Karel Vrdlovec

Příslušník Čs. samostatné obrněné brigády, specialista na průzkumnou činnost v nepřátelských liniích, účastník třetího odboje.

 

Karel Vrdlovec se narodil 8. října 1914 v Českém Dubu. V letech 1937 až 1938 absolvoval vojenskou akademii v Hranicích. Po okupaci Česko-Slovenska odešel 22. srpna 1939 do Polska. Zde kde vstoupil do československého legionu, ve kterém velel četě. Dne 20. září 1939 přešel do Rumunska, kde byl internován. Přes Istanbul a posléze Alexandrii se koncem října 1939 dostal do Francie. V červnu 1940 odešel na frontu jako velitel 1. roty l. čsl. pluku. Při ústupových bojích přeplaval dvakrát řeku Seinu, aby získal plavidla pro svou jednotku a umožnil přechod v prostoru, kde byly zničeny mosty. Po pádu Francie připlul 13. července 1940 do Británie, kde byl zařazen jako velitel roty, později čety. V září 1941 se při výcviku zranil granátem na hlavě a pravé noze. Následkem tohoto úrazu ztratil pravé oko. V květnu 1943 byl opět zraněn na hlavě pří leteckém náletu.

Na frontu do Francie odejel 1. září 1944 jako velitel 2. motorizované roty čs. samostatné obrněné brigády. Stal se specialistou na průzkumnou činnost v nepřátelských liniích, vyhlášeným i na nepřátelské straně. U Dunkerku byl 8. března 1945 potřetí raněn při autonehodě v bojovém pásmu. V jeho hodnocení z 31. května 1945 je uvedeno: „Mimořádně statečný a odvážný důstojník, který těmito vlastnostmi působí strhujícím způsobem na všechny své podřízené. Po celou dobu bojů projevil ve všech fázích boje výborné velitelské schopnosti.” V letech 1945 až 1947 vyučoval na Vysoké škole válečné v Praze. Na základě rozhodnutí APS byl 15. března 1948 přemístěn k pěšímu pluku 48. Dne 7. dubna 1948 nenastoupil službu a uprchl do zahraničí.

V prosinci 1948 vznikl v Londýně Český zpravodajský úřad (Czech Inteligence Office, CIO) v jehož čele stál do září 1957 plk. gšt. Karel Procházka. CIO se dělil na tři základní odbory: operační, bezpečnostní a administrativní. Karel Vrdlovec stál v CIO zpočátku v čele administrativního oddělení, od roku 1952 byl vedoucí bezpečnostního oddělení.

Rozkazem prezidenta republiky č. 3 ze 3. května 1995 byl plukovník gšt. Karel Vrdlovec jmenován do hodnosti generálmajora ve výslužbě. Až do své smrti byl aktivně činný v Československé obci legionářské v exilu. Zemřel 9. února 2003 v Londýně.

Tomáš Jakl

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha