Historik Jiří Plachý editorsky připravil knihu o výjimečném útěku z koncentračního tábora

Historik Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu Praha se společně s dalšími pracovníky podílel na editorské přípravě knihy československého důstojníka Josefa Mautnera-Brixiho nazvané Útěk z koncentračního tábora Natzweiler. Knihu vydal v těchto dnech Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s VHÚ. Představení knihy, které se odehrálo v prostorách Národního památníků hrdinů heydrichiády v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, se účastnil i syn Josefa Mautnera-Brixiho, JUDr. Oldřich Brixi.

 

Koncentrační tábor Natzweiler v Alsasku patřil k méně známým táborům druhé světové války. Přesto jím prošlo na 50 000 vězňů, přičemž zhruba 20 000 jich zde také zemřelo. Za války se z tohoto tábora podařil jen jeden útěk – a to pětici vězňů, které vedl český důstojník Josef Mautner-Brixi.

Vězni se 4. srpna 1942 převlékli do uniforem SS a v osobním automobilu projeli přes hlídky stráží tábora. Nacistům se podařilo chytit pouze jediného uprchlíka, zbylí čtyři včetně Mautnera-Brixiho se dostali přes území okupované Francie do jižní Francie a odtud přes Pyreneje na území, odkud vedla cesta ke svobodě u Spojenců.

Josef Mautner-Brixi po svém příjezdu do Londýna napsal obsáhlou zprávu, ve které líčí poměry v koncentračních táborech v Německu – on sám prošel ještě před tím, než se dostal do Natzweileru, také tábory Dachau a Buchenwald. Tato zpráva se stal důležitým zdrojem pro poválečné stíhání nacistických zločinců.

Zpráva Josefa Mautnera-Brixiho se také stala jádrem knihy Útěk z koncentračního tábora Natzweiler. Nejprve je zde popsáno autorovo zatčení, posléze pobyt na Pankráci a pak následuje první velká část, popis života v táboře Dachau. Je to detailní líčení denního režimu v táboře, podmínek, stravování vězňů, osob velitelů a velení, bezpečnostních zařízení, lékařské péče, zacházení s vězni i nálady vězňů. Další část se v obdobných bodech věnuje pobytu v Buchenwaldu, třetí klíčová část mapuje život v Natzweileru. Pak následuje popis útěku a další osudy. Kniha je uvozena citátem Josefa Mautnera-Brixiho: „Zažil jsem přímo neuvěřitelné příhody, prošel jsem peklem německých koncentračních táborů, ušel jsem jakoby zázrakem několikrát téměř jisté záhubě. Jsem opět volný, nejsem už pouhým číslem, smím zase být člověkem, a když se dnes nad tím vším zamyslím, zdá se mi vše jako příšerný sen s nevýslovně krásným koncem.“

Na úvod knihy si může čtenář přečíst studii Jiřího Plachého „Neklidný život pplk. Josefa Mautnera-Brixiho“, po ní následuje text Pavly Plaché o historii tábora Natzweiler. Kniha je také opatřena některými schematickými nákresy tábora a bohatou fotografickou dokumentací.

Slavnostního křtu knihy se v prostorách Národního památníku hrdinů heydrichiády ujal ředitel historicko-dokumentačního odboru VHÚ Jiří Rajlich a Oldřich Brixi, syn Josefa Mautnera-Brixiho. „Jsem rád, že kniha mohla vyjít, že oživuje vzpomínky mého otce a osvětluje tak další část jeho života, ale i československé minulosti,“ řekl Oldřich Brixi.

Josef Mautner-Brixi (1899-1965) narukoval po maturitě v roce 1917 do rakousko-uherské armády a vojákem zůstal dalších 32 let, až do roku 1949. Okupace v roce 1939 ho zastihla jako odborníka na tankové vojsko na ministerstvu obrany, zatčen byl 1. září 1939 jako rukojmí v souvislosti s vypuknutím 2. světové války. Po útěku z Natzweileru se dostal do Londýna, kde působil na exilovém ministerstvu národní obrany. Po návratu pracoval na hlavním štábu a od roku 1946 byl velitelem 21. tankové brigády v Žatci. Ačkoliv již po válce vstoupil do KSČ, byl po únoru 1948 odeslán na nucenou dovolenou a v roce 1949 z armády propuštěn.

RED

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha