Ing. Jan Sýkora

Kurátor Vojenského historického ústavu. Narozen 1964. Po absolvování základní školy nastoupil do učení v Leteckých opravnách Kbely, kde získal v roce 1982 výuční list jako letecký mechanik. Poté studoval Střední průmyslovou školu strojní v Preslově ulici a maturoval v roce 1985. Následovalo studium na Českém vysokém učení technickém, fakulta strojní, obor Letecká výroba. Promoval v roce 1991 jako strojní inženýr. Krátce po studiu nastoupil do tehdejšího Historického ústavu Československé armády Praha. Po absolvování základní vojenské služby u PVOS nastoupil v roce 1992 v Oddělení letectví, kosmonautiky a těžké bojové techniky Vojenského muzea HÚ AČR, nejprve jako asistent, později jako kurátor sbírek. Od roku 1992 do roku 1996 absolvoval Specializované studium muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně. Nyní je kurátorem fondů leteckého materiálu, kosmonautiky, padákového materiálu a meteorologie VHÚ Praha. Podílel se na realizaci řady výstav pořádaných VHÚ Praha.

Specializuje se na oblast československého letectví. Od roku 1980 je členem Aeroklubu Zbraslavice, v současné době je držitelem licence soukromého pilota a pilota kluzáků.

Kontakt: museum@army.cz

 

Knižní publikace:

 

Katalog Leteckého muzea Historického ústavu Armády ČR, vydal AVIS (OPV) 2001, spoluautoři: Miroslav Khol, Jiří Rajlich, Tomáš Soušek

 

Realizace výstav:

 

Za císaře i republiku, Letecké muzeum Kbely, 2008, spoluautor Jiří Rajlich

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha