Mgr. et Mgr. Zdeněk Polčák

Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1973, vystudoval odbornou biologii na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a historii s archivnictvím na filozofické fakultě tamtéž. Pracoval v Mendelianu Moravského zemského muzea (1997-2004), v NTM v Praze (2004) a od roku 2005 pracuje jako kurátor sbírkových fondů VHÚ Praha. Spravuje sbírku chemického a týlového materiálu. Autorsky se podílel na řadě výstav pořádaných VHÚ Praha i jinými partnerskými institucemi.

Kontakt: museum@army.cz

 

Knižní publikace:

 

Tomáš Jakl, Zdeněk Polčák, Alexandr Hejl, Edmund Orián: Zborov 1917-2007. MOČR-AVIS, Praha 2007

 

Realizace výstav:

 

Válka 1866, Prašná věž Mihulka – Pražský hrad, 2006

Rudolf Medek, Armádní muzeum Žižkov, 2007

Zborov, Armádní muzeum Žižkov, 2007

70 let ÚVN, ÚVN Praha, 2008

Válka v malém, ÚMČ Praha 3, 2012

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha