Jako nové: škodovácké dělo i nakládací plošina

Mezi nově restaurované předměty Vojenského technického muzea Lešany se letos zařadily dva velké exponáty: škodovácké exportní dělo z roku 1914 a nakládací plošina pro vagónování živého materiálu.

Sbírka škodováckých děl patří ve Vojenském technickém muzeu Lešany k tomu nejrozsáhlejšímu i nejlepšímu z oblasti těžké vojenské techniky. Ve sbírce nyní najdeme i nově zrestaurovaný 7,5cm polní kanón d/29 vz. 11, který byl v závodech Škoda Werke Plzeň vyroben v roce 1914.
Kanón byl původně určen na export do Číny. Tam se však dostala jen část zásilky, protože po vypuknutí 1. světové války byla některá děla při přepravě zabavena italskými orgány. Zbytek „čínských“ kanónů převzala v továrně v Plzni vojenská správa a byly dány do výzbroje rakousko-uherské armády. Dělo má ocelovou hlaveň, vodorovný klínový závěr, kapalinovou zákluzovou brzdu a zpruhový vratník. Hmotnost střely byla 6 kilogramů, dostřel 6 kilometrů a hmotnost děla je 925 kg. Ve sbírce VHÚ se nyní nacházejí dva kanóny tohoto typu.
Kanón byl dlouhodobě zapůjčen a stál více než patnáct let na vnějším prostranství. Během této doby na něm byly provedeny některé ne zcela vhodné opravy, především na dřevěných kolech. Kanón byl několikrát natřen, patrně však na nepřipravených plochách. I proto se na některých místech začal lak odlupovat a povrch také postupně korodoval. Ani závěr hlavně nešel otevřít. Voda natekla hlavní dovnitř, to vedlo k celkovému korodování závěru.
Restaurátorské práce prováděli pracovníci Vojenského technického muzea v Lešanech Jaroslav Slováček a Stanislav Vilímek. „Než závěr otevřeli, trvalo jim to tři týdny,“ říká Petr Moudrý, vedoucí oddělení konzervace a restaurování Vojenského historického ústavu Praha. „Posouvali se doslova po milimetrech. Také museli vyrobit novou kliku závěru. Vedle toho výrazně restaurovali i dřevěná kola, doplnili je novým masivem z jasanového dřeva, vytmelili a zabrousili.“ Doplněny byly i některé prvky koncové části lafety s tažným okem. Nakonec bylo celé dělo natřeno khaki barvou, která odpovídá dobovému polomatnému nátěru.
Zatímco dělo bylo i přes některá dílčí poškození v relativně dobrém stavu a procházelo jen restaurováním, větší rekonstrukční práce čekaly na restaurátory Vojenského technického muzea v Lešanech v případě nakládací plošiny pro vagónování živého materiálu. Plošina pochází z první třetiny 20. století, využívala se pro koně či jiná zvířata, jenž armáda přepravovala po železnici. Plošina také nyní stojí ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech v železniční sekci.
Plošina byla vyrobena z kovu a dřeva a především dřevěné části bylo nutné vyměnit. Rekonstruována byla kola, použit byl jasanový masiv. Stejně tak došlo na vrchní dřevěné plochy, zde se využily borovicové fošny. Na ně pak byl nanesen vrchní lazurovací lak. Rekonstrukcí prošel i kovový rám plošiny, včetně doplnění některých částí zábradlí. Nakonec byla plošina natřena zeleným khaki odstínem z období první republiky.
Kompletní popis rekonstrukce plošiny si budou moci zájemci přečíst v některém z následujících čísel čtvrtletníku Historie a vojenství, který vydává Vojenský historický ústav Praha.
Vojenské technické muzeum Lešany je během letních měsíců července a srpna otevřeno od úterý do neděle, každý den od 9.30 hodin do 17.30 hodin. Vstup do muzea je zdarma.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha