Kniha z VHÚ o válkách z let 1848-1849 získala ocenění Miroslava Ivanova

V letošním roce proběhl již 19. ročník udílení literárních cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Cenu udílí Klub autorů literatury faktu ve spolupráci s Městem Jaroměř-Josefov, které bylo rodištěm Miroslava Ivanova. Předání cen proběhlo v rámci letošního veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti.  I v tomto roce se dostalo ocenění i autorům z řad zaměstnanců VHÚ. Prémii Miroslava Ivanova v roce 2019 získala reprezentativní publikace „S Bohem za císaře a Vlasť!: čeští důstojníci ve válkách let 1848-1849″ vydaná Vojenským historickým ústavem Praha ve spolupráci s nakladatelstvím Academia.

 

Kniha autorů Milana Hlavačky, Zdeňka Munzara (vedoucí autorského kolektivu) a Zdeňka Vaška „S Bohem za císaře a Vlasť!: čeští důstojníci ve válkách let 1848-1849″ přináší přehled revolučních událostí v Rakouském císařství, následují kapitoly zaměřené na popisy revolučních válek v severní Itálii a v Uhrách. Významnou částí jsou i následující biografické kapitoly představující vybrané důstojníky pocházející z našich zemí.

Vedle bohatého poznámkového aparátu obsahuje reprezentativní a obsáhlá publikace (550 stran) také edici vzpomínek na revoluční boje z pera vlasteneckého českého důstojníka, seznamy vyznamenaných Vojenským řádem Marie Terezie, přehled padlých vysokých důstojníků, soupis všech evidovaných bojů na obou hlavních válčištích a bohatý výběr literatury.

Společně s vysokou textovou úrovní je velkým kladem knihy i její grafická úprava a obrazový doprovod. Publikace nabízí více než 600 reprodukcí a fotografií, jde o portréty osobností, obrazové výjevy z bitev, mapy, snímky dobových reálií, dotýkaných předmětů i vyobrazení dalších artefaktů.

To vše jistě rozhodovalo při hodnocení poroty, které předsedal doc. PhDr. Jan Halada z Fakulty sociálních věd UK a dalšími jejími členy byli PhDr. Jana Čeňková, Pavlína Kubíková, prof. PhDr. Eva Semotanová (ředitelka Historického ústavu AV ČR) a prof. Ing. Milan Žák. Porota posuzovala celkem 106 nominací, z toho 96 v hlavní kategorii za dílo vydané v posledních třech letech. Výše citovaná kniha z dílny VHÚ se dostala mezi 10 publikací, které porota vybrala k ocenění.

Podrobněji jsme o knize „S Bohem za císaře a Vlasť!: čeští důstojníci ve válkách let 1848-1849″psali ZDE.

 

Připomeňme také, že v rámci literární ceny Miroslava Ivanova převzala ocenění již řada pracovníků Odboru historicko-dokumentačního VHÚ Praha. Jde o tyto autory a jejich publikace:

v roce 2018 autorské duo PEJČOCH, Ivo, PLACHÝ, Jiří: Ženy na popravišti

v roce 2015 RAJLICH, Jiří: Na křídlech světové války

v roce 2012 PEJČOCH, Ivo: Fašismus v českých zemích

v roce 2011 MAREK, Jindřich: Krvavé mise OSN a PLACHÝ, Jiří. Filozofové v battledressech

v roce 2010 BÍLEK, Jiří za celoživotní dílo

v roce 2006 MAREK, Jindřich: Barikáda z kaštanů

v roce 2003 RAJLICH, Jiří: Jediný československý maršál a BÍLEK, Jiří: časopisecká tvorba publikovaná během roku

v roce 2001 MAREK, Jindřich: Vladaři Dračích údolí

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha