Ochranná bariéra systému Hesco Wall

 

Ke standardním prvkům ochrany vojenských základen nejen na území Afghánistánu a Iráku patří tzv. Hesco Wall. Jedná se o moderní vojenské opevnění v podobě gabionu, které je tvořeno z ocelových mříží a odolné pytloviny. Jednoduchou montáží lze sestavit bariéru ve tvaru dutého kvádru, pro jehož výplň, stabilizaci a zejména nepropustnost se používá písek či jiný dostupný materiál. Díky tomu je Hesco Wall bravurně odolný vůči výbuchům granátů a účinkům palby pěchotních zbraní. Výhodou systému je jeho přizpůsobivost terénu a rovněž specifickým potřebám bezpečnostního zajištění jednotlivých základen. Na principu stavebnice se z jednotlivých segmentů dají vybudovat dlouhé a tvarově rozmanité bariéry, které mohou dle potřeby dosahovat různé výšky i šířky.

Své uplatnění nachází Hesco Wall i v civilním sektoru, kde často slouží jako ochrana před erozí a povodněmi. Například v roce 2005 byl využit při zpevňování hrází v okolí města New Orleans v důsledku řádění ničivých hurikánů Katrina a Rita.

Hesco Wall na fotografiích je vyobrazen ve složeném stavu a jeho rozměry činí 138×110 cm. Bariéra pochází ze základny FOB Shank v Afghánistánu, na které působil Provinční rekonstrukční tým AČR Logar v operaci ISAF. Do sbírky Vojenského historického ústavu Praha byl získán převodem v roce 2013.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha