Mgr. et Mgr. Klára Andresová

Správkyně starého fondu Knihovny Vojenského historického ústavu Praha. Narozena 1989. Vystudovala dějiny knižní kultury a historii se zaměřením na dějiny českého raného novověku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době je doktorandkou Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Zaměstnankyní VHÚ je od roku 2012. Nejprve působila jako externistka – katalogizátorka fondu z 19. a počátku 20. století, od roku 2014 je správkyní starého fondu Knihovny VHÚ.

Zpracovává rukopisy a staré a vzácné tisky uložené v Knihovně VHÚ, podílí se na zajištění jejich restaurování a digitalizace.  Odborně se zabývá vojenstvím a vojenskou knižní kulturou raného novověku s hlavním zaměřením na 16. a 17. století. Je autorkou několika odborných publikací.

Kontakt: knihovna@vhu.cz

 

Spoluautorství monografií:

ANDRESOVÁ, Klára. Vývoj zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic koncem 19. a v první polovině 20. století. In: KARPÍŠEK, Jaromír a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 295‒301.

 

Statě ve sbornících:

ANDRESOVÁ, Klára. Mušketýři za třicetileté války podle J. J. von Wallhausena. In: Sborník Replicon: soubor vybraných přednášek z ročníků 2013-2016. Mníšek pod Brdy: Scientia, 2017, s. 21–28.

ANDRESOVÁ, Klára. Raně novověké vojenské tábory a jejich zabezpečení. In: Sborník Replicon: soubor vybraných přednášek z ročníků 2013-2016. Mníšek pod Brdy: Scientia, 2017, s. 39–46.

ANDRESOVÁ, Klára. Vojenské příručky jako prodejní artikl frankfurtských knižních veletrhů druhé poloviny 16. století. In: KRUŠINSKÝ, Rostislav a Tereza VINTROVÁ. Bibliotheca Antiqua 2017. Olomouc: VKOL, 2017, s. 7–17.

ANDRESOVÁ, Klára. Bordury titulních stran vojenských příruček v knihovně Vojenského historického ústavu. In: KRUŠINSKÝ, Rostislav a Tereza VINTROVÁ. Bibliotheca Antiqua 2016. Olomouc: VKOL, 2016, s. 7–14.

ANDRESOVÁ, Klára. Vojenské právo za třicetileté války na příkladu vojenských řádů Maxmiliána II. a Gustava II. Adolfa. In: KRUŠINSKÝ, Rostislav a Tereza VINTROVÁ. Bibliotheca Antiqua 2015. Olomouc: VKOL, 2015, s. 140‒145.

 

Časopisecké články:

ANDRESOVÁ, Klára. Restaurování starých a vzácných tisků. Historie a vojenství. 2017, č. 1, s. 110‒111.

ANDRESOVÁ, Klára. Frontispisy a ryté titulní listy vojenských příruček první poloviny 17. století ve fondu Knihovny Vojenského historického ústavu v Praze. Knihy a dějiny. 2016, č. 1–2, s. 147–164.

ANDRESOVÁ, Klára. Provenienční průzkum zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic. Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation. 2015, č. 2, s. 168–175.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha