Od atentátu k válce – výstava v Praze-Dejvicích

28. července 2014, přesně na den sto let od okamžiku, kdy tehdejší Rakousko-Uhersko vypovědělo válku Srbsku, byla před budovou Generálního štábu AČR slavnostně zahájena výstava s názvem Od atentátu k válce. Na výstavních panelech je popsáno období bezprostředně předcházející vzniku 1. světové války.
„Měsíc po atentátu na následníka habsburského trůnu v Sarajevu Rakousko-Uhersko učinilo krok, jenž měl završit důmyslnou vojensko-diplomatickou hru o zachování prestiže podunajské monarchie jako středoevropské velmoci. Jenže tato nekompromisní a hazardní partie se aktérům vymkla z rukou. Napříč Evropou a světem záhy spustila válečnou řetězovou reakci podmíněnou tehdejšími aliančními vazbami,“ uvedl generálmajor Miroslav Žižka, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, během slavnostního zahájení výstavy s názvem Od atentátu k válce, která byla jako již jako 30. v pořadí dnes zahájena před budovou Generálního štábu AČR v Praze-Dejvicích a doplnil: „Ti nemnozí, kteří tehdy rozhodovali o osudech milionů lidí, nedomysleli dalekosáhlé důsledky svého jednání.“

Výstava připravená Mgr. Tomášem Kykalem a jeho kolegy z Vojenského historického ústavu popisuje v sérii výstavních panelů poněkud netradičně krátké, o to však zajímavější období pouhých 30 dnů, předcházejících vzniku prvního celosvětového válečného konfliktu. Návštěvník se při jejím zhlédnutí může seznámit jak s řadou dobových dokumentů a záběrů, dokládajících politická jednání vedená v zákulisí, tak i s halasnou propagandou vedenou v médiích přispívající k utváření nepřátelských nálad u široké veřejnosti. „Válka, jež v létě 1914 zachvátila Evropu a které se brzy začalo říkat světová či velká, vystavila českou společnost v mnohonárodnostním habsburském soustátí údělu z nejtěžších. Žádný z konfliktů v našich dějinách ji nestál tolik životů, žádný nezasáhl naši populaci tak masově a osudově,“ připomenul generál Žižka a dodal v závěru svého vystoupení: „Dodnes ani přesně nevíme, kolik mužů odešlo do války, ani kolik se jich nevrátilo. Odhaduje se, že v letech 1914-1918 válečnou službu ve vojsku nastoupilo přes milion Čechů, Moravanů a Slezanů. Za oběť jich padlo jistě více než 150 000. Poslední válka Rakouska-Uherska byla pomyslně první československou. Vytvořila však předpoklady a příležitosti k tomu, aby na jejím konci, na troskách habsburské monarchie, dosáhli naši předkové dříve nemyslitelného – vzniku samostatného československého státu.“

Samotnou výstavu pak generál Žižka zahájil spolu s jejím autorem Tomášem Kykalem poněkud netradičně. Přestřižení pásky totiž tentokráte v rámci programu vernisáže předcházel přímo na Vítězném náměstí v Praze výstřel z historického doprovodného kanónu Škoda ze sbírek Vojenského historického ústavu. Ten spolu s dalšími dobovými exponáty a příslušníky vojenskohistorické skupiny Gardekorps dotvářel v první den výstavy kulisu tehdejších událostí.

Výstavu samotnou si veřejnost bude moci prohlédnout na Vítězném náměstí v Praze-Dejvicích až do 28. srpna, kdy ji na panelech nahradí další z historických témat.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha