Nerealizované návrhy Československého řádu Bílého lva

Změna zákona č. 61/1918 Sb. o zrušení šlechtictví a udělování řádů a titulů otevírala cestu k vytvoření nového záslužného řádu, který by mohl být udělován cizím státním příslušníkům za zásluhy o československý stát. Na základě usnesení Kanceláře prezidenta republiky, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství se měl nový řád jmenovat „Řád Československého lva“ a posléze byl název pozměněn na „Řád Bílého lva“.

První veřejná soutěž na návrhy Řádu Bílého lva byla vypsána 22. dubna 1921. Soutěžící měli připravit návrhy pro pět tříd řádu s rozlišením vojenské a občanské skupiny. Ačkoliv se v soutěži sešlo celkem 43 návrhů, žádný z nich nebyl vybrán jako vyhovující. Následně byli s žádostí o zpracování návrhu přímo oslovováni proslulí čeští umělci jako Alfons Mucha či profesoři František Kysela a Otakar Španiel. Ani jejich návrhy se však neukázaly jako zcela vyhovující. Následně byla o rok později vypsána nová soutěž, v níž 12. září 1922 definitivně zvítězil návrh rytce Rudolfa Karneta, který nicméně musel do finální podoby dekorací zapracovat připomínky hodnotící poroty za dohledu profesora Akademie výtvarných umění Vojtěcha Hynaise.

Prezentované exempláře řádové hvězdy, nákrční dekorace a návrhu medaile od neznámého autora pocházejí evidentně z jednoho uceleného setu, zaslaného do anonymní veřejné soutěže. Stříbrná náprsní hvězda o průměru 95 mm je tvořena plamínkovými paprsky se středovým žebrem a zatočenými konci paprsků. Na středu umístěna červeně smaltovaná čtyřcípá hvězda se stříbrným lvem z malého státního znaku. Nákrční dekoraci tvoří klenot o průměru 80 mm, zavěšený prostřednictvím pohyblivého závěsu v podobě lipového věnce a červeně smaltovaného průvlečného oka na červené stuze s bílými pruhy při okrajích. Klenot představuje červeně smaltovaná čtyřcípá hvězda se stříbrným lvem z malého státního znaku v kruhovém medailonu, mezi jejímiž cípy se nachází vždy pět stříbrných plamínkových paprsků se středovým žebrem a zatočenými konci. K setu náleží medaile o průměru 30 mm s kruhovým středovým medailonem, lemovaná plamínkovými paprsky se středovým žebrem a zatočenými konci. Ve středovém medailonu je umístěna zkratka ČSR a vnitřní opis, na dvou místech oddělený lipovými lístky: ZA ZÁSLUHY. Exempláře tohoto nerealizovaného návrhu získal Vojenský historický ústav darem od Úřadu předsednictva vlády ČSSR v roce 1967.

Jan Biederman

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha