Ruční palné zbraně do roku 1870

Pistole Robert – zadovka se vzhůru výklopným závěrem

Pistole Robert – zadovka se vzhůru výklopným závěrem

  Patent na zadovku se vzhůru výklopným blokovým závěrem získal roku 1812 v Paříži Samuel Johannes Pauly. Jeho systém vylepšovali další konstruktéři, mj. Jean Antoine Robert (má francouzské patenty z let 1831 a 1835), vzděláním lékař, nikoli puškař. Armádní zkoušky 3000 pušek systému Robert skončily však v roce 1834 v Belgii neúspěchem, obdobně dopadly rovněž […]

Puška trojhlavňová s doutnákovým zámkem, kolem 1500

Puška trojhlavňová s doutnákovým zámkem, kolem 1500

  Velmi unikátní zbraní ve sbírkách Vojenského historického ústavu je krátká, tříhlavňová puška s doutnákovým zámkem, který však odpaluje pouze horní ze svazku hlavní. Dvě spodní hlavně je třeba odpálit doutnákem drženým v ruce. V hlavišti pažby jsou navíc čtyři pistolové hlavně (v délce 135-145 mm) s ústím na opačnou stranu než puškové hlavně. I […]

Pruská jehlovka vzor 1854

Pruská jehlovka vzor 1854

  Nařízením z 22. března 1855 byly v pruské armádě zavedeny nové myslivecké jehlovky pod označením „Die Jägerbüchse M/54“. Gardový myslivecký prapor dostal k vyzkoušení 56 těchto pušek již v roce 1854. Po ukončení zkoušek byly tyto zbraně předány k instrukčním účelům i dalším praporům. Zvláštností jehlovky vzor 54 byl vysouvací bodák ve tvaru jehly, […]

Puška granátometná s francouzským křesadlovým zámkem, kolem 1750

Puška granátometná s francouzským křesadlovým zámkem, kolem 1750

  K výjimečným typům vojenských zbraní patřily granátometné pušky, z nichž bylo možné vystřelovat granáty na velkou vzdálenost. Mohly tak nahradit speciálně vycvičené vojáky, kteří od druhé poloviny 17. století vrhali proti nepříteli první granáty – duté olověné, železné nebo skleněné koule naplněné prachem a zapalované pomocí hořícího doutnáku. Byli nasazováni do polních bitev, ale […]

Americký revolver Whitney námořní, kolem 1860

Americký revolver Whitney námořní, kolem 1860

  Námořní revolver Whitney byl na přelomu 50. a 60. let 19. století vyroben v počtu kolem 33 000 kusů, z nichž kolem poloviny bylo zakoupeno pro armádu, námořnictvo a jednotky některých severních států za občanské války. Byl jedním z prvních revolverů s uzavřeným rámem, úspěšně konkurujícím Coltovým výrobkům a relativně nižší počet vyrobených exemplářů […]

Jednuška s chemickým zámkem, Vilém Dietrich, Bratislava, kolem 1820

Jednuška s chemickým zámkem, Vilém Dietrich, Bratislava, kolem 1820

  Koncem 18. století se u loveckých palných zbraní začaly využívat třaskaviny, látky, jež se vzněcují úderem. Snaha nahradit třaskavinami střelný prach v hlavni, jehož hořením je střela uvedena do pohybu, neuspěly, ale ukázalo se, že třaskavina může nahradit střelný prach na pánvičce, sloužící k zapálení střelného prachu v hlavni. Skotský farář Alexandr John Forsyth […]

Americký revolver Remington armádní

Americký revolver Remington armádní

  Armádní revolver Remington (Remington New Model Army) byl po Colt Army 1860 druhým nejrozšířenějším revolverem za americké občanské války. Uzavřený rám dodával konstrukci větší pevnost a mnozí tehdejší zájemci dávali revolveru Remington přednost před Coltem. Konstrukčně navazoval na předchozí revolvery Remington-Beal a Remington Army 1861. Celková výroba v letech 1863-1875 je odhadována mezi 132 […]

Perkusní revolverová brokovnice, Chenay Larcher, Avranches, kolem 1840

Perkusní revolverová brokovnice, Chenay Larcher, Avranches, kolem 1840

Lovecká brokovnice je opatřena otočným svazkem pěti hlavní. Toto řešení bylo u revolverových pušek poměrně neobvyklé, neboť oproti běžně používaným zbraním s jednou hlavní a otočným válcem zvyšoval svazek hlavní výrazně hmotnost zbraně. Bicí mechanismus lze napnout natažením kohoutu, ale vnitřní úderník se napíná také otáčením svazku hlavní doleva. Zápalky na pistony se nasazují výřezem […]

Kozlice kulová s perkusním zámkem – zadovka se vzhůru výklopnými hlavněmi, N. J. Løbnitz, Kodaň, kolem 1840

Kozlice kulová s perkusním zámkem – zadovka se vzhůru výklopnými hlavněmi, N. J. Løbnitz, Kodaň, kolem 1840

  Nicolai Johan Løbnitz (1798-1867, od roku 1842 dánský královský puškař) sestrojil v roce 1833 zadovku, vyrobenou roku 1834 v omezeném počtu pro zkoušky v dánské armádě. Pušku a pistoli této konstrukce nabídl roku 1839 britské vládě, avšak bez úspěchu. Podobný systém, konstrukce kapitána F. W. Scheela, byl zaveden v norské armádě jako vzor 1842. […]

Americký revolver Savage-North námořní, 2. model

Americký revolver Savage-North námořní, 2. model

  Henry S. North byl konstruktérem a Edward Savage výrobcem konstrukčně neobvyklého revolveru, vyrobeného v letech 1856-1859 v počtu kolem 500 kusů, z nichž 360 bylo vládou zakoupeno pro americké námořnictvo. Po menších úpravách zbraně v roce 1860 vznikl druhý model, vyrobený od roku 1861 do poloviny 60. let v počtu kolem 20 000 kusů. […]

Revolver Colt-Innsbruck v kazetě s příslušenstvím, 1849

Revolver Colt-Innsbruck v kazetě s příslušenstvím, 1849

Innsbrucká verze Coltova revolveru budí zájem sběratelů a badatelů již po mnoho let. Je zajímavé, že při své cestě po Evropě v roce 1849 Samuel Colt (1814-1862) nedohodl licenční výrobu svých revolverů v některém ze známých středisek zbrojní výroby, ale smlouvu uzavřel s Josefem Ganahlem, majitelem „K. k. Maschinenfabrik“, zbrojní továrny založené v Innsbrucku teprve […]

Pistole s kolečkovým zámkem, Německo, konec 16. století

Pistole s kolečkovým zámkem, Německo, konec 16. století

Jezdecké pistole s kolečkovým zámkem, jejichž dřevěná rukojeť je zakončena mohutnou kulovitou hlavicí, jsou nazývány „puffer“. Ve střední Evropě se vyráběly v období let 1580-1600. Kulovitá hlavice sloužila k lepšímu uchopení pistole a k vytažení ze sedlového pouzdra rukou v železné rukavici. Po výstřelu pak pistole držená za ústí hlavně mohla sloužit jako bicí zbraň […]

Terčovnice s perkusním zámkem, Kaspar Markl, Cheb, kolem 1865

Terčovnice s perkusním zámkem, Kaspar Markl, Cheb, kolem 1865

Střelba jako sportovní disciplína má velmi bohatou a letitou tradici. Již v raném období palných zbraní se museli střelci na svou činnost připravovat, zdokonalovat se a cvičit v mířené střelbě. Až do rozšíření civilních palných zbraní se ke střeleckému výcviku užívaly běžné zbraně bojové. Po sestrojení prvních zámkových mechanismů mohly být hlavně opatřeny mířidly a […]

Dvě sibiřské pistole s perkusním zámkem

Dvě sibiřské pistole s perkusním zámkem

V oblastech, kde byly náboje pro moderní zbraně špatně dostupné, se ještě za první světové války uplatnily i archaické zbraně nabíjené zvlášť střelným prachem a kulí. Ve sbírce Vojenského historického ústavu se nachází hned několik desítek jednoduchých perkusních pistolí, tzv. pepřenek, které k nám byly předány československými legionáři v Rusku. Po uzavření míru na východní […]

Rakouská jezdecká karabina vzor 1851 systému Augustin

Rakouská jezdecká karabina vzor 1851 systému Augustin

Dne 27. března 1780 se v Pešti narodil Vincenc Augustin (1780-1859), pozdější polní zbrojmistr a generální ředitel rakouského dělostřelectva. Od roku 1848 řídil stavbu vídeňského arsenálu, ale do historie zbrojního průmyslu se zapsal zejména jako konstruktér vlastního typu perkusního zámku. Jeho konstrukce vycházela z možnosti transformovat starší rakouské armádní křesadlové pušky a pistole na zapalovací […]

1 2 3 4 5 6 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha