Ruční palné zbraně do roku 1870

Pistole s kolečkovým zámkem, Německo, konec 16. století

Pistole s kolečkovým zámkem, Německo, konec 16. století

Jezdecké pistole s kolečkovým zámkem, jejichž dřevěná rukojeť je zakončena mohutnou kulovitou hlavicí, jsou nazývány „puffer“. Ve střední Evropě se vyráběly v období let 1580-1600. Kulovitá hlavice sloužila k lepšímu uchopení pistole a k vytažení ze sedlového pouzdra rukou v železné rukavici. Po výstřelu pak pistole držená za ústí hlavně mohla sloužit jako bicí zbraň […]

Terčovnice s perkusním zámkem, Kaspar Markl, Cheb, kolem 1865

Terčovnice s perkusním zámkem, Kaspar Markl, Cheb, kolem 1865

Střelba jako sportovní disciplína má velmi bohatou a letitou tradici. Již v raném období palných zbraní se museli střelci na svou činnost připravovat, zdokonalovat se a cvičit v mířené střelbě. Až do rozšíření civilních palných zbraní se ke střeleckému výcviku užívaly běžné zbraně bojové. Po sestrojení prvních zámkových mechanismů mohly být hlavně opatřeny mířidly a […]

Dvě sibiřské pistole s perkusním zámkem

Dvě sibiřské pistole s perkusním zámkem

V oblastech, kde byly náboje pro moderní zbraně špatně dostupné, se ještě za první světové války uplatnily i archaické zbraně nabíjené zvlášť střelným prachem a kulí. Ve sbírce Vojenského historického ústavu se nachází hned několik desítek jednoduchých perkusních pistolí, tzv. pepřenek, které k nám byly předány československými legionáři v Rusku. Po uzavření míru na východní […]

Rakouská jezdecká karabina vzor 1851 systému Augustin

Rakouská jezdecká karabina vzor 1851 systému Augustin

Dne 27. března 1780 se v Pešti narodil Vincenc Augustin (1780-1859), pozdější polní zbrojmistr a generální ředitel rakouského dělostřelectva. Od roku 1848 řídil stavbu vídeňského arsenálu, ale do historie zbrojního průmyslu se zapsal zejména jako konstruktér vlastního typu perkusního zámku. Jeho konstrukce vycházela z možnosti transformovat starší rakouské armádní křesadlové pušky a pistole na zapalovací […]

Pár loveckých pistolí s francouzským křesadlovým zámkem, F. Breitenfelder, Karlovy Vary, kolem 1740

Pár loveckých pistolí s francouzským křesadlovým zámkem, F. Breitenfelder, Karlovy Vary, kolem 1740

Lovecké pistole se svým vybavením příliš nelišily od běžných pistolí vojenských. Nejmarkantnější rozdíl spočíval v jejich zdobnosti, kdy rozličné lovecké motivy byly řezány a ryty do kovových částí zbraně nebo intarzovány do dřevěné pažby. Nabíjeny byly kulemi nebo broky, a byly užívány při štvanici na černou zvěř, k obraně proti napadení jezdce či koně mohutnými […]

Americký revolver Manhattan námořní (1860)

Americký revolver Manhattan námořní (1860)

Firma Manhattan FireArmsCompany působila na americkém zbrojním trhu zhruba dvě desetiletí, nejdříve od roku 1856 v Norwichi ve státě Connecticut, od roku 1859 v Newarku ve státě New Jersey. Její námořní model je sice založen na patentu J. Grubera a A. Rebeteye z roku 1859, ale konstrukčně i vzhledem jde v podstatě o kopii revolveru […]

Ruská pistole s francouzským křesadlovým zámkem, Tula, 1806

Ruská pistole s francouzským křesadlovým zámkem, Tula, 1806

Dne 8. února 1807 proběhla u Jílového (Preussisch-Eylau, dnes Bagrationovsk) jedna z nejkrvavějších bitev napoleonských válek. Střetla se v ní rusko – pruská armáda a Grande Armée Napoleona I. Bitva neměla svého vítěze, jen ohromné množství mrtvých a raněných mužů. Poprvé však otřásla kultem Napoleonovy neporazitelnosti. Z období bitvy u Jílového pochází i tato ruská […]

Hlaveň železná, kolem 1370

Hlaveň železná, kolem 1370

  V prvních dvou staletích své existence byly palné zbraně výlučně vojenskou záležitostí, protože jejich technologická nedokonalost neumožňovala jiné (např. lovecké) použití. Rozžhavené želízko, jímž se zbraň odpalovala, rychle chladlo, takže střelec musel mít k dispozici oheň nebo – což byl častější případ – misku s rozžhaveným uhlím, v níž si želízko nahříval. Palné zbraně […]

Lovecká dvojka – předovka s jehlovým úderníkem, L. H. Bösenberg, Lipsko, 1857

Lovecká dvojka – předovka s jehlovým úderníkem, L. H. Bösenberg, Lipsko, 1857

První exemplář jehlovky sestrojil Nikolaus Dreyse (1787−1867) již v roce 1827 a v dubnu 1828 na její konstrukci obdržel patent. Předovku s jehlovým úderníkem nabídl pruskému ministerstvu války, ale neuspěl. Obrátil proto svou pozornost na civilní trh a začal v letech 1829-1830 vyrábět lovecké jehlovky. Ty měly v zadní části hlavně uloženu spirálovou pružinu a […]

Americký revolver Colt-Root kapesní 1855

Americký revolver Colt-Root kapesní 1855

Konstrukce kapesního modelu 1855 vycházela z patentů, jejichž vlastníky byli Samuel Colt a konstruktér jeho firmy Elisha K. Root. Od jiných soudobých zbraní z produkce firmy Colt se liší uzavřeným rámem, kohoutem umístěným na pravé straně rámu a jazýčkovou spouští bez lučíku. Od roku 1855 do doby kolem roku 1870 bylo vyrobeno přes 40 000 […]

Francouzská pěchotní puška vzor An IX

Francouzská pěchotní puška vzor An IX

V polovině října tohoto roku uplyne 200 let od rozhodující a největší bitvy napoleonských válek, která do historie vstoupila jako Bitva národů. Ve dnech 16. až 19. října 1813 spojené armády Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska rozdrtily u německého Lipska armádu francouzského císaře Napoleona. Ten krátce poté rezignoval a byl deportován do vyhnanství na ostrově […]

Pistole s perkusním zámkem v kazetě s příslušenstvím, A. V. Lebeda, Praha, kolem 1840

Pistole s perkusním zámkem v kazetě s příslušenstvím, A. V. Lebeda, Praha, kolem 1840

Jednou z akvizičních priorit fondu palných zbraní do roku 1870 je shromažďování a vhodné doplňování sbírkových předmětů, které mapují bohatou historii puškařského řemesla na našem území. Dnes již značně rozsáhlá a reprezentativní sbírka zahrnuje produkci takových mistrů, jakými byli v 17. století Hans Stifter, Caspar Neireiter nebo Christoph Ludwig, v 18. století rodina Poserů, Fridrich […]

Americký perkusní revolver Starr armádní 1858

Americký perkusní revolver Starr armádní 1858

Dvojčinný perkusní revolver byl vyroben firmou Starr Arms Co. Eben Townsend Starr, majitel patentu a firmy, vyrobil na přelomu 50. a 60. let 19. století kolem 23 000 armádních dvojčinných revolverů a kolem 3 000 námořních. Vylepšením a zjednodušením dvojčinné varianty vznikl v roce 1863 jednočinný armádní revolver Starr, který byl i výrobně levnější. V […]

Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, J. Hätischweiler, Karlovy Vary, kolem 1740

Pistole s francouzským křesadlovým zámkem, J. Hätischweiler, Karlovy Vary, kolem 1740

Pistole se jako zbraň k lovu zvěře nepoužívala, ale v menším rozsahu se v rukách lovců přece jen objevila. Výstřel z pistole sloužil k plašení zvěře, zejména při štvanici nebo parforsním honu, ale také jako dostřelná rána k usmrcení poraněné zvěře či k ukončení trápení zvěří poraněného loveckého psa. Pistole s pozlacenou mosaznou soupravou a […]

Železná hlaveň – píšťala, Čechy, 1. čtvrtina 15. století

Železná hlaveň – píšťala, Čechy, 1. čtvrtina 15. století

14. července 1420 se jihovýchodně od tehdejších pražských hradeb, na hřebenu vrchu Vítkova odehrála bitva, v níž malá posádka dvou opevněných husitských srubů dokázala odrazit útok rakouských a míšeňských křižáků. Již v první fázi husitských válek byly v poměrně masovém měřítku ve výzbroji husitských vojsk používány palné zbraně. Ty se již ve 14. století rozdělily […]

1 2 3 4 5 6 8

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha