Mgr. Zdeněk Munzar, BBus. (Hons.), DiS.

 

Vedoucí Oddělení vojenských knihoven VHÚ Praha. Narozen 1976. Vystudoval obor informační management na Vyšší odborné škole informačních služeb Praha, následně obor Service of Libraries na Institute of Technology, Sligo (Irsko) a obor knihovnictví na Ústavu informačních služeb a knihovnictví na Filozofické fakultě UK v Praze. Zaměstnancem VHÚ je od roku 2004 a to na pozicích: odborný knihovník, vedoucí automatizace (2004–2006), vedoucí Knihovny VHÚ (2006–2008), po sloučení s bývalou knihovnou AVIS vedoucí Referátu historických fondů Knihovny VHÚ (2008–2012), po reorganizaci vedoucí Oddělení vojenských knihoven (2012–dosud).

Zabývá se primárně řízením Knihovny VHÚ, supervizí zpracování jejích fondů a digitalizací. Vede grantové projekty VISK 6 a VISK 7 a podílí se na řešení věcného zpracování dle PHNK/LCSH. Je členem pracovní skupiny věcného zpracování pro ČR. Předmětem jeho zájmu je také vojenská historie od 16. stol. až do druhé třetiny 19. století. Spolupracoval na přípravě několika výstav a filmů a recenzoval několik knižních monografií.

Kontakt: knihovna@vhu.cz

 

Autorství a spoluautorství monografií:

HLAVAČKA, Milan, MUNZAR, Zdeněk, VAŠEK, Zdeněk. S bohem za císaře a vlasť! : čeští důstojníci ve válkách let 1848-1849. Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha; Academia, Praha 2018. 491, 57 s. + 8 mp., ISBN 978-80-7278-742-5.

BIEDERMAN, Jan, KYKAL, Tomáš, MAREK, Jindřich, MUNZAR, Zdeněk, PEJČOCH, Ivo, PLACHÝ, Jiří. Výstavy před generálním štábem Armády české republiky: 2016. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2018. ISBN 978-80-7278-732-6

FIŠER, Marek, KYKAL, Tomáš, MUNZAR, Zdeněk. Digitální studovna MO ČR – zpřístupnění pramenů a literatury k dějinám první světové války. LÁNÍK, Jaroslav a Tomáš KYKAL. Léta do pole okovaná 1915. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2017. s. 499-511. ISBN 978-80-7278-715-9.

MUNZAR, Zdeněk. 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2016. 45 s.

MUNZAR, Zdeněk, PROUZA, Petr, ŠLAJSNA, Jiří. Kadaň 1742: fiasko tažení maršála de Maillebois. Kadaň: Městský úřad Kadaň, 2016, 96 s. ISBN 978-80-87884-07-2

MUNZAR, Zdeněk. Knihovna VHÚ Praha jako zdroj informací k 1. světové válce. LÁNÍK, Jaroslav a Tomáš KYKAL. Léta do pole okovaná 1914. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2015, s. 405-411. ISBN 978-80-7278-663-3.

MUNZAR, Zdeněk. Rakouští důstojníci napoleonských válek, jejich poválečné osudy a stopy v historické paměti. ZEMANOVÁ, Marcela a ZEMAN, Václav. Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem; Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP 2014, s. 27-47. ISBN 978-80-7414-768-5.

MUNZAR, Zdeněk. Spor domu habsburského aneb od dlouhé turecké války ke vpádu Pasovských. BENEŠ, Petr Regalát et al. Čtrnáct mučedníků pražských: vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. 29-40. Europaeana Pragensia. ISBN 978-80-7308-529-2.

MUNZAR, Zdeněk, KYKAL, Tomáš. Vojenství v mapách tří století: soubor starých map = Warfare inb maps of three centures : collection of antique maps. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2008. 13 mp. ISBN 978-80-7278-446-2

SEMOTANOVÁ, Eva, KYKAL, Tomáš, MUNZAR, Zdeněk, FIALA Zdeněk, KARAS, Zdeněk. České země na starých mapách. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2008. 133 s. ISBN 978-80-7278-453-0

MUNZAR, Zdeněk, KYKAL, Tomáš, HOKYNEK, Michal. Vyobrazení Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna na rytinách 17. století a staré tisky valdštejnské doby, nejen z knihovny Vojenského historického ústavu. FUČÍKOVÁ, Eliška a ČEPIČKA, Ladislav. Valdštejn: Albrecht z Valdštejna: Inter arma silent musae? Praha: Academia, 2007. s. 354-363. ISBN 978-80-200-1565-5

 

Statě v sbornících:

MUNZAR, Zdeněk. Představení mapového fondu a fortifikační literatury ve sbírkách Knihovny VHÚ Praha. In: Svorník 11/2013: sborník příspěvků z 11. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 12.-15. června 2012 v Žacléři. Praha: Sdružení pro stavebně historický průzkum, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, 2013, s. 96-103. ISBN 978-80-905253-2-0.

MUNZAR, Zdeněk. Výukové rukopisné plány pevností a obléhání z počátku 19. století z knížecího rodu Thurn-Taxisů. In: Svorník 11/2013: sborník příspěvků z 11. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 12.-15. června 2012 v Žacléři. Praha: Sdružení pro stavebně historický průzkum, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, 2013, s. 96-103. ISBN 978-80-905253-2-0.

Časopisecké články:

LUKEŠ, Martin, MUNZAR, Zdeněk NOVOBILSKÁ, Radka. Zahraniční mise Československé armády a Armády české republiky. Historie a Vojenství, roč. LXVII, č. 2/2018.

MUNZAR, Zdeněk. 150. výročí prusko-rakouské války. Historie a Vojenství, roč. LXV, č. 4/2016.

MUNZAR, Zdeněk. Setkání armád na hradeckém bojišti. Historie a Vojenství, roč. LX, č. 3/2011.

MUNZAR, Zdeněk. František Jindřich hrabě Šlik. Historie a Vojenství, roč. LVIII, č. 1/2009

MUNZAR, Zdeněk, KYKAL, Tomáš. Informační zpráva o převzetí knihovny mjr. Dvorského v Drahotuších. Kdysi a nedávno: texty o dějinách Hranicka. 2009/1.

MUNZAR, Zdeněk, HOKYNEK, Michal, BACHOVÁ, Jana. Den otevřených dveří v knihovně Vojenského historického ústavu. Historie a Vojenství, roč. LV, č. 2/2006

MUNZAR, Zdeněk. Bramborová válka bez bitev: válka o bavorské dědictví. Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2018, (78), s. 34-37. ISSN 1804-2260.

MUNZAR, Zdeněk. Ve stínu slavného generalissima: Valdštejnové. Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2018, (68), s. 60-63. ISSN 1804-2260.

MUNZAR, Zdeněk. Královské sídlo na pokraji pádu: Češi při obraně Vídně. Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2017, (66), s. 30-33. ISSN 1804-2260.

MUNZAR, Zdeněk. Úspěšní válečníci a diplomaté: Šlikové. Tajemství české minulosti. Brno: Extra Publishing, 2017, (65), s. 59-63. ISSN 1804-2260.

MUNZAR, Zdeněk. Vojenský sluha a bavorský dragoun: asi 1622-1676. Historické války. Brno: Extra Publishing, 2018, (VI/2018), s. 42-45. ISSN 2336-2812.

MUNZAR, Zdeněk. Tvrdá rána do týlu Osmanů: 1535. Historické války. Brno: Extra Publishing, 2018, (V/2018), s. 42-45. ISSN 2336-2812.

MUNZAR, Zdeněk. Český šlechtic ve válce neválce: 1606-1611. Historické války. Brno: Extra Publishing, 2018, (II/2018), s. 42-45. ISSN 2336-2812.

MUNZAR, Zdeněk. Vláda Habsburků visela na vlásku: 1740-1742. Historické války. Brno: Extra Publishing, 2017, (VI/2017), s. 34-38. ISSN 2336-2812.

MUNZAR, Zdeněk. Plíživý začátek války v Uhrách roku 1848. Historia Bellica. Praha: Mladá fronta, a.s. (Motormedia), 2018, (6/2018), s. 26-33. ISSN 2570-7469.

MUNZAR, Zdeněk. Jindřich Michal Hýzrle z Chodů: český šlechtic v dlouhé turecké válce 1594–1606. Historia Bellica. Praha: Mladá fronta, a.s. (Motormedia), 2018, (6/2018), s. 62-67. ISSN 2570-7469.

MUNZAR, Zdeněk. Ferdinand hrabě Bubna z Litic (26.11.1768-6.6.1825). Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku. 2013, roč. 46, 7-8, s. 35-38.

 

Recenze a anotace:

MUNZAR, Zdeněk. Radek Fukala: Konec zimního království a poslední ohniska odporu. České Budějovice: Veduta, 2016. 501 s., ISBN 978-80-88030-13-3. Historie a Vojenství, roč. LXVI, č. 4/2017.

MUNZAR, Zdeněk. Bohumír Tuhý – Jiří Šramař – Josef Šrámek a kol.: Prusko-rakouská válka roku 1866: výzbroj a výstroj. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové 2016. Historie a Vojenství, roč. LXV, č. 4/2016.

MUNZAR, Zdeněk. Lukáš Dulíček: Východočeši pod císařským praporem: c. a k. pěší pluk č. 18 v 1. světové válce. ČSOL, Praha 2015. Historie a Vojenství, roč. LXV, č. 4/2016.

MUNZAR, Zdeněk. BALCÁREK, Pavel. Ve víru třicetileté války. Historie a Vojenství, roč. LXI, č. 3/2012.

MUNZAR, Zdeněk. KILIÁN, Jan. Martin Maxmilián z Golče, kolem 1593–1653. Historie a Vojenství, roč. LXI, č. 4/2012.

MUNZAR, Zdeněk. JELÍNEK, Milan (Ed.). Z palub a moří. Historie a Vojenství, roč. LX, č. 2/2011.

MUNZAR, Zdeněk. SAMEK, Jakub (Ed.). Bitva u Znojma a válka roku 1809. Historie a Vojenství, roč. LX, č. 3/2011.

MUNZAR, Zdeněk. NÁHLOVSKÝ, Jiří. Srážka u Dlouhého mostu 24. června 1866. Historie a Vojenství, roč. LX, č. 4/2011.

MUNZAR, Zdeněk. UHLÍŘ, Dušan. Slezský šlechtic Felix Lichnovský. Historie a Vojenství, roč. LIX, č. 2/2010.

MUNZAR, Zdeněk. ŠACH, Jan, MOUDRÝ, Petr. Chladné zbraně habsburské monarchie. Historie a Vojenství, roč. LIX, č. 2/2010.

Autorství a spoluautorství výstav:

Panelová výstava 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866, Vítězné náměstí, Praha 2016

Císařská zbrojnice. Schwarzenberský palác, Praha, 2010.

Krása vojenského řemesla. Tereziánské křídlo Pražského hradu, 2007.

Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Valdštejnská jízdárna, Praha 2007.

 

Spolupráce na TV pořadech:

Dokumentární film ČT Závisti navzdory. (Režie: P. Jančárek, 2007)

Historie.cs: Revoluční rok 1848 – mýty a skutečnost. (2012)

Historie.cs: Bramborová válka. (2013)

Historie.cs: Bitva u Chlumce a Přestanova 1813. (2013)

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha