Konference CSWG v Bělehradě: Minulost a současnost koaličního válčení

V srbském Bělehradě se od 16. do 20. dubna 2018 uskutečnil 18. ročník mezinárodní vědecké konference euroatlantické Pracovní skupiny pro studium konfliktů (Conflict Studies Working Group – CSWG), která je součástí Konsorcia Partnerství pro mír, sdružujícího vědecké, historické a vojenské akademie a instituty (Partnership for Peace Consortium – PfPC). Téma letošní konference, jíž se zúčastnili také zástupci VHÚ, znělo: „Spojenecké plánování a koaliční válčení: historické a současné přístupy.“

 

Konference se zúčastnilo více než 40 odborníků z vojenských vědeckých institucí, vysokých vojenských škol, vojenských akademií či vědecko-výzkumných institucí z členských států NATO a států programu Partnerství pro mír, zabývajících se vojenskou nebo bezpečnostní problematikou. Konference se konala v prostorách Ústředního vojenského klubu v Bělehradě.

Přednesené příspěvky se týkaly různých historických období od 19. století prakticky až do současnosti – šlo o velice pestrou konferenci. Kromě obecnějších či teoretizujících vystoupení mnohé příspěvky vymezené téma zkoumaly z národní perspektivy, právě srovnání přístupu jednotlivých národů k účasti ve vojenských koalicích účastníkům přineslo zajímavé podněty pro následné debaty. Tvorbu, fungování či rozpad koalic účastníci nepopisovali pouze z vojenského hlediska, nýbrž i z politického, diplomatického či ze širšího společenského.

Konferenci společně pořádal srbský Institut strategického výzkumu a Rakouské vojenské muzeum. Akce se účastnil ředitel VHÚ plk. Mgr. Aleš Knížek. Za českou stranu příspěvek „Československo v koalici ve válce v Perském zálivu 1990–1991 (Diplomatické a vojenské aspekty)“ přednesl historik VHÚ Praha PhDr. Petr Janoušek, Ph.D.

Věnoval se zapojení Československa do mezinárodní koalice, která chtěla osvobodit Kuvajt. Sledoval příčiny toho, proč se Praha podílela na mezinárodním úsilí, které mělo za cíl vyhnat Saddáma Husajna. Analyzoval, proč pro Československo v době proměny geopolitického uspořádání bylo výhodné se tohoto mezinárodního multilaterálního úsilí účastnit.

RED

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha