Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2017

Tak jako každý rok sluší se i se závěrem roku 2017 předložit veřejnosti přehled výsledků práce činnosti Komise vojenských tradic a symboliky, jež tradičně působí jako poradní orgán ředitele VHÚ v oblasti vojenské symboliky. V průběhu celého kalendářního roku plnila Komise úkoly tvůrčí a konzultační povahy ve všech hlavních oblastech své činnosti, ve faleristice, vexilologii a znakotvorbě.

 

Působnost komise je s ohledem na spektrum uvedených pomocných věd historických značně různorodá a rozhodně nelze říci, že by byla některá z těchto oblastí s ohledem na povahu řešených úkolů opominuta. Mezi úkoly řešenými během roku 2017 převažovaly zejména ty, jež se týkaly faleristiky a znakotvorby. Převážná většina těchto úkolů souvisela s nasazením jednotlivých kontingentů AČR v zahraničních operacích a s žádostmi konkrétních útvarů a vojenských zařízení, zpravidla ve vztahu k útvarové symbolice a výročním událostem.

Z oblasti faleristiky komise v tomto roce zpracovávala téměř dvacítku různých žádostí. Téměř v polovině případů se jednalo o pamětní odznaky na stuze pro příslušníky AČR, nasazené v rámci jednotlivých úkolových uskupení v zahraničních misích. Jmenovitě šlo o mise EU-TM v Mali a o úkolové uskupení v Afghánistánu při misi Resolute Support, zastoupené v tomto případě leteckým poradním týmem (AAT). K uvedeným dekoracím se následně řadí také nově zřízený Pamětní odznak jednotky Vojenské policie ochrany Zastupitelského úřadu v Kábulu (KAMBA).

Kromě toho došlo dále ke zřízení dvou nových Medailí Ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí – MINUSCA pro vojenské pozorovatele OSN působící ve Středoafrické republice a UNDOF pro vojáky podílející se na vykonávání dohledu nad stažením izraelských a syrských sil a nad územím separace, které bylo stanoveno v „Agreement on Disengagement“ v květnu roku 1974.

Následovalo zavedení pamětních odznaků jednotlivých organizačních celků a pamětních odznaků se vztahem k významným historickým výročím. Na tomto místě je žádoucí uvést zavedení Pamětního odznaku k 20. výročí vzniku Vojenských hasičských jednotek a Pamětního odznaku ředitele Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje.

V oblasti znakotvorby se Komise věnovala přípravě bojových variant některých již stávajících rukávových znaků a také zavedení nášivek třídností pro služební stejnokroj 95, jež jsou ekvivalentem již existujících kovových odznaků třídností, určených pro služební stejnokroj 97. Došlo také k vytvoření znaku THE MIRROR CAUGHT THE SUN – 1942 ANTHROPOID 2017 v souvislosti s 75. výročím operace Anthropoid.

V průběhu roku 2017 došlo rovněž na přípravu tří unikátních účelových rukávových znaků. První dva byly vytvořeny v souvislosti s mezinárodním cvičením jednotek pozemní protivzdušné obrany Tobruq Legacy 2017, probíhajícím na území Litvy, Rumunska a České republiky, třetí pak s ohledem na související mezinárodní cvičení Balt 2017, realizované v prostoru Ustka v Polsku.

Stran vexilologie bylo řešeno také několik úkolů, z nichž jmenujme alespoň vytvoření bojového praporu Agentury KIS a udělení čestného názvu „Generála Josefa Buršíka“ a s ním související čestné stuhy k bojovému praporu 72. mechanizovaného praporu. Celkově řešila komise v oblasti vojenské symboliky v průběhu roku 2017 více než pět desítek žádostí spolu s řadou dalších vedlejších úkolů a konzultací rozličného charakteru.

Jan Biederman

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha