Muzeum v krabičce – 2. světová válka

Muzeum v Krabičce

Občanské sdružení Zapomenutí vyhlásilo další kolo hry „Muzeum v krabičce“, tentokrát zaměřené na objevování fotografií a předmětů z období 2. světové války. Hra rozvíjí řadu klíčový kompetencí.

Stará fotografie, křeslo, gramofon, klobouk, hračka, hudební nástroj, či stará gramodeska…co mohou tyto předměty říci o naší minulosti? Zkus doma, nebo v domácnostech příbuzných zapátrat po fotografii nebo předmětu z období 2. světové války (1939-1945) a napsat o nich příběh. Rodiče nebo prarodiče ti jistě rádi pomohou. Výběr konkrétní věci je jen na tobě. Může se jednat o hračku, módní doplněk, nábytek, dopis, fotografii, deník, hudební nástroj, knížku, obraz, apod.
Tvým úkolem je zmapovat předmět (popsat kde se v rodině vzal, k čemu slouží, komu patří nebo patřil) a zachytit příběh jeho majitele. Staré fotografie a věci často skrývají zajímavé příběhy, které ti můžou osvětlit různé rodinné či jiné události. Možná budeš překvapen(a), co se od svých rodičů nebo prarodičů dozvíš!

 

Jak při hře postupovat?
Soutěž je určena pro ty, kteří mají chuť zapojit se do detektivního pátrání po osudech starých předmětů z období 2. světové války. Hra je určena pro žáky ve věku 7 – 12 let. Zapojit se mohou jednotlivci, ale i menší skupiny.

 

I. kolo hry: OBJEV KONKRÉTNÍ PŘEDMĚT
Nejprve se pokus objevit fotografii nebo předmět, na jehož příběh by ses zaměřil(a).

 

II. kolo hry: VYPÁTREJ PŘÍBĚH PŘEDMĚTU
Při pátrání po historii předmětu se zeptej rodičů nebo jiných příbuzných, co o dané věci vědí. Jakou roli hrál a v jaké době. Možná přijdeš na velmi zajímavé informace, o kterých by ses jinak nikdy nedozvěděl(a).

 

III. kolo hry: ZPRACUJ PŘÍBĚH
Příběh objevené fotografie nebo věci můžeš zpracovat následujícím způsobem:
- příběh v literární podobě včetně fotografie nebo kresby daného předmětu na jednu stranu A4
- vlastnoručně vytvořený komiks na jednu až dvě A4
- osobně natočené video (1-2 minuty – může jít o tvé vyprávění, ale také třeba o krátké animované video)

 

IV. kolo hry: PŘIHLAŠ PŘÍBĚH DO SOUTĚŽE
Pokud budeš chtít se svým příběhem soutěžit, je třeba ho do 31. března 2016 zaslat mailem na adresu historikon@seznam.cz. a v kopii na muzeumvkrabicce@gmail.com. Nezapomeň uvést název hry „Muzeum v krabičce“, své jméno, popř. jména, věk a třídu, název školy a kontaktní email či telefon.
Autoři těch nejzdařilejších příspěvků budou odměněni a pozváni do Armádního muzea Žižkov na slavnostní vyhlášení výherců soutěže. Zároveň budou jejich příspěvky zveřejněny na internetových stránkách www.muzeumvkrabicce.cz a www.vhu.cz.

 

Pro pedagogy a rodiče
Cílem hry je objevit půvab či původ starých věcí, nejen z hlediska jejich praktické funkce, ale i jako důležitých svědků doby, ve které vznikly. Při pátrání po historii věcí a předmětů se děti dozvídají zajímavé rodinné či jiné příběhy, které dále zpracovávají a s nimiž se účastní soutěže. Cílem je získat i ty žáky, kteří o historii jinak nemají zájem skrze věc známou z domova.
Projekt „Muzeum v krabičce“ je třetí projekt občanského sdružení Zapomenutí. Od roku 1999 sdružení nabízí společně s Židovským muzeem školám projekt „Zmizelí sousedé“, s nímž děti pátrají po tragických osudech Židů ve svém okolí.
Na Zmizelé sousedy navázal projekt „Stopy totality“, který se zaměřil na dobu poválečného komunistického Československa, kdy pokračovaly perzekuce nevinných, jen zapříčiněny jinou ideou. Oba projekty jsou nadále školám k dispozici.
Nový rozměr projektu „Muzeum v krabičce“ je zejména v tom, že děti pátrají po obyčejných věcech přímo ve svých rodinách. Díky tomu se dostanou k tématům, na která by se za normálních okolností vůbec neptaly. Pátrají po obyčejných věcech, což usnadní cestu k dávným příběhům i mladším dětem.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha