Operace Historikon – pracovní listy

UPOZORŇUJEME: Vzhledem k rekonstrukci budovy Armádního muzea Žižkov se projekt Operace Historikon v současné době nerealizuje. Nabídka vzdělávacích programů bude po znovuotevření muzea upravena a rozšířena v závislosti na nově instalovaných expozicích.

 

Upozornění: pracovní listy jsou výhradním majetkem Vojenského historického ústavu Praha a nesmí být používány k distribuci za účelem finančního obohacení.

 

Pracovní listy k expozicím (Armádní muzeum Žižkov)

 

• Pracovní list pro žáky 1.-3. tříd ZŠ: Lev Bořivoj

PDF – Lev Bořivoj

Tento list neplní roli průvodce expozicemi, jak je tomu u všech ostatních pracovních listů. Nejsou zde vzhledem k věku cílové skupiny uvedeny texty seznamující malé čtenáře s těmi nejdůležitějšími historickými událostmi a informacemi z našich expozic. V pracovním listu je uvedeno 9 otázek (z každé expozice 3), na které děti v rámci prohlídky hledají odpověď.

 

• Pracovní list pro žáky 4.-5. tříd ZŠ: List zpravodaje

PDF – PL pro 4.-5. třídy

Klíčová témata: tábory znepřátelených států 1. světové války, československé legie, zbraně 1. světové války, samostatný československý stát a jeho armáda, Protektorát Čechy a Morava, československá zahraniční armáda za 2. světové války, atentát na Heydricha.

 

• Pracovní list pro žáky 6.-7. tříd ZŠ: Deník legionáře

PDF – PL pro 6.-7. třídy – Deník legionáře

Klíčová témata: tábory znepřátelených států, zákopová válka, zbraně 1. světové války, boj za samostatný československý stát, československé legie, ukončení 1. světové války.

 

• Pracovní list pro žáky 6.-7. tříd ZŠ: Vojenský zpravodaj

PDF – PL pro 6.-7. třídy – Noviny Vojenský zpravodaj

Klíčová témata: samostatný československý stát, Tomáš Garrigue Masaryk, vznik a organizace československé armády, mobilizace 1938, mnichovská dohoda a zánik československé armády.

 

• Pracovní list pro žáky 6.-7. tříd ZŠ: Polní zápisy

PDF – PL pro 6.-7. třídy – Polní zápisy

Klíčová témata: Protektorát Čechy a Morava, domácí odboj, československá zahraniční armáda, atentát na Heydricha, ukončení 2. světové války.

 

• Pracovní list pro žáky 8.-9. tříd ZŠ a studenty SŠ: Českoslovenští legionáři

PDF – PL pro 8.-9. třídy – 1. světová válka

Klíčová témata: československé legie v Rusku, ve Francii a Itálii, bitva u Zborova, Sibiřská anabáze, význam československých legií.

 

• Pracovní list pro žáky 8.-9. tříd ZŠ a studenty SŠ: Armáda Československé republiky

PDF – PL pro 8.-9. třídy – Armáda Československé republiky

Klíčová témata: vznik československé armády, organizace československé branné moci, pěchota, dělostřelectvo, letectvo, jezdectvo a útočná vozba, telegrafní a ženijní vojsko, mobilizace 1938, mnichovská dohoda a zánik československé armády.

 

• Pracovní list pro žáky 8.-9. tříd ZŠ a studenty SŠ: 2. světová válka

PDF – PL pro 8.-9. třídy – 2. světová válka

Klíčová témata: Protektorát Čechy a Morava, letecká bitva o Velkou Británii, bitva o Tobrúk, atentát na Heydricha a jeho následky, bitva o Sokolovo, Karpatsko-dukelská operace.

 

 

Pracovní listy k expozicím (Vojenské technické muzeum Lešany)

 

• Pracovní list pro žáky 1. stupně ZŠ – Sysel Jonáš

PDF – PL pro 1. stupeň ZŠ – Sysel Jonáš

Klíčová témata: budování československé armády, mobilizace 1938, Protektorát Čechy a Morava, vypuknutí 2. světové války, květnové povstání a konec 2. světové války, studená válka

 

• Pracovní list pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ – Vojenské cvičení

PDF – PL pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – Vojenské cvičení

Klíčová témata: budování československé armády, mnichovská dohoda, Protektorát Čechy a Morava, vypuknutí 2. světové války, českoslovenští vojáci v zahraničních armádách, konec 2. světové války, studená válka

 

 

Pracovní listy k výstavám (Armádní muzeum Žižkov)

 

• Pracovní list pro žáky 6.-7. tříd ZŠ: Výstava V zákopech první světové války

PDF – PL pro 6. – 7. třídy: V zákopech první světové války.

Klíčová témata: život před první světovou válkou, František Ferdinand d´Este, Sarajevský atentát, vyhlášení mobilizace, vojáci z českých zemí na bojištích, zákopová válka, zbraně ve válce, použití plynu proti nepříteli, konec války.

 

• Pracovní list pro žáky 8.-9. tříd ZŠ a studenty SŠ: Výstava V zákopech první světové války

PDF – PL pro 8. – 9. třídy: V zákopech první světové války.

Klíčová témata: život před první světovou válkou, František Ferdinand d´Este, Sarajevský atentát, vyhlášení mobilizace, vojáci z českých zemí na bojištích, zákopová válka, zbraně ve válce, použití plynu proti nepříteli, konec války.

 

• Pracovní list pro žáky 6.-7. tříd ZŠ: Výstava V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

PDF – PL pro 6. – 7. třídy: V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren.

Klíčová témata: vznik Protektorátu Čechy a Morava, domácí odboj, Reinhard Heydrich jako zastupující říšský protektor, československý odboj v Londýně, transporty do koncentračních táborů, atentát na Reinharda Heydricha, vyhlazení obcí Lidice a Ležáky, zbrojní výroba v protektorátu, bombardování českých zemí, postup Rudé armády a amerických sil, soudní procesy s válečnými zločinci.

 

• Pracovní list pro žáky 8.-9. tříd ZŠ a studenty SŠ: Výstava V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren

PDF – PL pro 8. – 9. třídy a SŠ: V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren.

Klíčová témata: vznik Protektorátu Čechy a Morava, domácí odboj, Reinhard Heydrich jako zastupující říšský protektor, československý odboj v Londýně, transporty do koncentračních táborů, atentát na Reinharda Heydricha, vyhlazení Lidic a Ležáků, zbrojní výroba v protektorátu, bombardování českých zemí, postup Rudé armády a amerických sil, soudní procesy s válečnými zločinci.

 

 

Pracovní listy k přednáškám (Armádní muzeum Žižkov)

• Odchod T. G. Masaryka do zahraničí, vznik zahraničního odboje, vznik ČSR

PDF Odchod TGM do zahraničí, vznik zahraničního odboje, vznik ČSR

Klíčová témata: počátky československého zahraničního odboje, odchod TGM do zahraničí, Edvard Beneš a domácí odboj, Milan Rastislav Štefánik, Národní rada československá, československé legie, vznik Československé republiky.

 

• Vznik legií, rota Nazdar a Česká družina

PDF Vznik legií, rota Nazdar a Česká družina

Klíčová témata: vznik československých legií, rota Nazdar, Česká družina, bitva u Zborova, význam československých legií.

 

• Československé legie v letech 1918-1920

PDF Československé legie v letech 1918-1920

Klíčová témata: československé legie ve Francii a Itálii, Transsibiřská magistrála, návrat legionářů do vlasti, význam československých legií.

 

• 28. říjen 1918

PDF 28. říjen 1918

Klíčová témata: československý zahraniční odboj, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánek, československá národní rada, Pittsburská dohoda, Washingtonská deklarace, 28. říjen 1918.

 

• Vznik ČSR a boje o její hranice

PDF Vznik ČSR a boje o její hranice

Klíčová témata: vznik Československé republiky, 28. říjen 1918, neklidné pohraničí českých zemí, vznik československé armády, boj o Těšínsko, zápas o Slovensko.

 

• Prezidenti ČSR a státní symbolika

PDF Prezidenti ČSR a státní symbolika

Klíčová témata: první československý prezident, prezident Edvard Beneš, státní symbolika, znak československých legií, velký státní znak, střední státní znak a malý státní znak Republiky československé.

 

• 20 let ČSR a boje za zachování republiky

PDF 20 let ČSR a boje za zachování republiky

Klíčová témata: Malá dohoda, mobilizace 1921, spojenectví ČSR s Francií, nástup Adolfa Hitlera, francouzsko-sovětské spojenectví, budování československého opevnění, mobilizace 1938.

 

• Mnichov a zánik republiky

PDF Mnichov a zánik republiky

Klíčová témata: plány na zničení ČSR, mezinárodní obrana ČSR, na cestě k Mnichovu, mobilizace 1938, mnichovská dohoda, druhá republika.

 

• Okupace a vznik domácího odboje

PDF Okupace a vznik domácího odboje

Klíčová témata: likvidace Československa, Protektorát Čechy a Morava, okupační režim v českých zemí, první projevy odporu, československý protinacistický odboj, formy protinacistického odporu.

 

• Zahraniční protinacistický odboj

PDF Zahraniční protinacistický odboj

Klíčová témata: československá emigrace na západě a v SSSR, počátky československé zahraniční armády v Polsku a ve Francii, českoslovenští vojáci ve Velké Británii, československá exilová vláda, českoslovenští vojáci na Středním východě, českoslovenští vojáci na východní frontě, československé výsadkové skupiny.

 

• Holocaust

PDF Holocaust

Klíčová témata: Židé v Protektorátu Čechy a Morava, Reinhard Heydrich, tajná konference ve Wannsee, provedení holocaustu, atentát na Heydricha.

 

• Atentát na Reinharda Heydricha

PDF Atentát na Reinharda Heydricha

Klíčová témata: Reinhard Heydrich, československé výsadkové skupiny, průběh atentátu, výsledek atentátu, boj v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, světová reakce na atentát.

 

• Konec války a osvobození

PDF Konec války a osvobození

Klíčová témata: české země před koncem války, postup Rudé armády, postup amerických sil, české květnové povstání, Košický vládní program, kapitulace Německa.

 

•Doporučujeme
Výtvarníci v československých legiích

Doporučujeme projekt občanského sdružení Česká škola bez hranic pro základní a střední školy – Výtvarníci v československých legiích. Projekt mapuje život a dílo deseti umělců, kteří v průběhu 1. světové války bojovali v zahraničí za vznik nezávislého Československa. Výukové materiály naleznete zde.