Mgr. Tomáš Kykal

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1982. Vystudoval historii na Filosofické fakultě UK v Praze. Ve VHÚ pracuje od roku 2007. Podílí se na výstavních a publikačních projektech VHÚ, zabývá se dějinami rakousko-uherské branné moci (1914–1918) a československé branné moci v prvním desetiletí její existence.

Kontakt: knihovna@vhu.cz

 

Publikační činnost:

 

KYKAL, Tomáš. Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. [Recenze]. Historie a vojenství. 2007, roč. 56, č. 2, s. 147–148. ISSN 0018-2583.

MUNZAR, Zdeněk; KYKAL, Tomáš; HOKYNEK, Michal. Vyobrazení Albrechta Václava Eusebia z Valštejna na rytinách 17. století a staré tisky valdštejnské doby, nejen z knihovny Vojenského historického ústavu. In FUČÍKOVÁ, Eliška a ČEPIČKA, Ladislav. (ed.) Valdštejn : Albrecht z Valdštejna : Inter arma silent musae? Praha : Academia, 2007, s. 354-363. ISBN 978-80-200-1565-5 (váz.).

KYKAL, Tomáš; MUNZAR, Zdeněk. Obrana a výboj : Význam map ve válečných konfliktech tří století. (IV. kapitola). In SEMOTANOVÁ, Eva et al. České země na starých mapách. Praha : Ministerstvo obrany ČR; AVIS, 2008, s. 52-85. ISBN 978-80-7278-453-0 (české vyd.).

KYKAL, Tomáš; MUNZAR, Zdeněk. Defense and conquest : the importance of maps in military conflicts over three centuries. (Chapter IV). In SEMOTANOVÁ, Eva et al. Czech lands on early maps. Prague : Ministry of Defense of the Czech Republic; Military Information and Service Agency, 2008, p. 52-85. ISBN 978-80-7278-466-0

Vojenství v mapách tří století : soubor starých map. Red. plk. Mgr. Vladimír Palán et al.; zprac. Zdeněk Munzar a Tomáš Kykal. Praha : Ministerstvo obrany ČR; AVIS, 2008. ISBN 978-80-7278-442-4.

KYKAL, Tomáš. Muži října 1918. Historie a vojenství. 2008, roč. 57, č. 4, s. 127-128. [Zpráva z konference: Praha, Hrzánský palác, 23.-24. 10. 2008].

KYKAL, Tomáš. Mission militaire française auprès de la République Tchécoslovaque 1919-1939. Edition documentaire. Serie I. 1919-1924, Vol. 4. Réflections stratégiques, études, plans d’operations = Francouzská vojenská mise v Československu 1919-1939. Edice dokumentů. Série I. 1919-1925. Sv. 4. Strategické úvahy, studie, operační plány. [Recenze]. Historie a vojenství. 2009, roč. 58, č. 4, s. 140-141.

KYKAL, Tomáš. Dvakrát k válečným hřbitovům z první světové války v Karpatech. Historie a vojenství. 2012, roč. 61, č. 2, s. 124-126.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha