Legendární L-200 se vrací ze Zbraslavic do expozic VHÚ

V neděli 30. dubna 2017 se naposledy dotkl dráhy letňanského letiště létající muzejní exponát letoun Let L-200 A imatrikulace OK-PRO. Stroj v.č. 170705 byl vyrobený počátkem roku 1961 v bloku L-200 A určených pro MNO a nesl původně vojenské zbarvení s trupovým číslem 0705. Následně byl přidělen do stavu 10. Letecké armády. Po službě u různých vojenských útvarů a generální opravě v Leteckých opravnách Trenčín skončil u VÚ 3565 Hradec Králové s náletem 1 706 h. Dne 17. srpna 1977 byl předán do sbírky VHÚ, konkrétně do Leteckého muzea na letišti Praha-Kbely.

 

Letoun byl nejprve uschováván ve vnějších depozitářích a od roku 1988 vystaven v externí expozici muzea. Těch téměř dvacet let uložení pod širým nebem se na stroji dost podepsalo. Navíc počátkem devadesátých let minulého století došlo k částečnému vyrabování kabiny a lehkému poškození draku nevhodnou manipulací. Proto tehdejší Historický ústav Armády ČR uvítal v roce 1995 nabídku Leteckých opraven Kbely, že by letoun na své náklady renovovaly a následně provozovaly. Po důkladném nálezu a kalkulaci však LOK usoudily, že obnovení letové způsobilosti je nad jejich finanční možnosti.

V roce 1997 pak o podobnou zápůjčku požádala firma PROZE s.r.o., která ve spolupráci s Aeroklubem Zbraslavice a ČSA financovala náročnou generální opravu v podniku Reas a.s.. Ta byla ukončena 3. září 1998 záletem a dne 2. října téhož roku byl letoun na Leteckém rejstříku Úřadu pro civilní letectví zapsán jako OK-PRO.

Následně stroj létal v AK Zbraslavice téměř devatenáct let bez nějakých dramatičtějších událostí. Byl prezentován na mnoha leteckých akcích pořádaných aerokluby, různými nadacemi a VHÚ. Jedinou menší nehodou, která jej během dlouhé doby provozu postihla, byl střet s divoce žijícím zvířetem – zajícem polním (tak je to přesně uvedeno v policejním protokolu) dne 2. srpna 1999 na letišti Ústí nad Orlicí. Tehdy došlo při přistání k zachycení zajíce vrtulí a následnému lehkému poškození náběžné hrany pravého křídla jeho tělem. Drobná závada byla záhy odstraněna a letoun pak ještě dlouho létal k plné spokojenosti zúčastněných stran.

Na sklonku roku 2016 již však bylo jasné, že stroj dolétává svojí drakovou životnost a těžko se najdou další finanční prostředky na novou generální opravu. Proto bylo Letecké muzeum VHÚ vyrozuměno, že do konce dubna 2017 bude OK-PRO vrácen zpět do sbírky VHÚ.

Původně plánovaný přílet na slavnostní otevření Leteckého muzea Kbely v sobotu 29. dubna 2017 nemohl být realizován z důvodu neschopnosti letištní plochy ve Zbraslavicích, která byla rozmáčena po intenzivních deštích. Proto byl letoun přeletěn následující den po poledni posádkou Martin Mezera a Ing. Jiří Hodan do Letňan. Po nezbytných formalitách byl stroj uložen do depozitního hangáru č. III na Staré Aerovce. Zde bude ještě upraven pro expoziční účely a oficiálně předán zpět do podsbírky Letecký materiál.

I když je škoda, že takto končí další letuschopný exponát VHÚ, je nutné zohlednit životaschopnost programu létajících letadel v podsbírce VHÚ. Letoun, který původně dosti trpěl povětrnostními vlivy v exteriérech Leteckého muzea Kbely, byl téměř dvacet let vzorně udržován bez jakýchkoliv větších negativních vlivů. Situace s krytými prostory Leteckého muzea Kbely se za tu dobu velice zlepšila a nyní může být stroj ihned vystaven v plánované expozici sportovního letectví. Nese sice nepůvodní marking ČSA, ale jeho stav tuto malou fikci ospravedlňuje.

Tím prozatím končí poměrně bohatá letová historie zástupce významného typu, který vznikl v padesátých letech minulého století na prknech našich leteckých konstruktérů, ale čeká jej nová dráha expoziční.

Jan Sýkora

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha