Kronika 8. kontingentu AČR v silách KFOR

Nedílnou součástí zahraničních operací AČR jsou kroniky. Kroniku jednotlivých uskupení píší k tomu speciálně proškolení příslušnici AČR v dané misi. Právě proto se jedná o neocenitelný materiál pro dokumentaci novodobých zahraničních operací AČR.

KFOR je označení pro mezinárodní mírové operace v rámci NATO na území Kosova. Do Kosova byly jednotky KFOR vyslány na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244 ze dne 10. června 1999. Operace byla zahájena 12. července 1999 pod názvem Joint Guardian. Od dubna 2005 operace nesla název Joint Enterprise. Jednotky AČR se mise KFOR zúčastnily už od samého počátku. Největší kontingent se nacházel na základně Šajkovac v severovýchodní části oblasti. Dále bychom české vojáky našli i na hlavním velitelství KFOR v Prištině a na základně Camp Ville u obce Lipjan. V roce 2011 došlo ke stažení většiny příslušníků AČR do České republiky, ale někteří zde působí až do současnosti. Dnes působí na velitelství KFOR Úkolové uskupení HQ KFOR, které tvoří 14. skupina českých vojáků. Ti se v mezinárodním štábu podílejí na plnění operačního úkolu.

Jádro 8. kontingentu AČR v silách KFOR v celkovém počtu přibližně 500 osob tvořili příslušníci 13. dělostřelecké brigády. Doplňovali je vojáci z dalších útvarů a zařízení AČR. Kontingent převzal dnem 17. ledna 2006 velení mnohonárodního úkolového uskupení Střed. Mechanizovaná jednotka 8. kontingentu a jednotky logistiky zároveň plnily operační úkoly v severozápadní části Kosova o rozloze přibližně 800 km2. Jeho součástí byla část administrativní hranice mezi Kosovem, Srbskem a Černou Horou o délce 104 km.

Příslušníci AČR dále působili také v odborných a řídících funkcích na hlavním velitelství sil KFOR, v mnohonárodní dopravní jednotce a mnohonárodní jednotce Vojenské policie. Dne 23. července 2006 odevzdal 8. kontingent plnění úkolu 9. kontingentu AČR v silách KFOR

Kronika, jejíž autorkou je Magdalena Dvořáková, bývalá příslušnice 8. kontingentu AČR v Kosovu, má pevné černé desky, na kterých zlatým písmem stojí: „8. kontingent AČR rotace leden 2006“. Nad textem je vyryt znak mise KFOR a pod textem znak Mnohonárodního úkolového uskupení Střed. Kronika čítá necelých 80 popsaných listů doplněných bohatou fotografickou přílohou. Veškerý text je psán ručně. Najdeme zde záznamy jak z oficiálních akcí, tak z volnočasového života vojáků. Velice cenný je seznam všech účastníků mise, který je řazen na konci kroniky. Kronika je uložena v dřevěném obalu s madlem. Jedná se o jednu z nejstarších kronik ve sbírkách VHÚ vztahující se k novodobým zahraničním misím.

Kronika byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2012.

Ivan Fuksa

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha