovy Vary, kolem 1710

  Počátkem 18. století získal puškař La Chaumette ve Francii patent na zadovku s vertikálním šroubovým závěrem, jenž se otáčením lučíku spustil dolů, a zbraň pak bylo možné nabít otvorem na horní ploše hlavně. Podobné systémy existovaly i dříve, ale až La Chaumettova konstrukce se v 18. století ve větším měřítku rozšířila ve Francii a […]

Pár dvojitých vodotěsných kolečkových zámků, P. Bergier, Grenoble, kolem 1635

Pár dvojitých vodotěsných kolečkových zámků, P. Bergier, Grenoble, kolem 1635

  Vedle obvyklých kolečkových zámků se v nevelkém množství objevily i různé odlišné konstrukce. Jedním z nich byl i „vodotěsný“ kolečkový zámek, jenž měl zabránit zvlhnutí střelného prachu na pánvičce a uchovat zbraň funkční i za nepříznivého počasí. Křesací kámen je upevněn ve sklopném krytu pánvičky, jenž zde současně slouží jako kohout. Osa kolečka určená […]

Pistole dvouhlavňová na náboje Lefaucheux se závěrem Lebeda, firma Lebeda, 60. léta 19. století

Pistole dvouhlavňová na náboje Lefaucheux se závěrem Lebeda, firma Lebeda, 60. léta 19. století

  Ještě před smrtí Antonína Vincence Lebedy (1798‒1857) převzal firmu jeho starší syn Antonín (1823‒1890) a pravděpodobně od roku 1857 ji pak vedl spolu s bratrem Ferdinandem (1824‒1902). Podnik se pod jejich vedením dynamicky rozvíjel a jeho produkce během následujících let neustále stoupala. Výrazně k tomu napomohl nový patent, který se v produkci firmy Lebeda […]

Opakovací pistole Herman-Colette, Lutych, kolem 1855

Opakovací pistole Herman-Colette, Lutych, kolem 1855

  Terčová pistole pro zábavnou střelbu v místnosti, která pro malý výkon náboje nemohla být použita k osobní ochraně ani jako vojenská zbraň. Je opatřena blokovým vertikálním závěrem ovládaným pohybem kohoutu, který v roce 1852 sestrojil a nechal patentovat lutyšský puškař Herman. V 50. letech 19. století v Lutychu vyráběl pistole tohoto systému Victor Colette […]

Puška vojenská – jehlovka s bočně výklopnou hlavní, Franz von Dreyse, Sömmerda, kolem 1870

Puška vojenská – jehlovka s bočně výklopnou hlavní, Franz von Dreyse, Sömmerda, kolem 1870

  Již v 60. letech 19. století ještě před úmrtím Nikolause Dreyseho(1787‒1867) byly v Dreyseho továrně v durynské Sömmerdě vyráběny vedle vojenských i lovecké jehlovky s bočně výklopnou hlavní. Pohybem klíče pod předpažbím do strany se hlaveň mírně posune dopředu a vyklopí do boku, čímž je umožněno nabití zbraně zezadu. Současně se napne úderník a […]

Pár terčových pistolí s perkusním zámkem, J. Polák, Panenský Týnec, polovina 19. století

Pár terčových pistolí s perkusním zámkem, J. Polák, Panenský Týnec, polovina 19. století

  Již v 18. století se začaly ke střelbě na krátkou vzdálenost používat speciální sportovní zbraně, zejména vzduchové pušky s měchem. Tyto zbraně přinášely hned dvojí výhodu – náklady na střelbu byly podstatně nižší a nebylo nutné docházet na střelnici, protože se zbraní s malým dostřelem a malým účinkem bylo možné střílet i doma – […]

Hlaveň mosazná, kolem 1390

Hlaveň mosazná, kolem 1390

  Mosazná, válcová hlaveň se třemi prstenci je zakončena válcovou tulejí se dvěma otvory pro upevňovací hřeby. Těmi byla hlaveň připevněna k dřevěné, tyčovité pažbě. Zbraň byla zhotovena nejspíše v Norimberku, jehož specialitou v druhé polovině 14. století byla výroba mosazných hlavní. Před rokem 1945 byla ve sbírce berlínského arsenálu (Zeughaus) hlaveň svými rozměry a […]

Dvojka s perkusními zámky se spodními kohouty, J. Nowak, Vídeň, kolem 1840

Dvojka s perkusními zámky se spodními kohouty, J. Nowak, Vídeň, kolem 1840

  Zbraně s perkusním zámkem se v Evropě užívaly zhruba půl století a nerozvinuly se do tolika variant jako mnohem déle existující systémy předcházející (zejména v případě křesadlového zámku). Ve větším počtu než u křesadlových zbraní se však uplatnily zámky se spodními kohouty. Za výhodu tohoto řešení bylo pokládáno, že spodní kohouty neomezují výhled střelce […]

Kulovnice s francouzským křesadlovým zámkem, B. Daisenberger, Mnichov, kolem 1760

Kulovnice s francouzským křesadlovým zámkem, B. Daisenberger, Mnichov, kolem 1760

  Stejně jako dnes i v minulosti byla ve společnosti malá část populace, u níž existovala preference levé ruky před pravou. Dnes je tato skutečnost brána jako normální jev, ale v minulosti se na leváky ne vždy hledělo, podobně jako na jiné odchylky od běžné normy, s potřebnou tolerancí. Opačná dominance oka mohla být problémem […]

Prachovnice mušketýrská, počátek 17. století

Prachovnice mušketýrská, počátek 17. století

  Od samého počátku existence palných zbraní byla s jejich užíváním a údržbou spojena řada dalších předmětů. Až do 19. století byla naprostá většina pušek i pistolí nabíjena zepředu a střelec musel do své zbraně vložit střelu, střelný prach i prostředek k jeho vznícení odděleně. Střelný prach byl původně nošen v koženém váčku, od 16. […]

Pistole s florentským křesadlovým zámkem, Itálie, kolem 1785

Pistole s florentským křesadlovým zámkem, Itálie, kolem 1785

  Krátké pistole s florentským zámkem (alla florentina) a tímto stylem výzdoby byly vyráběny ve střední Itálii v 18. století. Tento typ zámku se od nejrozšířenějšího francouzského křesadlového zámku liší především tím, že ocílka a kryt pánvičky jsou samostatné součástky. Kryt pánvičky se při spuštění kohoutu automaticky odsune, obdobně jako je tomu u kolečkových pistolí. […]

Rakouský perkusní revolver systému Scheinigg 1860

Rakouský perkusní revolver systému Scheinigg 1860

  Dvojčinný revolver (s možností natáhnout také kohout ručně a použít ho jako jednočinný) sestrojil a vyráběl Josef Scheinigg. Konstrukčně tato zbraň připomínala revolver, na nějž v roce 1851 získal britský patent Robert Adams (1809-1870) a v roce 1855 jej vylepšil anglický důstojník Frederick Beaumont. Zvláštností jsou dlouhé trny v nábojových komorách, na které se […]

Opakovačka s křesadlovým zámkem, J. F. Karg, Innsbruck, kolem 1700

Opakovačka s křesadlovým zámkem, J. F. Karg, Innsbruck, kolem 1700

  Koncem 17. a v 18. století se značně rozšířily opakovací pušky a pistole, za jejichž konstruktéry jsou pokládáni italští puškaři Lorenzoni nebo Berselli, ale také jiní puškaři italského či zahraničního původu, z nichž někteří se sami označovali za vynálezce tohoto systému. V pažbě pušky nebo v rukojeti pistole jsou umístěny dva trubicovité zásobníky na […]

Pistole Robert – zadovka se vzhůru výklopným závěrem

Pistole Robert – zadovka se vzhůru výklopným závěrem

  Patent na zadovku se vzhůru výklopným blokovým závěrem získal roku 1812 v Paříži Samuel Johannes Pauly. Jeho systém vylepšovali další konstruktéři, mj. Jean Antoine Robert (má francouzské patenty z let 1831 a 1835), vzděláním lékař, nikoli puškař. Armádní zkoušky 3000 pušek systému Robert skončily však v roce 1834 v Belgii neúspěchem, obdobně dopadly rovněž […]

1 2 3 4 5 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha