Jan Sýkora

Účastník prvního odboje, na Plzeňsku zorganizoval v roce 1939 odbočku ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme.

 

Jan Sýkora se narodil 25. srpna 1876 v Komornu u Blovic. Vyučil se truhlářem a jako mnoho jiných Čechů té doby hledal své uplatnění v zahraničí. Od roku 1901 působil jako restauratér v Londýně. Jeho hotel a restaurace Český dům na Gloucester Road č. 26 se stala záhy centrem společenského života české krajanské kolonie. Když byla v roce 1903 založena jednota Sokola Londýn, stal se Jan Sýkora jejím knihovníkem a působil také v krajanském spolku Žižka.

Již 3. srpna 1914, tedy den před vstupem Spojeného království Velké Británie a Irska do války manifestovali londýnští Češi a Slováci v Hyde Parku své protirakouské smýšlení. Česká kolonie v Londýně ustavila na podzim 1914 Londýnský český výbor a legii pro britskou službu (London Bohemian (Czech) Committee and Legion for British Service), v jehož čele Jan Sýkora stanul. Rakousko-uherští státní příslušníci byli jako občané nepřátelského státu na podzim 1914 ve Spojeném království internováni. Londýnskému českému výboru se díky pomoci britských žurnalistů Wickhama Steeda a Roberta Williama Seton-Watsona podařilo vyjmout Čechy z působnosti tohoto opaření. Výbor dále působil ve prospěch československého boje za samostatnost a po příjezdu T. G. Masaryka do Londýna v roce 1915 jej všestranně podporoval. Jan Sýkora též podepsal prohlášení čs. nezávislosti ze 14. listopadu 1915. V roce 1916 britská vláda povolila službu Čechů a Slováků v Britské armádě. Do konce války do ní vstoupilo na tři stovky krajanů, tedy celá třetina jejich celkového počtu včetně žen a dětí. Jan Sýkora, přes svůj tehdy již pro armádu vysoký věk, narukoval 29. května 1917 k Army Service Corps, kde sloužil až do 6. února 1919.

Do vlasti se Jan Sýkora vrátil v roce 1923. Usadil se jako restauratér v Plzni, později působil jako majitel tabákového skladu. Po nacistické okupaci českých zemí se v dubnu 1939 zapojil do svého již druhého odboje. Zorganizoval na Plzeňsku odbočku ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme, která distribuovala ilegální časopis „V boj!“ a zajišťovala předávání zpravodajských informací z Plzeňska do pražského ústředí PVVZ. V květnu 1940 jej pro tuto činnost zatklo gestapo. Legionáře a bojovníka dvou odbojů Jana Sýkoru nacisté popravili 16. listopadu 1942 v Berlíně.

Tomáš Jakl

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha