Jiří Pujman

Spoluzakládal ilegální časopis „V boj“, předseda redakční rady čs. exilových tiskovin „Zpravodaj“ a „Čechoslovák v Orientě“, od září 1943 velel lehké protiletadlové baterii Československé samostatné obrněné brigády.

 

Jiří Pujman se narodil 26. dubna 1904 v Chotěboři. Vystudoval reálné gymnázium s výborným prospěchem. Studium na právnické fakultě Univerzity Karlovy nedokončil pro nedostatek finančních prostředků. V době své prezenční služby u jezdeckého pluku 8 „knížete Václava Svatého“ v Čáslavi v letech 1929 a 1930 také školu pro výchovu záložních důstojníků jezdectva v Pardubicích U jezdeckého pluku 8 absolvoval v letech 1932, 1933 a 1935 jako kapitán jezdectva v záloze také cvičení ve zbrani. Dne 27. dubna 1934 se oženil s Marií Pickovou. Roku 1937 složil zkoušku na velitele setniny u jezdeckého pluku 5 ve Staré Boleslavi a téhož roku se manželům Pujmanovým narodila dcera Alice. Zaměstnán byl v Úrazové pojišťovně v Praze. V roce 1938 byl mobilizován.

Po okupaci Československa v roce 1939 jako úředník Úrazové pojišťovně dělnické pro Čechy a Moravu se aktivně účastnil vojenského odboje ve skupině majora Sadílka. Spoluzakládal ilegální časopis „V boj“ a od poloviny března 1940 ho i redigoval. Po zatčení manželky 1. června 1940 byl odeslán majorem Sadílkem do zahraničí. Odešel 7. června 1940 „exportní linkou“ Obrany národa přes Veselí na Moravě a Senec do Nitry, odkud pokračoval do Bělehradu. Na velvyslanectví USA v Bělehradu také 29. června 1940 podepsal přihlášku do čs. zahraniční armády. V Jugoslávii působil od 2. července do 2. listopadu 1940 jako velitel tábora Tomič, a poté 2. listopadu až 2. prosince 1940 jako velitel transportu skupiny Tomič přes Turecko do Palestiny. Den po příjezdu do Haify, 3. prosince 1940, byl prezentován a vtělen do čs. Vojenské skupiny – východní jako nadporučík jezdectva v záloze. Službu u jednotky nastoupil 12. prosince 1940. Dne 16. března 1941 byl přidělen k čs. výcvikovému středisku – Východnímu. Od 4. června 1941 působil jako zpravodajský důstojník čs. východní skupiny a předseda redakční rady čs. exilových tiskovin „Zpravodaj“ a „Čechoslovák v Orientě“. Dne 29. ledna 1942 byl díky intrikám čs. mise na středním východě zbaven všech funkcí a přesunut do důstojnické zálohy. Po povýšení na kapitána jezdectva v záloze 2. května 1942 byl 6. května 1942 určen pobočníkem velitele čs. části spojenecké nemocnice v Buselle u Alexandrie. Od 19. července 1942 byl přidělen k čs. lehkému protiletadlovému pluku 200 – Východnímu, jako velitel 5. roty 501. praporu, odkud byl 14. srpna 1942 přemístěn k 502. praporu jako velitel 12. roty a zbrojní důstojník praporu. S čs. lehkým protiletadlovým plukem 200 – Východním se účastnil druhé obrany Tobrúku.

V červnu 1943 onemocněl malárií. V červenci a srpnu 1943 se s jednotkou přesunul do Velké Británie, kde po reorganizaci čs. jednotek převzal na počátku září 1943 velení lehké protiletadlové baterie Československé samostatné obrněné brigády. V této funkci také odejel v srpnu 1944 na frontu do Francie, kde byl 1. listopadu 1944 lehce zraněn nástražnou minou při průzkumu palebných postavení.

Dne 21. dubna 1945 byl u Československé samostatné obrněné brigády zřízen Kombinovaný oddíl, určený k postupu do vlasti s americkou armádou. Tvořila ho protiletadlová baterie, jedna motočeta a průzkumné motodružstvo. Velením oddílu byl pověřen dosavadní velitel brigádního protitankového oddílu podplukovník Alois Sítek. Štábní kapitán Pujman byl ustanoven jeho zástupcem. Dne 24. dubna 1945 byl Kombinovaný oddíl administrativně přidělen americké 97. pěší divizi, a vydal se na cestu do Československa. V úterý 1. května 1945 překročil československé hranice a ujal se civilní správy v osvobozeném Chebu.

Dne 7. května 1945 byl Kombinovaný oddíl přidělen americké 2. pěší divizi a přesunul se do Plzně. Dalšímu postupu na pomoc Praze zabránilo americké velitelství s odvoláním na dohodu se Sovětským svazem, podle které nesměly demarkační čáru překročit žádné bojové jednotky. Štábní kapitán Pujman odejel 10. května 1945 do Prahy a zúčastnil se jako zástupce Čsl. vojenské jednotky ze Západu slavnostního uvítání členů čs. košické vlády na letišti ve Kbelích. Dne 1. června 1945 byl povýšen na majora jezdectva v záloze. Major Jiří Pujman zemřel 17. května 1964 v Praze.

Vyznamenání:

Čs. válečný kříž 1939 (26. 1. 1946), čs. medaile Za chrabrost (19. 1. 1946), čs. medaile Za zásluhy I. stupně (21. 7. 1945), čs. pamětní medaile SV-VB (7. 3. 1944), britské: 1939-45 Star, Africa Star, France & Germany Star, Defence Medal, War medal.

Tomáš Jakl

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha