Ktož jsú boží bojovníci (Magazín ČAF č. 10/1968)

Skladba „Ktož jsú boží bojovníci“ patří mezi nejznámější dochované husitské chorály. Přes její nepřehlédnutelný náboženský obsah se stala součástí hudebního dědictví udržovaného i Československou lidovou armádou.

V roce 1968 nově nazpíval tento chorál také mužský pěvecký sbor Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, který v této době bojoval o své zachování a hledal novou identitu, která by mu zajistila další existenci.
V pohnuté atmosféře okupace země vojsky pěti zemí Varšavského paktu na konci léta roku 1968 pak i středověký chorál získal na aktuálnosti jako součást slavné bojové tradice dodávající zkoušenému národu morální sílu.
Ukázka pochází z armádního filmového periodika, které k vydání připravil režisér Milan Růžička (1937–2011).

Kopie filmu byla do sbírek Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2008 převodem.


„Magazín ČAF č. 10/1968“: Studio ČAF; 1968; režie Milan Růžička; technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, zvuková, 354 metrů

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha