Mgr. Tomáš Jakl

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1972, vystudoval archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze. V letech 1998–2002 pracoval v Archivu Hlavního města Prahy a v letech 1999–2002 současně na částečný úvazek v oddělení pro dějiny okupace a druhé světové války Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od roku 2002 pracuje ve Vojenském historickém ústavu jako vědecký pracovník. Je členem redakční rady časopisu Historie a vojenství a vědecké redakce spolku pro nekomerční vydávání odborné literatury Scriptorium. Působí ve Společné česko-ruské mezivládní komisi pro péči o válečné hroby, dále ve Společné česko-slovenské mezivládní komisi pro péči o válečné hroby, Mezirezortní koordinační komisi pro válečné hroby při MO ČR, Rozkladové komisi MO ČR, Komisi vojenských tradic a symboliky VHÚ Praha a několika dalších odborných komisích.

Předmětem jeho odborného zájmu jsou především dějiny dvacátého století, české a československé vojenské dějiny, dějiny správy a využití fotografie jako historického pramene. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na české a československé vojenské dějiny v období 1914-1945. Je též kurátorem výstav a redigoval několik knih, sborníků a časopisů.

Kontakt: museum@army.cz

 

Publikace knižní:

 

Květen 1945 na Mělnicku. (S Daliborem Státníkem) Mladá fronta 2011.

Prahou pod pancířem povstalců. Mladá fronta, Praha 2010.

České národní povstání 1945. (S Markem Junkem), Národní muzeum, Praha 2010.

Zborov 1917-2007. (Spoluautor), AVIS, Praha 2008.

Kniha o Břevnově. (Spoluautor), ÚMČ Praha 6, Praha 2006.

Boj za svobodu 1938-1945 Obrazová kronika. AVIS, Praha 2005.

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. (Spoluautor), AVIS, Praha 2005.

Encyklopedie insignií, stejnokrojové nášivky, Pozemní vojsko AČR 1993-2004. (Spoluautor textové části), MV&H, Praha 2005.

Květen 1945 v Českých zemích/May 1945 in the Czech Lands. MBI, Praha 2004.

Czechy 1945. Wydawnictwo Militaria, Warszawa 1998.

 

Výběrová bibliografie článků a studií v periodicích a sbornících:

 

Na paměť bratří, padlých na Rusi – Výstavba pomníků padlým čs. dobrovolníkům v Rusku v letech 1918-1920. Historie a Vojenství LXI, 2012, č. 1, s. 136-130.

Povstalci, gardisté, vojáci a příslušníci SNB – vývoj ozbrojených složek ČSR v létě 1945. In: Od svobody k nesvobodě 1945–1956. Kolektivní monografie, OKAP, Praha 2011.

Německá samohybná děla Hummel, Wespe a Nashorn v českých zemích v květnu 1945. (S Martinem Blockem a Davidem Šolcem) Hobby historie 12, s. 10-19.

Co se nevešlo (do knihy Prahou pod pancířem povstalců). Modelář 2010, č. 7, s. 62-63.

Obrněné vlaky čs. povstalců I. Svět železnice 2010, č. 2(34), s. 67-73.

Obrněné vlaky čs. povstalců II. Svět železnice 2010, č. č. 3(35), s. 88-94.

Obrněné vlaky čs. povstalců III. Svět železnice 2010, č. 4(36), s. 76-85.

Pozůstatky protiletadlové baterie v Praze-Střešovicích. Historie a vojenství 2009, č. 4, s. 148-149.

Německá vojenská správa v protektorátu k 10. dubnu 1945. Historie a vojenství 2008, č. 2, s. 92-96.

K názvům pluků čs. legií v Rusku. Historie a vojenství 2008, č. 2, s. 151.

Čs. Alamein I. – npor.pěch. Bohuslav Novotný. HPM 2008, č. 9, s. 23-32.

Československá technika v srpnu 1968. HPM 2008, č. 9, s. 38-40.

Alan-Williamsova věž. HPM 2008, č. 6, s. 31.

Souboj obrněných vlaků u Nelahozevsi 8. 5. 1945. Svět železnice 2008, č. 2(26), s. 2-6.

Kampfgruppe Wallenstein 4. až 12. května 1945. In: Valdštejn Academia 2007 , s. 384-387.

Incident v Ostroměři a identita domnělého Schörnerova dvojníka. Historie a vojenství 2007, č. 2, s. 108-109.

Počty tanků a samohybných děl německé 4. tankové, 17., 1. tankové a 8. armády v polovině dubna 1945. Historie a vojenství 2007, č. 1, s. 103-107.

Kamufláž a označení lehkých tanků LT vz. 35 v čs. armádě. (S Vladimírem Francevem), HPM 2007, č. 6, s. 33-35.

Závora Ippen na Mechovém potoce. (S Janem Lakosilem a Radanem Láškem), HPM 2007, č. 5, s. 43-46.

Označování vozidel čs. protiletadlového pluku 200 – Východního. HPM 2007, č. 2, s. 36-44.

Sbírka fotografií československých legií ve Vojenském historickém archivu. Historická fotografie 2006, č. 1, s. 29-45.

Vincenc Kaizer: Deník ze zasazení ve vládním vojsku v Itálii 7. února – 4. srpna 1945. (Ed. s Vlastimilem Kratochvílem), Historie a vojenství 2006, č. 4, s. 101-110.

Československé Shermany. HPM 2006, č. 12, s. 22-23.

Tanky cvičiště Waffen-SS Böhmen. (S Vladimírem Francevem), HPM 2006, č. 6, s. 34-37.

Pevnost Tobrúk. HPM 2006, č. 5, s. 11-17.

Československé Crusadery. HPM 2006, č. 1, s. 8-14.

Národní výbor v Praze v kvalifikační listině generála Slunečka, Historie a vojenství 2005, č. 4, s. 99-101.

Stavy německé armády v Čechách na konci války. Historie a vojenství 2005, č. 2, s. 112-114.

Československé Churchilly. HPM 2005, č. 10, s. 16-19.

Kampfgruppe Der Führer. HPM 2005, č. 8, s. 14-17.

Hetzery na Francouzské 9. května 1945. HPM 2005, č. 4, s. 32-34.

Úseky lehkého opevnění 191 a 195 v boji. HPM 2005, č. 3, s. 25-29.

Německá obrana čs. opevnění u Mikulova. Historie a vojenství 2004, č. 4, s. 104-106.

Německá obrana čs. opevnění Ve Slezsku. Historie a vojenství 2004, č. 3, s. 91-96.

Posádka Dunkerque 8. května 1945. Historie a vojenství 2004, č. 3, s. 97-102.

Československý pěší prapor 11. – východní v britské 23. pěší brigádě květen až říjen 1941. Historie a vojenství 2004, č. 1, s. 44-53.

Vojenské erby. (S Robertem Speychalem a Filipem Procházkou), A-Report 2004, č. 2.

Označení sovětských tankových armád v Čechách v květnu 1945. Historická fotografie 2003, č. 1, s. 24-26.

Válečný deník vojenského velitelství Mirovice. (Ed. s Jiřím Peštou), Historie a vojenství 2003, č. 2, s. 354-396.

Renault FT a čs. armáda za II. světové války. HPM 2003, č. 9, s. 32.

Definitivně o označování tanků ROA. HPM 2003, č. 7, s. 27-28.

Označení vozidel Čs. pěšího praporu 11 – Východního v roce 1941. HPM 2003, č. 6, s. 16-18.

Úseky těžkého opevnění MO a OP v boji. Fortsborník 2002, č. 7/II, s. 88-108.

Příspěvek k výzbroji bojové skupiny “Der Führer” v pražském povstání. Historie a vojenství 2002, č. 3, s. 685-697.

Konec skupiny armád Střed. Dějiny a současnost 2001, č. 2, s. 16-21.

Samohybné dělo Grille v Praze v květnu 1945. Historie a vojenství 2001, č. 1, s. 144-152.

Ad: česká archivní terminologie a počítače. (S Jindřichem Schwippelem a Zdeňkem Votrubou), Archivní časopis 2000 , s. 156-169.

Plzeňská třída mezi vítězstvím a osvobozením. Historie a vojenství 1999, č. 3, s. 607-618.

Útočné dělo StuG III v Praze v květnu 1945. Historie a vojenství 1999, č. 1, s. 149-153.

Rozjímání nad fotografií a jejím obrazem. Kuděj 1999, č. 1, s. 60-64.

Francouzské tanky Renault a Hotchkiss v Praze v květnu 1945. Historie a vojenství 1998, č. 1, s. 118-123.

Příspěvek k výzkumu boje o Staroměstské náměstí. Historie a vojenství 1997, č. 5, s. 131-135.

Vzpomínka Karla Schmidta na École Spéciale Militaire a Vojenskou akademii. Historie a vojenství 1997, č. 3, s. 133-140.

Jagdpanzer 38 Hetzer v Praze v květnu 1945. Historie a vojenství 1996, č. 6, s. 87-118.

Výuka výpočetní techniky na FF UK se zřetelem k využití výpočetní techniky v archivnictví. Zpravodaj pobočky České informační společnosti při SÚA v Praze 1996, č. 44, s. 96-99

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha