Mgr. Ilona Krbcová

Vědecká pracovnice Vojenského historického ústavu Praha. Narozena 1968, v letech 1986–1993 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obory ruský jazyk–dějepis a historii–archivnictví. V období let 1993–1994 působila na Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty UP v Olomouci, kde se věnovala archivnímu zpracování osobní pozůstalosti prof. Emila Starkensteina (německá lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze).

Od roku 1994 pracuje ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Věnuje se systematickému výzkumu a zpracování válečné tvorby výtvarníků-legionářů v období první světové války a následujících desetiletí 20. století. Ve své práci přikládá velký význam prolínání teorie umění s obecnou historií. Spolupracovala na řadě výstav pořádaných VHÚ Praha či jeho partnerskými subjekty.

 

Knihy (katalogy)

 

František Kupka a Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914–1918): Galerie moderního umění, Hradec Králové 2012.

Meda Mládková, Jiří Šetlík, Ilona Krbcová: František Kupka a Otto Gutfreund – Čeští dobrovolníci ve Francii za první světové války: Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových ve spolupráci s Vojenským hisotrickým ústavem Praha, Praha 2006.

Petr Ingerle, Ilona Krbcová, Terezie Petišková: Pole tvůrčí a válečná: výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha: Moravská galerie, Brno 2008.

 

Realizace výstav:

 

První světová válka v karikaturách: výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha, Armádní muzeum Praha-Žižkov, 2000

František Kupka a Otto Gutfreund – Čeští dobrovolníci ve Francii za první světové války (Kurátor výstavy: Meda Mládková), Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových Praha, 2006

František Kupka a Otto Gutfreund: Malby a kresby z bojišť Francie, Městské muzeum Jaroměř, 2007

František Kupka a Otto Gutfreund – Čeští dobrovolníci ve Francii za první světové války, Letohrádek zámku Opočno, 2008

František Kupka a Otto Gutfreund: Umění ve službách národa (1914–1918), Galerie moderního umění Hradec Králové, 2012

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha