Mgr. Marek Fišer

Pracovník Oddělení vojenských knihoven VHÚ. Narozen 1987 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval obory Historie a Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve VHÚ pracuje od roku 2010, nejprve externě jako jmenný katalogizátor, od roku 2011 na pozici systémového knihovníka. Předtím působil v Národní technické knihovně.

Jeho odborný zájem se týká zpřístupňování digitálních dokumentů, zvláště pak těch, které mohou využít badatelé v oblasti historických věd. Zajímá se také o československé dějiny 20. století.

Kontakt: knihovna@vhu.cz

 

Publikační činnost:

 

FIŠER, Marek. Digitální knihovna Kramerius a její využívání studenty historických věd. Knihovna. 2012, roč. 23, č. 2, s. 48-65. ISSN 1802-8772.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha