Mgr. Jan Šach (2)

Samostatný vědecký pracovník. Narozen 1975, vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor historie. Ve Vojenském historickém ústavu Praha pracuje od roku 2003, nejprve jako kulturní zřízenec a od roku 2005 jako samostatný vědecký pracovník.

Zabývá se vývojem a výstavbou Československé armády v letech 1945–1989 se zaměřením na období výstavby čs. armády jako armády tzv. socialistického typu a na období uplatňování výsledků vědecko technické revoluce v ČSLA a její další vývoj v letech 1955–1968.

Kontakt: museum@army.cz

 

Publikované knižní monografie:

 

Jiří Bílek, Jaroslav Láník, Jan Šach, Československá armáda v prvním poválečném desetiletí květen 1945 – květen 1955, AVIS 2006.

Jiří Bílek, Jaroslav Láník, Pavel Minařík, Daniel Povolný, Jan Šach, Historie československé armády, Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy květen 1955 – srpen 1968. AVIS 2008.

 

Články a studie

 

Jan Šach, Civilní obrana v minulosti. In: 60. výročí podepsání Ženevských protokolů, s 46–52.

Karel Straka, Jan Šach, českoslovenští vojáci v průběhu dvou světových válek. In: Život veteránů v konfliktech 20. století, s. 15–19.

Jan Šach, Diskuse v ČSLA po XX. sjezdu KSSS. In: Ivo Pejčoch, Prokop Tomek a kol. (Ed), Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Praha 2011, OKP MO, s. 196–202.

Populárně-naučné materiály resortu Ministerstva obrany ČR:

Jan Šach, Prezentace československé branné moci a československých ozbrojených sil přehlídkami v letech 1945–1989. Armed Forces Rewiew (zvláštní číslo) 2008, s. 14–17.

 

Dokumentární filmy:

 

Autorský podíl na scénáři filmového dokumentárního pásma, sestaveného pro webové stránky Ministerstva obrany ČR v rámci prezentace příprav na přehlídku Ozbrojených sil České republiky (2008).

Ozbrojené síly České republiky. Ministerstvo obrany ČR AVIS, Praha 2008 (scénář).

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha