Kratochvíle Petra Voka

Krátký propagační film o státním zámku Kratochvíle v jižních Čechách natočilo v zakázce pro Vládní výbor cestovního ruchu armádní filmové studio v roce 1967.

Film spojoval představení zámku Kratochvíle s osobností Petra Voka z Rožmberka (1539–1611), který vstoupil do dějin jako bonviván libující si v světských radostech a rozkoších. Kratochvíle tak byla v tomto filmu homonymem odkazujícím jak k renesančnímu zámku tak i k stylu života jeho majitele.
Film natočil kameraman a režisér Jiří Ployhar, který se v 60. letech v armádním filmovém studiu specializoval na civilní zakázky z oblasti propagace cestovního ruchu. Z jeho dílny vznikla celá série ve své době vysoce oceňovaných vlastivědných snímků, v nichž dokázal spojit výtvarně pojatý obraz s poutavým vyprávěním příběhů.
Kromě české jazykové mutace byl film vyroben také v anglické, německé, francouzské a ruské jazykové verzi.

Kopie filmu byla do sbírek Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Kratochvíle Petra Voka“: Studio ČAF; 1967; režie Jiří Ployhar; technické údaje k filmové kopii: 35 mm, barevná, zvuková, 178 metrů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha