Odznak absolventa kurzu Komando

V rámci školení a výcvikových kurzů současné AČR zaujímá zvláštní pozici kurz Komando. Momentálně se jedná o nejtěžší výcvikový kurz, jehož cílem je vybrat z řad uchazečů vhodné kandidáty na základní velitelské pozice.

Idea na zřízení kurzu vzešla od generála Aleše Opaty, jenž v současnosti vykonává funkci náčelníka generálního štábu. Kurz má za cíl rozvíjet velitelské schopnosti vybraných důstojníků, praporčíků a rotmistrů, po kterých se vyžaduje efektivní jednání ve funkci velitele malé jednotky na úrovni družstva nebo čety. Cílem je zlepšování schopnosti plánovat, řídit a vést malé pěší, mechanizované, výsadkové či aeromobilní jednotky – to vše v maximálně reálném taktickém prostředí za psychického a fyzického stresu, který se blíží skutečnému boji.

Kurz symbolicky navazuje na tradici původního výcviku britských jednotek Commandos z období druhé světové války a v této souvislosti také na výcvik SOE (Special Operations Executive – Oddělení pro zvláštní operace), který absolvovali někteří českoslovenští vojáci ve Velké Británii. Z jejich řad se následně rekrutovali parašutisté, provádějící výsadky na území Protektorátu Čechy a Morava. Úspěšní absolventi současného kurzu Komando, kterých je většinou nanejvýše 15% z počtu přihlášených, obdrží odznak absolventa kurzu zhotovený podle návrhu pracovníků VHÚ a schválený k nošení na vojenském stejnokroji. Dekrety o absolvování kurzu se spolu s odznaky předávají symbolicky v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze, kde 18. června 1942 svedla svůj poslední boj skupina československých parašutistů, mezi nimiž byli také vykonavatelé atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, Josef Gabčík a Jan Kubiš.

Absolventský odznak o výšce 58 mm a šířce 30 mm při síle 3 mm je ražen z kovu v barvě starobronzu. Ústřední motiv představuje tradiční britská dýka Faibairn-Sykes směřující hrotem vzhůru, obtočená smyčkou lana, podloženou dvěma lipovými ratolestmi. Smyčka a část čepele u hrotu dýky jsou překryty páskou s nápisem: KOMANDO. Na reversní straně v horní části vyraženo pořadové číslo odznaku. Exemplář byl do sbírky získán darem v roce 2015.

Jan Biederman

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha