Pamětní deska připomíná německou kapitulaci

V severofrancouzském městě Wormhout, kde koncem 2. světové války sídlilo velitelství Československé samostatné obrněné brigády, byla slavnostně odhalena nová pamětní deska. Připomíná, že zde velitel brigády generál Alois Liška přijal 9. května 1945 bezpodmínečnou kapitulaci německých vojsk pevnosti Dunkerk.

 

Velitelství čs. obrněné brigády bylo dislokováno v zámku ve městě Wormhout, které se nachází dvacet pět kilometrů jižně od opevněného přístavu Dunkerk. Zámek dnes už nestojí, zbyla z něj jedna hospodářská budova. Na její zdi byla po válce instalována žulová deska, která ve francouzštině připomínala, že zde byla podepsána německá kapitulace.

Nová deska, která nahradila původní, byla slavnostně odhalena dne 21. května 2017. Připomíná historickou skutečnost, že německé jednotky kapitulovaly do rukou spojeneckého velitele oblasti, kterým byl československý brigádní generál Alois Liška.

Novou desku navrhl akademický malíř Pavel Holý z Vojenského historického ústavu Praha. Hlavní motiv tvoří silueta wormhoutského zámku a znak obrněné brigády. V horní části se nachází text v českém a francouzském jazyce, který vytvořil historik VHÚ Karel Straka. Při ceremoniálu ho slavnostně přečetl veterán 2. světové války brigádní generál Václav Kuchynka:

„Zde, ve Wormhoutu v dopoledních hodinách 9. května 1945, den po podepsání všeobecné německé kapitulace v Berlíně, československý brigádní generál Alois Liška v doprovodu československých, britských a francouzských důstojníků přijal bezpodmínečnou kapitulaci německých oddílů opevněných v pevnosti Dunkerku od září 1944.“

Desku, o jejíž vznik se zasloužilo především město Wormhout, Vojenský historický ústav Praha a Československá obec legionářská, vyrobili kameníci v belgických Yprách ze tří druhů kamene.

Slavnostního ceremoniálu se osobně zúčastnili čeští váleční veteráni. Velké pozornosti se těšili především tři vojáci Československé samostatné obrněné brigády a přímí účastníci tehdejších bojů Adolf Röhrer, Viktor Wellemin a Josef Švarc. Českou stranu dále reprezentovali velvyslanec ČR ve Francii Petr Drulák, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, přidělenec obrany ve Francii brigádní generál Jaroslav Malý, ředitel VHÚ plukovník Aleš Knížek, zástupci Československé obce legionářské včetně paní Mileny Kolaříkové-Lock, která patřila k iniciátorům výměny staré desky za novou, a studenti Vojenské střední školy. Francouzskou stranu zastupovali podprefekt oblasti Dunkerk Eric Etienne, starosta města Wormhout Frédéric Devos, současný velitel francouzské námořní posádky Dunkerk námořní kapitán Gaël Verpiot a další hosté.

Původní žulovou pamětní desku předal starosta Wormhoutu do sbírky Vojenského historického ústavu.

V bojovém deníku Československé samostatné obrněné brigády najdeme dne 9. května zapsáno: „Viceadmirál Friedrich Frisius se v 9.00 hodin dostavil se svým štábem na velitelství Československé samostatné obrněné brigády. Bez námitek podepsal bezpodmínečnou kapitulaci. Choval se přitom arogantně a po podpisu odjel ihned zpět. Důstojníci jeho štábu zůstali na velitelství a až do poledne pracovali na technickém provedení kapitulace. Pro případné dojednání a vyřešení podrobností se zřídila telefonní linka s německým velitelstvím v Dunkerque“.

Jindřich Plescher

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha