Křest knihy Osudy odvážných

V rámci „Dne s armádou Praha 2017“ ministr obrany Martin Stropnický a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář společně pokřtili knihu Osudy odvážných. Vojenský historický ústav Praha a redakce Lidových novin připravily zajímavé životní příběhy mužů i žen, jimiž se zapsali do vojenských dějin našeho státu.

Iniciátorem projektu byly Lidové noviny. Kladly si za cíl ukázat čtenářům a zájemcům o historii lidi, kteří „drobnou prací“ pomáhali změnit dějiny této země, a vyvrátit mýtus, že česká republika nemá hrdinů.
Publikace zachycuje více než sedm desítek příběhů těch, kteří dosáhli nejvyšších vojenských hodností a vykonávali vysoké funkce, ale i prostých vojáků, kteří prošli válkou jako vojíni nebo v poddůstojnických hodnostech. Šlo především o příslušníky čs. vojenského odboje, a to jak domácího, tak vojáků čs. zahraniční armády. Jako vyjádření úcty byly symbolicky zařazeny i některé civilní osoby, jež aktivně vystoupily proti okupantům.
Do publikace byly zahrnuty osoby, jejichž životní osudy byly zveřejněny v Lidových novinách v rubrice nazvané Kalendář hrdinů, a to vždy v pátečním vydání v období od 1. ledna 2016 do 30. června 2017. Krátké životopisy vycházely u příležitosti významných událostí spjatých s jejich životem – s narozením či úmrtím, ale také se zatčením, vynesením rozsudku či popravou. V prvé řadě šlo o publicistický materiál, nikoli o slovníková hesla. Redakce také plně respektovala individuální přístup autorů.
Pro knižní vydání bylo předřazeno vylíčení životních příběhů 12 čelných představitelů čs. druhého vojenského odboje (mj. armádních generálů Aloise Lišky a Ludvíka Svobody, armádních generálů in memoriam Bedřicha Homoly, Vojtěcha Borise Luži a dalších osobností).
Vznikl tak velmi zajímavý a pestrý soubor lidských osudů. Všem příslušníkům odboje ale bylo jedno společné – ideály demokracie a humanismu a vědomí, že za samostatnost státu a svobodu je nutno bojovat. Seriál Kalendář hrdinů bude vycházet na stránkách Lidových novin až do konce roku 2017.

Jaroslav Láník

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha