Spojovací materiál

Dálnopisný stroj D-302 Dalibor

Dálnopisný stroj D-302 Dalibor

Dalibor 302 byl elektromechanický páskový dálnopisný stroj vyvinutý na přelomu 50. a 60. let a vyráběný ve Zbrojovce Brno. Pracoval s pětiimpulsovým sériovým kódem a s mezinárodní telegrafní abecedou č. 2. Otisk značek se prováděl typovým kolečkem. Dálnopis byl přizpůsoben pro doplnění vestavným automatickým vysílačem 303 a vestavným děrovačem 304. Ve spojení s tímto vysílačem […]

Československý polní telefon vzor 23

Československý polní telefon vzor 23

V roce 1922 vypsalo MNO soutěž na dodávku polních telefonů moderní konstrukce. Zúčastnily se jí i dílny Ústředního telegrafického skladiště sídlící na pražském Pohořelci (budoucí Vojenské telegrafní dílny). Pro konečnou konstrukci bylo použito výhod všech soutěžících vzorků. Přístroj byl uložen v na svou dobu poměrně malé leštěné dubové skříňce. Souprava obsahovala induktor, bzučák, mikrotelefon, příposlechové […]

Světelný signální přístroj X-01

Světelný signální přístroj X-01

Mezi nejstarší spojovací prostředky patřilo používání nejrůznějších světelných signalizačních přístrojů. Za jejich pravzor můžeme považovat ohňové světelné signály známé již ze starověku. Od vynálezu Morseovy abecedy v polovině 19. století získalo jejich používání zcela nové možnosti. Svůj význam si světelné signalizační přístroje udržovaly i po vynálezu radiotelegrafie a největšího rozšíření dosáhly v letech 1. světové […]

Rakouský zemní telegrafní přijímač Siemens & Halske AE 3.65

Rakouský zemní telegrafní přijímač Siemens & Halske AE 3.65

Po celou dobu 1. světové války usilovaly bojující strany o zdokonalení radiotelefonie, tedy bezdrátového přenosu mluveného slova. Pro její mnohem větší komplikovanost než v případě bezdrátové telegrafie, se ale používala pouze výjimečně. Opačným případem byl rozvoj zemní telegrafie používané především pěchotou v přední linii ke spojení s velitelstvím pluků. Stejně jako v bezdrátové telegrafii se […]

První československá rádiová stanice TRD vz. 23

První československá rádiová stanice TRD vz. 23

Základním problémem, před kterým stálo telegrafní vojsko čs. branné moci od samého vzniku, byl akutní nedostatek spojovacího materiálu. Již v listopadu 1918 bylo v kasárnách na pražském Újezdě zřízeno Ústřední telegrafické skladiště a v červnu 1919 při něm vznikly dílny pro opravu telegrafního materiálu. Po přestěhování na pražský Pohořelec byla v rámci skladiště v listopadu […]

Prototyp rádiové stanice RC-473 “PÁNEK II”

Prototyp rádiové stanice RC-473 “PÁNEK II”

Mezi konstrukce vyvinuté Vojenským technickým ústavem patřila rovněž známá rádiová stanice RF-11. Jedním z jejích předstupňů byl i prototyp RC-473 s krycím jménem „PÁNEK II,“ vycházející koncepčně z německé kořistní stanice Kl.Fu.Spr.d „Dorette.“ Stanice byla určena především pro spojení v rámci malých jednotek za pohybu. Miniaturní stanice měla hmotnost pouhých 1,5 kg a dosah 1,5 […]

Přenosný zaměřovač RZ 301 “Pospíšil”

Přenosný zaměřovač RZ 301 “Pospíšil”

Snaha o odhalení místa vysílání agenturních radiostanic je stejně stará jako ony samy. V letech 2. světové války se v tomto úsilí nejdál dostala německá rádiová zaměřovací služba. Mezi nejdokonalejší výrobky svého druhu patřily zejména opaskové zaměřovače firmy Kapsch. Poválečné Československo nemohlo zůstat pozadu a tak Vojenský technický ústav vyvinul přenosný zaměřovač s krycím názvem […]

Prototyp radiostanice RM 471 “TÁŇA”

Prototyp radiostanice RM 471 “TÁŇA”

V prvním desetiletí po 2. světové válce vzniklo množství prototypů československých národních konstrukcí. Mezi nejznámější radiostanice domácí produkce patřila malá krátkovlnná vševojsková RM-31 zavedená do výroby počátkem 50. let a vyráběná Teslou Pardubice. Jedním z mezistupňů v rámci vývoje této úspěšné stanice byl prototyp RM-471 „TÁŇA“ vyvinutý ve Vojenském technickém ústavu na bázi kořistních německých […]

1 2

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha